IT Biztonság letölthető tankönyv

ECDL IKT pedagógusoknak

Ismertető

A modul alapvető fogalmakat és készségeket határoz meg az IKT technológiák hatékony
pedagógiai célú alkalmazásával kapcsolatban, amelyek  segítségével fokozható a tanítás, a
tanulás és az értékelés hatékonysága.
Az IKT pedagógusoknak  ECDL modul célja, hogy a vizsgázó megértse az IKT (Infokommunikációs Technológiai) eszközök oktatási célú biztonságos használatának a feltételeit, képes legyen azok biztonságos és magabiztos használatára, ezáltal a tanulási, tanítási és az értékelési folyamatok hatékonyabbá tételére.
 

A modul elsajátításához szükséges előzetes ismeretek
IKT alapkompetenciák a tanári munkában és a felkészülésben, azaz:

 • gépkezelés
 • szövegszerkesztés
 • prezentációkészítés
 • internethasználat


IKT  –  Információs és Kommunikációs Technológia  eszközök  fogalma  az
oktatásban
Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) körébe sorolható minden olyan
számítógépes-informatikai eszköz, alkalmazás és szolgáltatás, amely  a  tanítási-tanulási
folyamatba bevonásra, felhasználásra kerül.
 

Az IKT eszközök használatának előnyei
Az oktatásban IKT célokra számítógépek, különféle digitális eszközök, hálózatok,
alkalmazások és digitális tartalmak is használhatóak. A vizsgázó:

 • képes felvázolni milyen haszonnal jár az IKT alkalmazása oktatási célokra
 • képes felvázolni milyen haszonnal jár az IKT alkalmazása tanulási célokra
 • képes felvázolni milyen haszonnal jár az IKT alkalmazása az értékelésekben
 • képes  felvázolni az IKT adta lehetőségek határait az oktatásban, tanulásban,
 • kiértékelésben
 • képes felvázolni, hogy az IKT hogyan támogathatja a különböző tanulási stílusokat
 • képes felvázolni, hogy az IKT hogyan támogathatja a különböző tanulási stratégiákat
 • képes felvázolni, hogy az IKT hogyan támogathatja a különböző tanulási környezeteket


IKT-val támogatott tanóra
Olyan tanítási óra, foglalkozás, amelyen az alkalmazott pedagógiai módszerek, tanítási-tanulási
módok és taneszközök között az IKT-alapú eszközök,  taneszközök-  és módszerek minimum  30%-ban alkalmazásra kerülnek.


IKT -alapú technikai eszközök az oktatásban, néhány ajánlás

 • számítógép és alap perifériái,
 • számítógéphez kapcsolható audiovizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, digitális írásvetítő,  hangosítás, videomagnó, DVD lejátszó, video-  vagy webkamera, digitális fényképezőgép, dokumentumkamera, digitális mikroszkóp, eBook, iPad, tablet, okostelefonok),
 • interaktív tábla,
 • számítógéphez kapcsolt mérési, vezérlési-szabályozási eszközök,
 • hordozható eszközök: kéziszámítógép, GPS, mini audiovizuális lejátszó

Új ECDL