Elnökségi ülések

NJSZT Elnökségi ülések munkaterve 2014. januártól – 2014. június 30-ig

2014. január 29.

 • 2014 első félévi elnökségi munkaterv elfogadása – Friedler Ferenc
 • 2014. év pénzügyi lehetőségei – Alföldi István
 • Magyar Informatika-történeti Adattár – Dömölki Bálint, Havass Miklós

2014. február

Egyéb esemény: Szakmai közösségek és területi szervezetek találkozója

2014. március 12.

 • Összefoglaló a szakmai közösségek és területi szervezetek munkájáról – Dobay Péter, Gyenizse Pál
 • 2013-as pénzügyi év teljesítése – Alföldi István
 • 2014-es pénzügyi terv elfogadása – Alföldi István
 • 2013-as közhasznú beszámoló előkészítése (ütemezési határidők,feladatkiosztás) – Alföldi István
 • 2014-es rendezvények – Alföldi István

2014. április 23.

 • Beszámoló közgyűlés előkészítése (beszámoló elfogadása, szakmai program) – Alföldi István
 • Informatika Történeti Kiállítás aktuális helyzete – Alföldi István
 • Új szakmai irányok - lehetőségek, együttműködések – Alföldi István
 • Szakmai közösségek és Területi Szervezetek működésének áttekintése – Dobay Péter, Gyenizse Pál

2014. május 28.

Egyéb esemény: Éves beszámoló közgyűlés

2014. június 18.

 • NJSZT 3 éves programjának egy évének értékelése – Friedler Ferenc, Alföldi István
 • Beszámoló a Magyar Informatika-történeti Adattár helyzetéről – Dömölki Bálint, Havass Miklós

Az elnökség 2014. szeptember 16-i ülése

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a tehetséggondozásról
2. Az ITK aktuális helyzete
3. Együttműködés az NJSZT és a MaNDA között
4. Egyebek

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Tehetséggondozásról készült beszámolót.
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az ITK helyzetéről szóló beszámolót.

12/2014 (09.16) határozat:

Az Elnökség egy ellenszavazat mellett kifejezi szándékát az NJSZT-MaNDA együttműködés megállapodás megkötésére. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a felmerült kérdések tisztázása után kösse meg a megállapodást.

Kulcsszavak:

Az elnökség 2014. június 18-i ülése

Napirendi pontok:

1. NJSZT 3 éves programjának időarányos értékelése

2. Beszámoló a Magyar Informatika-történeti Adattár helyzetéről

3. Az Elnökség II. féléves munkatervének elfogadása

4. Egyebek

 

Az elnökség egyhangúlag tudomásul vette az NJSZT 3 éves programjának időarányos értékelését

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Adattár fejlesztéséről készült beszámolót. 

Az Elnökség egyhangúlag támogatta, hogy kezdődjön egyeztetés a MANDA megismeréséről és ahhoz való kapcsolódás lehetőségéről. ehhez az Adattár fejlesztői kijelölik a kompetens személyt.

 

11/2014 (06.18) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Elnökség 2014. évi II. félévének munkatervét.

Kulcsszavak:

Az elnökség 2014. április 23-i ülése

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló közgyűlés előkészítése
 2. Új szakmai irányok – lehetőségek, együttműködések
 3. Szakmai közösségek és Területi Szervezetek működésének áttekintése
 4. Egyebek

9/2014 (04.23) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette a Gyöngyösi városi szervezet tagság és aktivitás hiányában történő megszűnését.

Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy az alapszabályban rögzítettek szerint a szervezet újra alakulhat.

 

10/2014 (04.23) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette a Junior tagozat aktivitás hiányában történt megszűnését.

Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy az alapszabályban rögzítettek szerint a szervezet újra alakulhat.

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2014. március 12-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. 2013-as pénzügyi év teljesítése
  2014-es pénzügyi terv elfogadása
  2013-as közhasznú beszámoló előkészítése (ütemezési határidők, feladatkiosztás)
  2014-es rendezvények
 2. Összefoglaló a szakmai közösségek és területi szervezetek munkájáról
 3. Magyar Informatika-történeti Adattár
 4. Egyebek

5/2014 (03.12) határozat:

Az Elnökség a beszámolót egyhangúlag elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2013. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót.
 

6/2014 (03.12) határozat:

Az Elnökség a 2014. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
 

7/2014 (03.12) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Térinformatikai szakmai közösség megalakulását.
 

