IT Biztonság letölthető tankönyv

Adatbázis-kezelés, haladó szint

Syllabus letöltése (pdf)

 

A MODUL CÉLJA

Az Advanced adatbázis modul keretében a vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy az alapszintet meghaladó módon képes hatékonyan dolgozni egy adatbázis-kezelővel, és képes a program által nyújtott lehetőségek kihasználására. Ismerni kell különböző formátumú adatok importálásának és csatolásának módját, csakúgy, mint aggregáló, keresztáblás és paraméterzett lekérdezések létrehozását. Tudnia kell frissítő-, táblakészítő és hozzáfűző lekérdezéseket létrehoznia, illetve azokkal adatot módosítani, kinyerni, összetett űrlapokat létrehozni és módosítani, az űrlapon számításokat végezni, segédűrlapot alkalmazni. Képesnek kell lennie haladó jelentéseket létrehozni, futóösszeget számolni, egyedi rekordok megjelenését előírni. A vizsgázónak tisztában kell lennie egyszerű automatizálási feladatok megoldásának módjával, makró készítéssel és annak űrlaphoz, jelentéshez, vezérlőelemhez való hozzárendelésével.

AM5.1 Táblák tervezése

AM5.1.1 Mezők, oszlopok

AM5.1.1.1 Mező/oszlop adattípusának megadássa és módosítása: szöveg, memo, hiperlink, pénznem, dátum és idő típusok.

AM5.1.1.2 Szöveges, memo, hiperlink, pénznem, dátum és idő típusok módosításának következményei

AM5.1.1.3 Mező keresési értékenek megadása, módosítása

AM5.1.1.4 Mezőhöz tartozó érvényesítési szabály megadása, módosítása

AM5.1.1.5 Mező beviteli maszkjának megadása, módosítása

AM5.1.1.6 Mező alapértelmezés szerinti értékének megadása, módosítása

AM5.1.1.7 Kötelezően kitöltendő mezők

AM5.1.2 Kapcsolatok, illesztések

AM5.1.2.1 Érvényes kapcsolatok létrehozásának alapjai

AM5.1.2.2 Egy-az-egyhez és egy-a-többhöz kapcsolatok létrehozása és módosítása két tábla között

AM5.1.2.3 Szoros és laza illesztés alkalmazása. Adott tábla két mezőjének illesztése

AM5.1.2.4 Hivatkozási integritás beállítása

AM5.1.2.5 Kapcsolt rekordok automatikus törlésének beállítása

AM5.1.2.6 Táblák kapcsolása/illesztése lekérdezés tervezésekor

AM5.2 Lekérdezések tervezése

AM5.2.1 Lekérdezés típusok

AM5.2.1.1 Tábla adatainak frissítésére alkalmas lekérdezés lérehozása, futtatása

AM5.2.1.2 Rekordok törlésére alkalmas lekérdezés létrehozása és futtatása

AM5.2.1.3 A megadott adatok új táblába való mentésére alkalmas lekérdezés létrehozása és futtatása

AM5.2.1.4 Rekordok hozzáfűzése egy táblához lekérdezés segítségével

AM5.2.2 Lekérdezések

AM5.2.2.1 Csoportosítása lekérdezésben

AM5.2.2.2 Függvények alkalmazása lekérdezésben: sum, avg, count, max, min

AM5.2.2.3 Kereszttáblás lekérdezés használata

AM5.2.2.4 Helyettesítő karakterek használata lekérdezésben

AM5.2.3 Lekérdezés finomítása

AM5.2.3.1 Egyező rekordok listázása

AM5.2.3.2 Nem-egyező rekordok listázása

AM5.2.3.3 Értékek maximum és minimum értékei lekérdezésben

AM5.2.3.4 Adat megadás lehetőségének biztosítása (paraméterezett lekérdezés)

AM5.2.3.5 A Null és NOT használata lekérdezésben

AM5.3 Űrlapok tervezése

AM5.3.1 Vezérlőelemek

AM5.3.1.1 Kötött és kötetlen vezérlőelemek lérehozása

AM5.3.1.2 Kombinált lista, listapanel, jelölőnégyzet és választókapcsoló létrehozása, szerkesztése

AM5.3.1.3 Aritmetikai és logikai kifejezések alkalmazása űrlap vezérlőelemein

AM5.3.1.4 Űrlap vezérlőelemeinek táblázatos elrendezése

AM5.3.1.5 Adatmező elhelyezése fejlécben, láblécben, csak az első oldalon

AM5.3.2 Segédűrlapok

AM5.3.2.1 Segédűrlap létrehozása és bekötése fő űrlaphoz

AM5.3.2.2 Segédűrlap forrásának módosítása

AM5.4 Jelentések tervezése

AM5.4.1 Számítások

AM5.4.1.1 Aritmetikai és logikai műveleteket végző vezőrlőelemek létrehozása jelentésben

AM5.4.1.2 Százalékot számító vezérlőelem létrehozása jelentésben

AM5.4.1.3 Képletek, kifejezések alkalmazása jelentésben, pl. sum, count, avg, max, min, szöveg összefűzés

AM5.4.1.4 Futó összeg a jelentésben

AM5.4.2 Bemutatás

AM5.4.2.1 Jelentés fejlécében, láblécében, első oldalán megjelenő adatmező beillezstése

AM5.4.2.2 Csoportonkénti kötelező lapdobás beállításaa

AM5.5 Makrók

AM5.5.1 Rögzítés és hozzárendelés

AM5.5.1.1 Egyszerű makró rögzítése (pl. egy űrlap bezárását végzőé)

AM5.5.1.2 Makró futtatása

AM5.5.1.3 Makró hozzárendelése űrlaphoz, jelentéshez, vezérlőelemhez

AM5.6 Adatok exportálása, importálása, csatolása

AM5.6.1 Adatok menedzselése

AM5.6.1.1 Szöveges, táblázatkezelői, csv, dBase, Paradox fájl importálása az adatbázisba

AM5.6.1.2 Adat exportálása táblázatkezelői , txt, dBase és Paradox formátumú fájlba

AM5.6.1.3 Külső adat csatolása az adatbázishoz

Új ECDL