IT Biztonság letölthető tankönyv

Az akkreditáció feltételei

Az akkreditáció jogi feltételei

Az akkreditáció a szerződés aláírásától számított 3 évig, azt követően évenkénti megújítással visszavonásig érvényes, azonban az első évtől kezdve évente meg kell újítani. A megújítás módja az éves üzemeltetési díj befizetése, illetve a szerződési feltételek mindenkori betartása.

Csatlakozási alapfeltétel az NJSZT ECDL Irodájával kötendő szerződés aláírása, a jelentkezési lapon szereplő adatok valódisága, pénzügyek intézéséhez szükséges bankszámla.

Az akkreditációs eljárás elindításához a következő dokumentumokat kell az NJSZT ECDL Irodájának megküldeni:

 • Akkreditációs adatlapok az intézményről, illetve az intézmény által jelölt (min. 2 fő) vizsgabiztosokról. (Az adatlapok letölthetők az ECDL honlapról.)
 • Vizsgáztatók önéletrajza, valamint diploma- és/vagy egyéb releváns bizonyítvány-másolata
 • Alapító okirat, vagy bejegyzési dokumentum
 • Tulajdoni lap és/vagy bérleti szerződés a vizsgaközpont helyiségeiről (állami intézmények esetén az igazgató nyilatkozata a szerződés meglétéről)
 • Szoftver licencek és a hardver eszközök tulajdonjogát igazoló dokumentumok: amennyiben a szoftverek nem az intézmény tulajdonát képezik, akkor a gyártó által kiállított, névre szóló al-licenc szerződésre van szükség.
 • Szerződés az internet-használatról
 • Kapcsolattartó és a pénzügyeket intéző személy érvényes munkaszerződésének meglétéről szóló munkáltatói nyilatkozat
 • Érvényes bankszámla-szám

Technikai feltételek

A vizsgaközpontnak az ECDL vizsga minden moduljának követelményeit kielégítő, legális és saját tulajdonú hardver és szoftver eszközökkel kell rendelkeznie. Amennyiben a szoftverek mégsem az intézmény tulajdonát képezik, akkor a gyártó által kiállított, névre szóló al-licence szerződésre van szükség.

Amennyiben egy új vizsgaközpont ezektől eltérő szoftvert szeretne akkreditáltatni, ezt az akkreditációs kérelem benyújtásakor külön jelezni kell az ECDL Iroda felé, ahol a kérelmet elbírálják. Már működő központ esetén, az új eszközök bejelentésekor szintén külön kell jelezni - és ezzel engedélyeztetni - a hivatalos szoftverlistán nem szereplő eszközöket.

Hardver

Személyi számítógép – asztali számítógép vagy notebook (laptop) amelynek konfigurációját minimálisan 1 gigahertzes (GHz) órajelű vagy gyorsabb 32 bites vagy 64 bites Intel Pentium vagy azzal egyenértékű, más gyártótól származó processzor; minimum 1 GB RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites) memória és 100 GB HDD, DirectX 9 grafikus eszköz WDDM 1.0 vagy újabb illesztőprogram, egér, hálózati kártya, CD meghajtó, valamint legalább 14" képátlójú színes monitor jellemzi.

A vizsgaközpontnak minden esetben biztosítania kell, hogy a hardver- és szoftvereszközök összhangban legyenek egymással (vagyis mindenkor figyelembe kell venni, és biztosítani kell az egyes szoftverekhez minimálisan előírt hardver követelményeket), azért, hogy megfelelő módon támogassák a vizsgafeladatok időn belüli megoldhatóságát.

Szoftver

A szoftverek akkreditálásának alapfeltétele, hogy azok alkalmasak legyenek az érvényben lévő vizsgapéldatár feladatainak megoldására. Így az egyes modulokhoz a következő szoftverek javasoltak:

 • Számítógépes alapismeretek és IT biztonság:
  Grafikus felülettel rendelkező operációs rendszer, például: MS Windows, MS Windows 2000 Prof. En/Hu, MS Windows XP En/Hu, OS/2, Linux (Suse, RedHat, stb.) MacOS , vagy 2003-nél nem régebbi egyéb grafikus operációs rendszer. Megengedett a virtuális számítógépek használata, ha a szimulált rendszer teljesíti az operációs rendszerekkel szemben támasztott követelményeket.
 • Szövegszerkesztés:
  Grafikus felülettel rendelkező szövegszerkesztő például: MS Office 2007 vagy újabb verzió, Open Office Writer vagy újabb verzió, MS Word Web App, Google Dokumentumok
 • Táblázatkezelés:
  Grafikus felülettel rendelkező táblázatkezelő, például: MS Office 2007 vagy újabb verzió, Quattro Pro, Lotus 1-2-3. , Calc, Open Office, MS Excel Web App, Google Dokumentumok
 • Adatbázis-kezelés:
  Grafikus felülettel rendelkező adatbázis-kezelő, például: MS Office 2007 vagy újabb verzió, dBASE PLUS, FoxPro, Open Office Base
 • Prezentáció:
  Grafikus felülettel rendelkező prezentációkészítő, például: MS Office 2007 vagy újabb verzió, Freelance Graphics, Impress, MS PowerPoint Web App, Google Dokumentumok
 • Online alapismeretek:
  Internetes kommunikációra alkalmas grafikus felületű böngésző és levelező kliensek, pl.: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Netscape, Outlook Express, MS Office Outlook, Thunderbird, Windows Live Mail, stb.
 • Képszerkesztés
  Az ECDL alapszerződés által akkreditált vizsgaterem és -felszerelésen túl GIMP és/vagy Photoshop szoftver, illetve legalább 800 MHz órajelfrekvenciájú Intel Pentium MMX, vagy teljesítményében azzal egyenértékű processzor, szkenner
 • Webszerkesztés
  Az ECDL alapszerződés által akkreditált vizsgatermen és -felszerelésen túl FrontPage vagy Dreamweaver vagy Adobe GoLive vagy más, a feladatok megoldására alkalmas szoftver, illetve legalább 800 MHz órajelfrekvenciájú Intel Pentium MMX, vagy teljesítményében azzal egyenértékű processzor.
   