8/2014 (03.12) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Adattár projekt indítását június 30-ig terjedő pilot időszakra.
Kulcsszavak:

Az elnökség 2014. január 29-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. Az elnökség 2014. első félévi munkaterve
 2. 2014. pénzügyi lehetőségei
 3. Neumann János Hungarikumként
 4. A Magyar Informatika-történeti Adattár
 5. Futsal együttműködés
 6. Egyebek

1/2014 (01.29.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által előkészített, előzetesen véleményezésre megküldött elnökségi munkatervet 2014. első félévére. 

2/2014 (01.29.) sz. határozat

2014 februárjától megszűnik a Mi Újság és az IT Business lapok nyomtatott verziója. A tagság ezen túl mindkét lapot elektronikus formában kapja meg. A megjelent lapszámok a Társaság honlapján Archívumban is kereshetők lesznek. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a social média és a korszerű marketing megalapozására vonatkozó pilot projekt szerződésének megkötésére. 

3/2014 (01.29.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a együttműködési megállapodás előkészítésére és megkötésére a BME Futsal Clubbal. 

4/2014 (01.29.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az „E-szolgáltatások minősége” szakmai közösség megalakulását.

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2013. november 13-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. Díjbizottság előterjesztése
 2. Beszámoló a Magyar Informatika-történeti Adattárról (koncepció, állapot, feladatok)
 3. ITK aktuális helyzete
 4. Egyebek

11/2013 (11.13.) sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Díjbizottság javaslatát az NJSZT 2013. évi kitüntetettjeire vonatkozóan. A Neumann-, Kalmár-, Kemény János díjak, valamint Tarján-emlékérem és az életműdíjak átadására 2013. november 28-án, a 7. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor.
 

12/2013 (11.13.) sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag kezdeményezi, hogy a szekszárdi Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny vegye fel Kovács Győző nevét.

Kulcsszavak:

Az elnökség 2013. szeptember 25-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. Beszámoló a tehetséggondozásról
 2. CEPIS e-Benchmark projekt
 3. Az informatikai írástudás helyzete – az ECDL megújítása
 4. Egyebek

10/2013. (09.25).sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag támogatja a Visegrádi országokkal közös diákolimpiai felkészítő táborhoz való csatlakozást.

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2013. június 12-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. Informatika-történeti Kiállítás első félévének értékelése
 2. Marina von Neumann Whitman magyarországi látogatása
 3. CEPIS e-Benchmark projekt
 4. Egyebek

8/2013. (06.12).sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2013. év második félévének munkatervét. 

 

9/2013. (06.12).sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag megszűntnek nyilvánította a Békés megyei területi szervezetet.

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2013. április 24-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. NJSZT 3 éves programjának véglegesítésének teendői
 2. Beszámoló a közgyűlés előkészítéséről 
 3. Informatika-történeti Kiállítás aktuális helyzete
 4. Marina von Neumann Whitman magyarországi látogatása
 5. Egyebek

7/2013 (04.24) határozat

Az Elnökség egyhangúan jóváhagyta az NJSZT 2013-2015 3 éves programját, felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 3 éves program nyomdai elkészíttetésére.  

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2013. március 13-i ülése

Napirendi pontok: 

 

 1. 2012-es pénzügyi terv teljesítése, 2012-es közhasznú beszámoló előkészítése
 2. 2013-as pénzügyi terv elfogadása
 3. A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.) alapján szükséges szabályzatok aktualizálása
 4. Összefoglaló a szakmai közösségek vezetőinek megbeszéléséről
 5. Összefoglaló a területi szervezetek vezetőinek megbeszéléséről
 6. Az NJSZT PROGRAMJA 2013-2015 tervezet megvitatása
 7. Informatika-történeti Állandó Kiállítás aktuális kérdései
 8. Egyebek

 

3/2013 (03.13) határozat:

Az Elnökség a beszámolót egyhangúan elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2012. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót. Elismerését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak a kiváló munkáért és az eredményes gazdálkodásért.

4/2013 (03.13) határozat:

Az Elnökség a 2013. évi pénzügyi tervet egyhangúan elfogadja jelenlegi állapotában, felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a pénzügyi terv véglegesítéshez szükséges tárgyalásokat folytassa le és készítse el a végleges tervet, amelyet a közgyűlésnek elfogadásra javasol.

5/2013 (03.13) határozat:

Az Elnökség a Felügyelő Bizottság támogató javaslatát is figyelembe véve a Számviteli politikát és annak mellékleteit jóváhagyólag, egyhangúan elfogadja.

6/2013 (03.13) határozat:

Az Elnökség egyhangúan támogatja az „Üzleti szabályok kezelése az informatikában” nevű szakmai közösség megalapítását és felkéri Dobay Pétert, hogy vegyen részt az alakuló ülésen.

Kulcsszavak: