Az NJSZT 21. századi pozicionálása

CÉL: Az NJSZT aktuális meghatározása szakmai és kommunikációs szempontból
 
Feladat: hangsúlyozni azt a valós képet, mely szerint az NJSZT

 • az infokommunikációs szakma aktuális kérdéseinek professzionális hazai és nemzetközi képviselője, országos programokat véleményez, esetenként kezdeményez, az informatika tudományának és alkalmazásainak meghatározó hazai szakmai szervezete,
 • támogatja az informatika kutatási és fejlesztési tevékenységeit, ezek népszerűsítését és elismertetését,
 • ápolja a szakterület nemzetközi kapcsolatait, előmozdítja azok szélesítését,
 • az információs társadalom előnyeinek elkötelezett közvetítője a civil szféra számára,
 • a digitális esélyegyenlőség keretében országos – százezreket érintő – képzési, oktatási programok évtizedes tapasztalatokkal rendelkező kezdeményezője, irányítója,
 • a digitális esélyegyenlőség érdekében élen jár az EGÉSZ-ség (életmód, népegészségügy, prevenció, egészségügy, utógondozás, stb.) infokommunikációs támogatási lehetőségeinek kidolgozásában,
 • az informatikai tehetséggondozás elkötelezett támogatója és aktív szervezője (versenyek, ösztöndíjak, nemzetközi versenyekre való felkészítés),
 • a hátrányos helyzetűek támogatója (együttműködés a gyermekszegénység programmal, daganatos gyerekek támogatása, halmozottan hátrányos helyzetűek életminőségét javító fejlesztések szakmai, illetve közvetlen anyagi támogatása),
 • a múlt értékeinek megőrzője (Informatika Történeti Gyűjtemény létrehozása és működtetése),
 • rendszeres és eseti, hazai és nemzetközi szakmai rendezvények szervezője,
 • gazdaságilag stabil, civil szakmai szervezet,
 • közhasznú, tehát működése mindenki számára átlátható.