További információ:

Minden vizsgázásra használt számítógépen legyen installálva legális víruskereső- és tömörítőprogram (pl. WinZip vagy WinRAR vagy az operációs rendszer tömörítő programja), mindkettő lehet freeware vagy shareware típusú is. A víruskeresőt rendszeresen frissíteni kell, a mindenkor legfrissebb verzió használata kötelező.

Feltétel továbbá, hogy az akkreditációs és minőségellenőrző látogatáskor a szoftverek telepítve legyenek.

Egyéb

 • legalább 10 db vírusmentes, a korrekt vizsgáztatást garantálóan elhelyezett munkaállomás;
 • lokális és távoli hálózati hozzáférés, internet-csatlakozás (sávszélesség: min. 64 kbit/sec-os digitális csatlakozás - ISDN -, vagy kettő, legalább 38400 bit/sec-os analóg modem);
 • legalább egy további munkaállomáson internet-hozzáférés és bármilyen böngészőprogram (pl. MS Internet Explorer, Mozilla, Opera)
 • lézernyomtató;
 • páncélszekrény vagy lemezszekrény;
 • e-mail cím;
 • telefon;
 • fax;
 • fénymásoló;
 • a vizsgateremben falióra.

A kulturált vizsgáztatást biztosítandó, feltétel továbbá a megfelelő környezet és infrastruktúra:

 • jó megközelíthetőség
 • huzamos tartózkodásra alkalmas, kulturált vizsgahelyiség(ek)
 • egységes, jó állapotú bútorzat
 • fűtött, ill. napfénytől védett vizsgaterem/vizsgatermek
 • várakozási lehetőség
 • illemhely, kézmosó

Személyi feltételek

A szerződésben foglaltak teljesítéséért és az NJSZT ECDL Irodájával való kapcsolattartásért felelős személy, aki a vizsgaközponttal szerződéses vagy munkaviszonyban áll. A kapcsolattartónak részt kell vennie az NJSZT ECDL Irodája által tartott egy napos felkészítő oktatáson.

Állandó munkatárs, ügyfélszolgálat.

Pénzügyek intézésére alkalmas személy.

Legalább két fő egyetemi vagy főiskolai diplomával, nem szakirányú diploma esetén felsőfokú számítástechnikai végzettséggel és legalább egy év szakirányú oktatói gyakorlattal, illetve szakirányú végzettség hiányában egyetemi vagy főiskolai diplomával és legalább 10 év igazolt informatikai oktatói gyakorlattal rendelkező vizsgabiztos, akik az intézménnyel főállású vagy szerződéses jogviszonyban állnak.

 • Minden vizsgabiztosnak megfelelő szakmai felkészültséggel kell rendelkeznie az ECDL modulokból való vizsgáztatáshoz. A leendő ECDL-vizsgabiztosoknak 1, illetve (ha valaki egy személyben vizsgáztató és kapcsolattartó is) 2 napos felkészítő tréningen kell részt venniük, azt követően pedig sikeres vizsgát kell tenniük a képzésen elhangzottak alapján.
 • Amennyiben valamely vizsgabiztos valamely modulból a vizsgát nem megfelelően teljesíti, úgy újabb vizsgára önálló felkészülést követően 1 hónap elteltével, 3000 Ft vizsgadíj befizetésével mehet, addig azonban az adott modulból ECDL-vizsgáztatást nem folytathat. Az akkreditált vizsgáztatók hivatalos ECDL-vizsgáztatói igazolványt kapnak.
 • Javasolt, hogy a vizsgáztató ne ugyanaz a személy legyen, aki a tanfolyamon, képzésen a vizsgázókat a vizsgára felkészíti.
 • Az NJSZT ECDL Irodája szükség esetén (tovább)képzéseken való részvételt ír elő a vizsgabiztosok számára. Ilyen eset például, amikor a vizsgáztató a vizsgafeladatok javításakor súlyosabb hibákat vét. Ebben az esetben a kötelező újraképzés költségeit a vizsgaközpont fizeti meg. Amennyiben a vizsgáztató ezen képzés után sem tud maradéktalanul eleget tenni a vizsgafeladatok javításával kapcsolatos szakmai és/vagy etikai előírásoknak, akkor az Akkreditációs Bizottság az illető vizsgáztatási jogosultságát megvonhatja.

A CAD és ECDL Advanced modulok vizsgáztatásához szükséges személyi feltételeket lásd:

Megjegyzés:

 • Vizsgabiztos bármely akkreditált központban folytathat vizsgáztatást. Ha a vizsgáztató szerződése vagy munkaviszonya a vizsgaközponttal megszűnne, ezt az NJSZT ECDL Irodában be kell jelenteni, és helyette szükség esetén új vizsgabiztost kell jelölni.
 • Amennyiben egy akkreditált vizsgáztató egy évig bármilyen okból kifolyólag nem vizsgáztatott, azonban a továbbiakban vizsgáztatni kíván, úgy újból vizsgáztatói képzésen kell részt vennie. A képzésre a vizsgáztatás várható időpontja előtt legalább két hónappal kell jelentkeznie az ECDL Irodánál.

 

Új ECDL