IT Biztonság letölthető tankönyv

Számítógépet kapnak a kistermelők – indul a GAZDANet program

Indul a GAZDANet program, 3,5 milliárd forint értékben pályázhatnak a kistermelők internetkapcsolatra alkalmas számítógépre. Egy jelentkező maximum 90 ezer forintos támogatást kaphat, így csaknem 39 ezer gazda élhet majd az elektronikus kommunikáció és ügyintézés előnyeivel. A kérelmeket szeptember 1-30. között lehet beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). Az erről szóló jogszabály megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 79. számában: http://www.kormany.hu/download/7/1b/90000/60-2012%20VM%20rendelet%20-%20GAZDANet.pdf
 
A pályázatról részletesebben: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/videkfejlesztesert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szamitogepet-kapnak-a-kistermelok-indul-a-gazdanet-program
 
A vidékfejlesztési miniszter 60/2012. (VI. 28.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről egyebek között a következőt mondja:
 
…”a konfiguráció átvételét követő 90 napon belül saját maga, vagy általa kijelölt alkalmazottja, családi gazdaság esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja részt vesz az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen, kivéve, ha a konfiguráció átvételét követő 90 napon belül nem volt képzés, vagy ha bármely felsőoktatási szakon megszerzett végzettséget tanúsító oklevéllel, vagy az Európai Számítógép-használói Jogosítvány bármely két moduljának megszerzését tanúsító okirattal, vagy a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott szakképesítések közül legalább egynek a megszerzését igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik;”

Új ECDL