IT Biztonság letölthető tankönyv

Szövegszerkesztés, haladó szint

Syllabus letöltése (pdf)

 

A MODUL CÉLJA

Az AM3 modul (Szövegszerkesztés, haladó szint) megkívánja, hogy a jelölt olyan munkára használja a szövegszerkesztő alkalmazást, amelyeket hagyományosan haladó szintű szövegszerkesztői dokumentumoknak nevezünk. A jelöltnek képesnek kell lennie hatékonyan használni az alkalmazást az alapszintet meghaladó módon, és magas színvonalú szövegszerkesztői dokumentumokat kell elkészítenie, amelyek tartalmaznak bonyolultabb tipográfiai, formázási és elrendezési megoldásokat, többek között táblázatokat, űrlapokat és grafikákat is. A jelöltnek képesnek kell lennie a szövegszerkesztő alkalmazás különféle eszközeit, például a makrókat használni, vagy a magasabb szintű körlevélfunkciókat kezelni.

AM3.1 Szerkesztés

AM3.1.1 Szöveg

AM3.1.1.1 Szöveg effektusok alkalmazása

AM3.1.1.2 Animációs effektusok alkalmazása

AM3.1.1.3 Az automatikus javítási beállítások használata

AM3.1.1.4 Automatikus szövegformázás használata

AM3.1.1.5 Az automatikus szövegbeszúrás használata

AM3.1.1.6 Szöveg körbefuttatása, szövegtörés (wrapping)

AM3.1.1.7 A szövegirány (írásirány) beállításainak használata

AM3.1.1.8 A beépített előre definiált szövegformázási lehetőségek használata

AM3.1.2 Bekezdés

AM3.1.2.1 A bekezdés árnyékolásának (mintázatának/kitöltésének) beállításai

AM3.1.2.2 A bekezdés szegélyének beállításai

AM3.1.2.3 Fattyú- és árvasorok beállítási lehetőségei a bekezdésnél

AM3.1.2.4 Új karakter- vagy bekezdésstílus létrehozása

AM3.1.2.5 A már létező karakter- vagy bekezdésstílusok módosítása

AM3.1.2.6 Címsor stílusok használata

AM3.1.3 Sablonok

AM3.1.3.1 Egy sablon alapvető formázási és elrendezési beállításainak módosítása

AM3.1.3.2 Új sablon létrehozása egy létező dokumentum vagy sablon alapján

AM3.1.4 Közös szerkesztési munka

AM3.1.4.1 Megjegyzések beszúrása és törlése

AM3.1.4.2 A megjegyzések szerkesztése

AM3.1.4.3 A módosítások kiemelésének használata a változások követéséhez (korrektúra)

AM3.1.4.4 A dokumentumban lévő módosítások elfogadása vagy elvetése

AM3.2 Elrendezés

AM3.2.1 Fődokumentumok

AM3.2.1.1 Új fődokumentum létrehozása

AM3.2.1.2 Aldokumentum létrehozása fődokumentumon belül

AM3.2.1.3 Aldokumentum beszúrása és eltávolítása a fődokumentumban

AM3.2.2 Tartalomjegyzék

AM3.2.2.1 Tartalomjegyzék létrehozása

AM3.2.2.2 Létező tartalomjegyzék frissítése

AM3.2.2.3 Tartalomjegyzék formázási lehetőségeinek alkalmazása

AM3.2.3 Szakaszok (Szekciók)

AM3.2.3.1 Szakasztörléspontok beszúrása a dokumentumba

AM3.2.3.2 A dokumentum szakasztöréspontjainak törlése

AM3.2.3.3 Szakasz árnyékolása

AM3.2.4 Hasábok

AM3.2.4.1 Többhasábos elrendezés beállítása

AM3.2.4.2 A hasábok elrendezésének megváltoztatása

AM3.2.4.3 A hasábok szélességének és térközének beállítása

AM3.2.4.4 Hasábtörés beillesztése

AM3.2.4.5 Hasábtörés törlése

AM3.3 A dokumentum szervezése

AM3.3.1 Hivatkozások

AM3.3.1.1 Könyvjelző beszúrása és törlése

AM3.3.1.2 Tárgymutató létrehozása és módosítása

AM3.3.1.3 Kereszthivatkozás beszúrása és törlése

AM3.3.2 Mezőkódok

AM3.3.2.1 Mezőkód beszúrása

AM3.3.2.2 Mezőkód szerkesztése és frissítése

AM3.3.2.3 Mező zárolása és a zárolás feloldása

AM3.3.2.4 Mezőkód törlése

AM3.3.3 Lábjegyzetek és végjegyzetek

AM3.3.3.1 Lábjegyzetek és végjegyzetek beszúrása és törlése

AM3.3.3.2 Létező lábjegyzetek és végjegyzetek módosítása

AM3.3.3.3 A lábjegyzetek és végjegyzetek megjelenítésének és elhelyezésének módosítása

