IT Biztonság letölthető tankönyv

Az akkreditált vizsgaközpont feladatai és kötelességei

A vizsgáztatás személyi, technikai és biztonsági feltételeinek állandó biztosítása, az NJSZT ECDL Irodával való folyamatos együttműködés, a mindenkor hivatalosan előírt adminisztrációs szoftver rendeltetésszerű használata. Az ECDL vizsgának a vizsgaszabályzatban foglaltak szerinti lebonyolításáért a vizsgaközpont vezetője és vizsgáztatói egyaránt felelősséggel tartoznak mind szakmai, mind etikai szempontból.

Megfelelő hardver és szoftver eszközök folyamatos biztosítása. Feltételek

Állandó ügyfélszolgálat biztosítása.

Az ECDL vizsga iránti érdeklődés felkeltése, tájékoztatás, népszerűsítés, és marketing tevékenység az ECDL minél szélesebb körben való elterjesztése érdekében.

Az európai ECDL-logó szabályszerű használata és jól látható helyre történő kifüggesztése a vizsgaközpont bejáratánál, illetve a vizsgatermekben.

A vizsgaközpontnak saját honlappal kell rendelkeznie, amelyen az ECDL-ről is tájékoztatást nyújt. Ezen honlapról link formájában közvetlenül elérhetővé kell tenni a központi ECDL-honlapot.

Vizsgalehetőség biztosítása más vizsgaközpontban regisztrált hallgatók számára. Ha a vizsgaközpont jellegénél fogva csak zártkörű vizsgákat kíván tartani, indokolt esetben ehhez az Akkreditációs Bizottság külön engedélyt adhat.

Az alábbiakban meghatározott adminisztrációs kötelezettségek teljesítése az NJSZT ECDL Irodája részére:

  • A tanév (félév, trimeszter stb.) rendjében az ECDL vizsganapok meghatározása, a vizsgák bejelentése az adminisztrációs rendszer segítségével, két héttel a vizsganap előtt.
  • A vizsgára jelentkezők hivatalos regisztrálása az adminisztrációs szoftver segítségével.
  • A mindenkor érvényes hivatalos regisztrációs díj befizetése az NJSZT számára, és a vizsgakártyák kiadása a hallgatók számára.
  • A vizsgaadatok rögzítése az adminisztrációs rendszerbe a vizsgát követő 3 munkanapon belül.
  • Az akkreditáció óta bekövetkezett változásokat (személyi, technikai feltételek, cím- vagy teremváltozás, új hardver és szoftver eszközök beszerzése, régi eszközök használaton kívül helyezése stb.) jóváhagyás céljából, a szükséges dokumentációkat mellékelve írásban, az ECDL honlap üzenőfalról letölthető adatlap segítségével kell bejelenteni az NJSZT ECDL Irodájának, a változást követő 7 munkanapon belül.

Az okmányokat (vizsgakártyák) és a dokumentumokat (a nem nyilvános vizsgafeladat-gyűjteményeket és feladatlapokat, ill. az ezek tárolására szolgáló hordozókat) a titoktartásra vonatkozó szabályok megtartásával páncélszekrényben kell őrizni.

Az ECDL Iroda által bejelentett ellenőrzésre garantálni kell a fogadókészséget, és lehetővé kell tenni a dokumentumokba és az adminisztrációs rendszer adataiba való betekintést, másolat vagy kivonatkészítést.

  • Az ECDL Iroda által előre bejelentett vizsgaellenőrzés alkalmával a vizsgát a meghirdetett időpontnál korábban nem szabad megkezdeni, a minőségellenőröknek a vizsga megkezdésekor jelen kell lenniük. Ennek érdekében a minőségellenőrök a meghirdetett vizsgaidőpont előtt legalább fél órával érkeznek meg a helyszínre. A vizsgaellenőrző látogatást legkésőbb annak esedékessége előtt 2 órával kell bejelenteni.
  • Az ellenőrzött vizsgán beadott vizsgafeladatokból véletlenszerű kiválasztással kettőt a minőségellenőrök jelenlétében, a vizsgát követően, a helyszínen kell kijavítani.
  • A vizsgaközpont a látogatás eredményéről, vagyis az Akkreditációs Bizottság (AB) határozatáról értesítést kap. Amennyiben az AB a központ működésével kapcsolatosan kifogást támaszt, úgy a központ köteles a hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedésekről hivatalos értesítést küldeni az ECDL Irodának, legkésőbb a kifogást tartalmazó levél kézhez vételét követő 1 hónapon belül.

Amennyiben az ellenőrzés eredményéről döntést hozó Akkreditációs Bizottság a vizsgaközpont működését minőségi hiba miatt felfüggeszti, és a vizsgaközpont a hiányosságokat 6 hónapon belül sem pótolja, úgy az NJSZT a vizsgaközponttal érvényben lévő szerződés felbontását kezdeményezheti.

Új ECDL