IT Biztonság letölthető tankönyv

Az ECDL és az új felnőttképzési törvény

A többszörösen módosított 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 20/A § * kimondja, hogy a 2010. január 1-je után induló, állami vagy EU-forrásból támogatott, 240 órát meghaladó felnőttképzési programok megvalósítása során kötelező a digitális írástudás megszerzése, amelynek követelményrendszere megegyezik az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) Operációs rendszerek, valamint Internet és kommunikáció moduljaival.
A törvény minden típusú (általános, nyelvi vagy szakmai) képzésre egyaránt vonatkozik. A képzéseket a digitális írástudás modulokkal EGYÜTT kell megvalósítani, de két különálló programként kell kezelni.

Mentességet jelent - amelyet majd miniszteri rendelet fog szabályozni - a digitális írástudás modulokon való részvétel alól pl.:

  • ECDL bizonyítvány
  • OKJ-s bizonyítvány, amennyiben a szakmai és vizsgakövetelmények tartalmazzák az ECDL Operációs rendszerek és az ECDL Internet és kommunikáció modulokat
    Diploma 2007-től
  • Informatikából érettségi

Felmentést kaphatnak továbbá azok, akik már korábbi képzés során teljesítették az adott modulokat és erről hiteles igazolással rendelkeznek; illetve azok, akik a képzést megelőzően előzetes tudásfelmérés keretében igazolták, hogy megfelelő számítógép-használói ismeretekkel rendelkeznek.

Mivel csak azok a képzési programok támogathatók európai uniós forrásból, és általában állami támogatásból, amelyeket a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) engedélyez, ezért a pályázó felnőttképzési intézmények számára mindenképpen javasolt, hogy rendelkezzen akkreditált digitális írástudás képzési programmal.

Az NJSZT, annak érdekében, hogy az akkreditált programhoz a képzők a lehető leggyorsabban és a lehető legkisebb ráfordítással juthassanak hozzá, külön programként akkreditáltatta az ECDL Operációs rendszerek + Internet és kommunikáció moduljait, és annak megvalósítási jogát ingyenesen bocsátja bármely felnőttképző intézmény rendelkezésére.

Az NJSZT által kidolgozott és a FAT által akkreditált program neve:

Digitális írástudás kompetenciák: ECDL Operációs rendszerek, ECDL Internet és kommunikáció (látás- és hallássérülteknek is)

A képzési program lajstromszáma: PL-4115
Az engedély érvényessége: 2010. április 7 - 2013. április 7-ig (3 év)

A képzők számára az alábbi előnyökkel jár, ha az NJSZT által akkreditált képzési programot használják fel:

  • Olcsóbb: az egyszerűsített program-akkreditáció Felnőttképzési Akkreditáló Testület számára fizetendő díja 32.000 Ft (70.000 Ft helyett)
  • Egyszerűbb: a kérelem egy nap alatt elkészíthető, a képzők így sok munkát spórolnak meg.
  • Biztonságosabb: szakmai szempontból a programot a FAT már jóváhagyta, így a képző által beadott kérelem elbírálása is pozitív lesz (amennyiben az intézmény egyéb dokumentumai és személyi és tárgyi feltételei is megfelelőek)

* A 20/A. §-t a 2009: XCVIII. törvény 3. §-a iktatta be, szövege a 2010: XXXVII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

2010. április 15.
NJSZT ECDL Iroda

Új ECDL