AM3.3.4 Dokumentum-védelem

AM3.3.4.1 Jelszó megadása a dokumentum védelméhez

AM3.3.4.2 A dokumentum jelszavas védelmének megszüntetése

AM3.4 A dokumentum összetevői

AM3.4.1 Táblázatok

AM3.4.1.1 Egy táblázat celláinak egyesítése és felosztása

AM3.4.1.2 Tabulátorral tagolt szöveg táblázattá alakítása

AM3.4.1.3 Alfabetikus és numerikus adatok sorba rendezése a táblázaton belül emelkedő és csökkenő rendben

AM3.4.1.4 Táblázatban szereplő számok összeadása képlet segítségével

AM3.4.2 Űrlapok

AM3.4.2.1 Űrlap létrehozása és szerkesztése

AM3.4.2.2 Az elérhető űrlapmezők alkalmazása

AM3.4.2.3 Űrlapmezők törlése

AM3.4.2.4 Űrlapmezők védelme

AM3.4.3 Szövegdobozok

AM3.4.3.1 Szövegdoboz beszúrása és törlése

AM3.4.3.2 Szövegdobozok szerkesztése, mozgatása és átméretezése

AM3.4.3.3 Szövegdobozok szegélyézése

AM3.4.4 Táblázatkezelés

AM3.4.4.1 A beágyazott munkalap módosítása a dokumentumon belül

AM3.4.4.2 Diagram létrehozása beágyazott munkalap alapján

AM3.4.4.3 Beágyazott munkalapra épülő diagram módosítása a dokumentumon belül

AM3.4.5 Képek és rajzok (az ebbe a csoportba tartozó feladatoknál szükséges lehet külön kép– v. fotó–szerkesztő alkalmazásra)

AM3.4.5.1 A kép szegélyének módosítása

AM3.4.5.2 Egyszerű rajz készítése a rajz eszközök használatával

AM3.4.5.3 Az előre definiált alakzatok használata

AM3.4.5.4 Az előre definiált alakzatok hátra küldése és előre hozása

AM3.4.5.5 Az előre definiált alakzatok szöveg mögé küldése és szöveg elé helyezése

AM3.4.5.6 Az előre definiált alakzatok csoportosítása és a csoportosítás megszüntetése

AM3.4.5.7 Vízjel hozzáadása a dokumentumhoz

AM3.4.6 Képaláírások

AM3.4.6.1 Kép vagy táblázat képaláírásának létrehozása és frissítése

AM3.4.6.2 Számozott képaláírás hozzáadása képhez, ábrához, táblázathoz és munkalaphoz

AM3.4.6.3 Automatikus képaláírási beállítások használata

AM3.5 Speciális eszközök

AM3.5.1 Körlevél

AM3.5.1.1 Körlevél adatforrásának és adatfájljának szerkesztése

AM3.5.1.2 Az adatforrás vagy az adatfájl rekordjainak rendezése

AM3.5.1.3 Törzsdokumentum egyesítése az adatforrással vagy az adatfájllal meghatározott kritériumok alapján

AM3.5.2 Makrók

AM3.5.2.1 Egyszerű makró rögzítése (például oldalbeállítás megváltoztatására)

AM3.5.2.2 Makró másolása

AM3.5.2.3 Makró lejátszása

AM3.5.2.4 Makró hozzárendelése egy saját gombhoz az eszköztáron

AM3.6 Nyomtatás

AM3.6.1 A nyomtatás előkészítése

AM3.6.1.1 Csak a páratlan oldalak kinyomtatása

AM3.6.1.2 Csak a páros oldalak kinyomtatása

AM3.6.1.3 Meghatározott kijelölés kinyomtatása

AM3.6.1.4 Adott számú oldal nyomtatása egy lapra

Új ECDL