Az NJSZT-ről

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT)

Cím: H-1054 Budapest, Báthori u. 16.
Telefon: (+36-1) 472 2730, Fax: (+36-1) 472 2739
E-mail: titkarsag [desktop] njszt [dot] hu

Adószám: 19815888-2-41

Cégjegyzékszám: 418/89

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám: E-000193/2014

A Társaság alapvető adatai és célkitűzései

 • Alapítás éve: 1968
 • Taglétszám: 2300 egyéni tag; 100 jogi tag

A Társaság célja

A Társaság célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként segítse hazánkban, illetve a magyar nyelvterületeken:

 • Az informatika alkalmazását, fejlesztését, az eredmények elterjesztését
 • A szakma presztízsének, színvonalának és etikájának megőrzését, illetve emelését
 • Az informatikával hivatásszerűen foglalkozók, illetve az informatikai eszközöket és módszereket más szakterületen alkalmazók véleményének és szakmai érdekeinek érvényre jutását
 • A széles körű részvételt a nemzetközi szakmai közéletben
 • Az informatikai szakemberek tájékoztatását és tapasztalatcseréjét
 • Az informatikai kultúra terjesztését, az informatikai oktatást

Neumann Jánosról

Neumann János 1903-ban született Budapesten, itt is érettségizett. Kémikusi diplomáját Zürichben szerezte 1925-ben, majd Budapesten matematikusi oklevelet kapott. Már 1930-ban elismerten az évszázad egyik legkiválóbb matematikusaként érkezett a princetoni egyetemre (USA). Ekkor vette fel a John von Neumann nevet. Részt vett az ENIAC tervezésében, s ennek során fejlesztette ki útmutató elgondolásait a számítógépek architektúrájáról és működési módjáról. Neumann János Washingtonban halt meg 1957-ben.

További információk Neumann Jánosról

A Társaság tevékenységi köre

A Társaság, célkitűzéseink megvalósítása érdekében, közhasznú szervezetként szolgáltatásokat nyújt, illetve vállalkozásoknak ad keretet, ezeken belül:

 • Szakmai közéleti munkára ad lehetőséget
 • Kutatási, fejlesztési, oktatási és továbbképzési programokat véleményez, és részt vállal kidolgozásukban
 • Állami szervek, gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek felkérésére, megbízására vagy tagjainak kezdeményezésére állást foglal fontos szakmai és az informatikával kapcsolatos társadalmi kérdésekben, koncepciókat, tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki nyilvántartott egyesületi szakértők közreműködésével
 • Előadásokat, ankétokat, konferenciákat, kongresszusokat, szemináriumokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat, tanfolyamokat rendez; szakmai tanácsadást, bel- és külföldi szakmai tanulmányutakat szervez
 • Pályázatokat hirdet, díjakat alapít és adományoz, célfeladatok elvégzését jutalmakkal ismeri el; törekszik arra, hogy a diákokat és a fiatal szakembereket bevonja a szakmai közéletbe
 • Tevékenységi területén kapcsolatokat tart fenn különféle bel- és külföldi szervezetekkel, tagként képviseli Magyarországot hazai, illetve nemzetközi tudományos szervezetekben
 • Terjeszti az informatikai írástudást, az ECDL hazai irányítását végzi

A Társaság testületei

 • A Társaság Elnöksége az elnökből, öt alelnökből, az előző elnökből és az ügyvezető igazgatóból áll. A Társaság működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi
 • A Társaság legfelsőbb fóruma az évente összehívott Közgyűlés
 • A Társaság ügyeit az ügyvezető igazgató vezetése alatt álló Titkárság intézi
 • Az Elnökség munkáját az állandó bizottságok és a szakmai közösségek segítik
 • A Társaságnak 15 regionális szervezete van, és további 5 tevékenykedik egyes nagyvárosokban
 • A legfrissebb tapasztalatok és eredmények különböző szakmai rendezvényeken válnak közkinccsé
 • Sajátos szoftver- és hardverrendszerek alkalmazásának kérdéseiről a megfelelő szakmai rendezvényeken esik szó speciális felhasználói csoportok (User Groups) rendezvényeinek keretében

 

Az NJSZT Elnöksége, vezető tisztségviselői

 

A Társaság által adományozott díjak

 

A Társaság rendezvényei

A Társaság 2006-ig háromévenként rendezte meg a Neumann-Kongresszust, ami a legrangosabb magyar számítástechnikai rendezvények egyike volt. Az NJSZT VIII. Országos (centenáriumi) Kongresszusa a Neumann centenáriumi év legrangosabb eseményeként 2003. október 15–17. között rendezték meg a Magyar Tudományos Akadémián. 

