IT Biztonság letölthető tankönyv

Táblázatkezelés, haladó szint

Syllabus letöltése (pdf)

 

A MODUL CÉLJA

Az AM4 Modul (Táblázatkezelés) azt várja el a vizsgázótól, hogy olyan feladatokat megoldására hépes használni a táblázatkezelő alkalmazást, amelyeket hagyományosan haladó szintű táblázatkezelői dokumentumoknak nevezünk. A vizsgázónak tudnia kell hatékonyan használni az alkalmazást az alapszintet meghaladó módon, és képesnek kell lennie numerikus, szöveges és grafikus adatokat szerkesztenie és javítania, továbbá adatokat rendezni, lekérdezni és csatolni. A vizsgázónak diagramokon, grafikonokon haladó szintű formázási és megjelenítési feladatokat kell elvégeznie. A vizsgázónak  logikai, statisztikai és matematikai műveletek elvégzésére alkalmas függvényeket kell használni, továbbá képesnek kell lennie az elérhető elemző és munkalapvizsgálati eszközök használatára, továbbá egyszerű makrók rögzítésére és futtatására.

AM4.1 Szerkesztés

AM4.1.1 Adatok

AM4.1.1.1 Egy munkalap celláinak vagy cellatartományának elnevezése

AM4.1.1.2 Automatikus formázás alkalmazása egy cellatartományra

AM4.1.1.3 Egyéni számformátumok létrehozása

AM4.1.1.4 A feltételes formázási beállítások alkalmazása

AM4.1.1.5 Az irányított beillesztés használata

AM4.1.1.6 Határolt szöveges fájl importálása

AM4.1.2 Megjelenítés

AM4.1.2.1 Sorok és oszlopok címsorainak rögzítése

AM4.1.2.2 Sorok és oszlopok elrejtése és felfedése

AM4.1.2.3 Munkalapok elrejtése és felfedése

AM4.1.2.4 Részösszeg számítását segítő funkciók használata

AM4.1.2.5 Egy- és kétváltozós („mi lenne ha”) adattáblák használata

AM4.1.3 Védelem

AM4.1.3.1 Munkalap jelszóval való védelmének beállítása és a védelem feloldása

AM4.1.3.2 Egy munkalap meghatározott celláinak jelszóval való védelme és a védelem feloldása

AM4.1.4 Biztonság

AM4.1.4.1 Munkafüzet jelszóval való védelme (a munkafüzet megnevezés olyan táblázatkezelő formátumú fájlra utal, amely egy, vagy több munkalapot tartalmazhat)

AM4.1.4.2 Egy munkafüzet jelszavas védelmének feloldása

AM4.2 Adatkezelés

AM4.2.1 Rendezés

AM4.2.1.1 Adatok sorba rendezése több oszlop alapján

AM4.2.1.2 Egyéni sorba rendezések kivitelezése

AM4.2.2 Lekérdezések/ szűrők

AM4.2.2.1 Egy vagy több feltételt használó lekérdezés létrehozása az elérhető lehetőségek felhasználásával

AM4.2.2.2 Haladó szintű lekérdezés, ill. szűrőbeállítások használata

AM4.2.3 Csatolások

AM4.2.3.1 Adatok és diagramok csatolása egy munkalapon belül

AM4.2.3.2 Adatok és diagramok csatolása munkalapok között

AM4.2.3.3 Adatok és diagramok csatolása munkafüzetek között

AM4.2.3.4 Adatok és diagramok csatolása szövegszerkesztő dokumentumba

AM4.2.3.5 3-D (több munkalapot átfogó) SUM függvény használata adatösszesítésre

AM4.2.4 Sablonok

AM4.2.4.1 Sablonok használata

AM4.2.4.2 Sablon szerkesztése

AM4.2.5 Diagramok és grafikonok

AM4.2.5.1 Tortadiagram körcikkszögeinek megváltoztatása

AM4.2.5.2 Diagramok tengelyeinek, számainak vagy szövegének formázása

AM4.2.5.3 A diagram címének, jelmagyarázatának és adatcímkéinek pozícionálása

AM4.2.5.4 A kördiagram minden cikkelyének széthúzása („robbantása”)

AM4.2.5.5 Egy adatsor törlése a diagramból

AM4.2.5.6 Meghatározott adatsor diagramtípusának megváltoztatása

AM4.2.5.7 Kétdimenziós (2-D) diagram oszlopai vagy sávjai közötti térköz növelése

AM4.2.5.8 Kép beszúrása egy kétdimenziós (2-D) diagramba

AM4.3 Függvények

AM4.3.1 Függvények használata

AM4.3.1.1 Dátum- és időfüggvények használata: MA (TODAY); NAP (DAY); HÓNAP (MONTH); ÉV (YEAR)

AM4.3.1.2 Matematikai függvények használata: SZUMHA (SUMIF); SZUMPOZITÍV (SUMPOSITIVE); KEREK (ROUND)

AM4.3.1.3 Statisztikai függvények használata: DARAB (COUNT); PURECOUNT; DARAB2 (COUNTA); DARABTELI (COUNTIF)

AM4.3.1.4 Szövegfüggvények használata: TNÉV (PROPER); NAGYBETŰS (UPPER); KISBETŰ (LOWER); ÖSSZEFŰZ (CONCATENATE)

AM4.3.1.5 Pénzügyi függvények használata: JBÉ (FV); NMÉ (NPV); RÉSZLET (PMT), MÉ (PV); RÁTA (RATE)

AM4.3.1.6 Mátrix (Kereső/Lookup and reference) függvények használata: FKERES (HLOOKUP); VKERES (VLOOKUP)

AM4.3.1.7 Logikai függvények használata: HA (IF); ÉS (AND); VAGY (OR); ISERROR

AM4.3.1.8 Elérhető adatbázisfüggvények használata: AB.SZUM (DSUM); AB.MIN (DMIN); AB.MAX (DMAX); AB.DARAB (DCOUNT)

AM4.3.1.9 Egymásba ágyazott függvények használata

AM4.4 Elemzések

AM4.4.1 Kimutatások és dinamikus kereszttáblák

AM4.4.1.1 Kimutatás vagy dinamikus kereszttábla létrehozása meghatározott mezőnevek használatával

AM4.4.1.2 Az adatforrás módosítása és a kimutatás vagy a kereszttábla frissítése

AM4.4.1.3 Adatok csoportosítása és megjelenítése kimutatásban vagy kereszttáblában meghatározott feltételek alapján

AM4.4.2 Esetvizsgálatok/ változatok

AM4.4.2.1 Eset/ változat létrehozása meghatározott cellatartomány alapján

AM4.4.2.2 Esetjelentés/ változatjelentés létrehozása

AM4.4.3 Munkalap-vizsgálat

AM4.4.3.1 Elődcellák feltárása a munkalapon

AM4.4.3.2 Utódokcellák feltárása a munkalapon

AM4.4.3.3 A munkalap összes képletének megjelenítése, vagy az összes képlet helyének megtekintése

AM4.4.3.4 Megjegyzések hozzáfűzése és a megjegyzések eltávolítása a munkalapról

AM4.4.3.5 A munkalap megjegyzéseinek szerkesztése

AM4.5 Speciális eszközök

AM4.5.1 Makrók

AM4.5.1.1 Egyszerű makró rögzítése (például az oldalbeállítások megváltoztatásához)

AM4.5.1.2 Makró futtatása

AM4.5.1.3 Makró hozzárendelése egy saját gombhoz az eszköztáron

Új ECDL