IT Biztonság letölthető tankönyv

ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás - vizsgaszabályzat

Bevezetés

Sikeres ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modul 2013. október 15-től az ECDL Standard (4+3 modul) és az ECDL Base (3+1 modul) választható moduljai közé tartozik, de önálló modulként is lehet belőle vizsgát tenni. A vizsgafeladatokat a nemzetközi ECDL Alapítvány által jóváhagyott hivatalos vizsgafeladat-bázisa tartalmazza. Vizsgázni kizárólag az NJSZT által a modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lehet.

Akkreditált ECDL vizsgaközpontok listája: ECDL vizsgaközpontok

Technikai feltételek

Az NJSZT által már akkreditált vizsgatermen és vizsgafelszerelésen túl:

Hardver:

 • Személyi számítógép, amelynek konfigurációját minimálisan 1 GHz-es órajelű Intel Pentium vagy azzal egyenértékű, más gyártótól származó processzor; minimum 512 MB RAM memória és 20 GB HDD,
 • egér, 102 gombos billentyűzet,
 • hálózati kártya vagy wireless adapter,
 • CD/DVD meghajtó (olvasó),
 • valamint legalább 14" képátlójú színes SVGA, vagy színes TFT LCD monitor.

Szoftver:

 • A vizsgákhoz szükséges választaniuk egy irodai és egy dedikált programot.
 • Irodai környezetben például: MS OFFICE (Word, Excel), OpenOffice (Writer, Calc).
 • Dedikált aláíró program például: Microsec e-Szignó, Netlock PDFSigno.
 • Ez a lista további termékekkel bővülhet.

Személyi feltételek

Az Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás vizsgáztatási jogosultság elnyeréséhez az ECDL-vizsgáztatói jogosultsággal rendelkező vizsgáztatóknak részt kell venniük az NJSZT által szervezett felkészítő képzésen, amely után sikeres ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás vizsgát kell tenniük.

A vizsga

A vizsgán egy vizsgafeladatot kell megoldani, amelyet az ADMINET-ből nyomtathat ki a vizsgaközpont, a vizsgafeladat-bázisból, a vizsgát megelőzően.

A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztatónak ellenőriznie kell a vizsgázók személyazonosságát, és az alábbi információkat kell közölnie:

 • A vizsga időtartama 60 perc.
 • A vizsgateremből a vizsgával kapcsolatos anyagok nem kerülhetnek ki, azokat a vizsga befejeztével a vizsgáztatónak át kell adni.
 • A vizsgán kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott papírra szabad dolgozni.
 • A vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható.
 • A vizsga alatt a vizsgázók sem egymással, sem a vizsgáztatóval nem beszélhetnek.
 • A vizsga alatt a vizsgázók felügyelet nélkül a termet nem hagyhatják el.
 • Szabálytalanság esetén a vizsgát fel kell függeszteni.

A vizsgázók vizsgafeladatait a vizsgaközpontnak nyilván kell tartania, a feladatlapokat archiválni kell oly módon, hogy az a titkossági előírásoknak megfeleljen.

Sikertelen vizsga esetén a javítóvizsgán megoldandó feladatnak különbözőnek kell lennie az eredeti feladattól.

Az akkreditált vizsgáztatónak a vizsga teljes időtartama alatt jelen kell lennie.

A vizsga végeztével a vizsgáztatónak a vizsgával kapcsolatos valamennyi anyagot be kell szedni a vizsgázóktól.

Díjtételek

A kezdőcsomag tartalma:

CD ROM, rajta:

 • Vizsgaszabályzat
 • Syllabus
 • Prezentációk, tanulói jegyzetek
 • Telepítési és egyéb útmutatók
 • Munkafájlok
 • Tájékoztató a vizsgázók számára

Tájékoztató a vizsgázók számára

Általános tudnivalók

 • Az ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modulból az ECDL Select és ECDL Select START választható moduljaként, ill. önálló modulként lehet vizsgát tenni.
 • Regisztrálni és vizsgázni kizárólag az NJSZT által az Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lehet.
  Akkreditált ECDL vizsgaközpontok listája: ECDL vizsgaközpontok

A vizsgafeladatok

 • Vizsgát dedikált aláíró programmal, például Microsec e-Szignó, Netlock PDFSigno, stb. környezetben lehet tenni.
 • A követelményrendszert a Syllabus 1.0 tartalmazza
 • A vizsgafeladatokat a nemzetközi ECDL Alapítvány által jóváhagyott hivatalos vizsgafeladat-bázisból választják ki.
 • Minden vizsga-feladatlap 18 részfeladatból áll, amiből 10 elméleti, 8 pedig gyakorlati részfeladat. Minden elméleti részfeladat 1-1 pontot ér. Az első 5 gyakorlati részfeladat 2-2 pontot ér. Az utolsó három gyakorlati részfeladat két részből áll, ezért 4-4 pontot ér. Összesen 32 pontot lehet elérni. Sikeres a vizsga, ha a vizsgázó legalább 24 pontot (75%) elér.

A vizsgához tanfolyamot végezni nem kötelező.

Ajánlott tankönyv:
Almási János – Balázs László – Erdősi Péter Máté – Kovács Árpád – dr. Rátai Balázs: ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás

Új ECDL