A Társaság más, hagyományos konferenciákat is szervez:

 • Kibernetikai és számítástechnikai módszerek az orvostudományban: 1969 óta kétévenként
 • Networkshop: 1991 óta évenként
 • Magyar Operációkutatási Konferencia: 1972 óta háromévenként
 • Informatika a felsőoktatásban: háromévenként
 • Digitális Esélyegyenlőség: 2007 óta évente

Néhány eddigi nemzetközi rendezvény

 • Computer Technology in Medical Sciences 1969-től
 • CON (Austrian-Hungarian joint conference) 1984-től
 • EUROPEN ’91
 • International Olympiad on Informatics '96
 • HISEC ’93, ’94, ’95, ’96, ‘97
 • Governmental and Municipal Information Systems '87, '91
 • LOGIC PROGRAMMING '93
 • International Olympiad in Informatics '96
 • European Conference on Artificial Intelligence '96
 • EuroLOGO '97.
 • IFIP'98 XV. World Computer Congress
 • Agrarian Informatics - 1999. augusztus 17-19. Debrecen
 • Informatics in Higher Education, 1999. augusztus 27-29. Debrecen
 • HUSITA 5 Information Technology in the Human Services - 1999. augusztus 29-szeptember 1.Budapest, SOTE
 • IWTCS'99 -szeptember, Budapest
 • Document 2000 - 2000.október 26-27. Budapest, BME

A Társaság 2000–2002. évi rendezvényei

 • ECDL Konferencia: 2000. február 16–17., Pilisborosjenő
 • Objektum Orientált Konferencia: 2000. március 21–24., Budapest
 • VII. Országos Neumann Kongresszus: 2000. június 21–23., Eger
 • XXII. Neumann Kollokvium: 2000. november 9–11., Veszprém
 • Közép-Európai Informatikai Diákolimpia (CEOI) 2001. augusztus 10–17., Zalegerszeg
 • The XVIIth International Congress of the European Federation For Medical Informatics: 2002. augusztus 25–29., Budapest
 • Informatika a felsőoktatásban: 2002. augusztus 28–30., Debrecen
 • V. Országos Objektumorientált Konferencia: 2002. október 16–18., Dobogókő

2003 – Neumann centenáriumi év

 

 • Internet Fiesta – március 17–20.
 • WWW Világkonferencia
 • EFITA 2003 – július 5–9.
 • VIII. Országos Neumann Kongresszus – október 15–17
 • Információs Társadalom Modellek konferencia sorozat
 • Regionális rendezvények: egész évben
 • Versenyek (Nemes Tihamér OKSZTV, Országos Logo Verseny, Garay Verseny, Kihívás 2003, IT Hétpróba)

A Társaság által szervezett fontosabb események

 • WWW 2003 - The Twelfh International World Wide Web Conference
 • EFITA 2003 - nemzetközi agrárinformatikai konferencia
 • ECDL vizsgaközpontok. Országos Értekezlete – évente
 • Internet Fiesta eseménysorozat – évente
 • Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia – 2003, 2005
 • Magyarországi PHP konferencia – évente
 • HungaroLogo konferencia - évente
 • Gazdaságinformatikai Konferencia – évente
 • IFIP Working Group 3.5 (Informatika az alapoktatásban munkabizottsága) nemzetközi műhelykonferencia – 2004
 • Képfeldolgozók és Alakfelismerők Szakosztálya (KÉPAF) Konferenciája 2004, 2006
 • Közös Magyar-Osztrák Képfeldolgozó és Alakfelismerő Konferencia – HACIPPR 2005
 • Közép-európai Informatikai Diákolimpia (CEOI 2005)
 • EuroSPI’2005 nemzetközi konferencia - 2005
 • ACM-ICPC közép-európai programozói verseny
 • Informatika a Felsőoktatásban – 2005
 • ISBIS’2005 Nemzetközi Gazdaságinformatikai Konferencia
 • Neumann Emlékkonferencia
 • IX. Országos Neumann Kongresszus
 • NJSZT-Újklub keretében működő Szoftvertechnológiai Fórum rendezvénysorozata – évente
 • ETAPS 2008

 A Társaság keretén belül működő NJSZT Újklub összejövetelein kötetlen formában a szakma aktuális témáit vitatják meg.