A Díjbizottság működése

A Díjbizottság a Társaság állandó bizottsága. Feladata az NJSZT emlékérmei és kitüntetései 


Kalmár-, Neumann-díj, Tarján emlékérem, Kemény János díj, illetve a Neumann plakett -és oklevél

adományozottjaira javaslatokat gyűjteni, azokat össze vetni, és személyenkénti indoklással javaslatot tenni az elnökségnek jóváhagyásra. Ugyancsak a Díjbizottság feladata a Társaság nevében eljárni olyan díjak esetében, amelyeknél a társaságnak jelölési joga van.
 

A Díjbizottság a Társaság emlékérmeire és kitüntetéseire teendő javaslataihoz évente nyilvánosan is felhívással fordul a Társaság tagságához, a társaság újságjában.
 

A Díjbizottság határozatait, konszenzusra törekvően, de végső soron szótöbbséggel hozza.
 

Díjbizottság jelölése nélkül az Elnökség nem adományozhat kitüntetést. A jelöltek kitüntetését az elnökség csak nyomós, erkölcsi, szakmapolitikai v. a társaság politikáját érintő indokok alapján utasíthatja vissza.
 

A Díjbizottságot alapértelmezésben a Társaság előző elnöke vezeti, akit a tisztújító közgyűlés választ meg - összhangban az alapszabállyal. 
Öt tagját a bizottság elnöke előterjesztése alapján az Elnökség hagyja jóvá.
 

A Díjbizottság legalább évente egy alkalommal ülésezik. Üléseit – szükség esetén – elektronikus úton is bonyolíthatja.
 

A Társaság emlékérmeit és kitüntetéseit tagjainak és nem tagjainak egyaránt adományozhatja. Ugyanazt a díjat a Társaság csak egyszer adományozhatja ugyannak a személynek.