Elnökségi ülések

2014. október 29-i ülése

Napirendi pontok:

1. Díjbizottság előterjesztése
2. Rendkívüli Közgyűlés
3. Az Adattár aktuális helyzete
4. Állásfoglalás az Internetadóról
5. 2014 várható eredmények, 2015-ös előrejelzés
6. Egyebek

13/2014 (10.29) határozat:

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Díjbizottság javaslatát az NJSZT 2014. évi kitüntetettjeire vonatkozóan. A Neumann-, Kalmár-, Kemény János díjak, valamint Tarján-emlékérem és az életműdíjak átadására 2014. november 20-án, a 8. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor.

14/2014 (10.29) határozat:

Az elnökség rendkívüli Közgyűlést hív össze 2014. november 20-án 10 órára, határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés 12 óra 30 perckor kezdődik. 

15/2014 (10.29) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a NJSZT Elnökségének nevében kiadott állásfoglalást a tervezett internetadóval kapcsolatban.

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2014. szeptember 16-i ülése

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a tehetséggondozásról
2. Az ITK aktuális helyzete
3. Együttműködés az NJSZT és a MaNDA között
4. Egyebek

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Tehetséggondozásról készült beszámolót.
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az ITK helyzetéről szóló beszámolót.

12/2014 (09.16) határozat:

Az Elnökség egy ellenszavazat mellett kifejezi szándékát az NJSZT-MaNDA együttműködés megállapodás megkötésére. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a felmerült kérdések tisztázása után kösse meg a megállapodást.

Kulcsszavak:

Az elnökség 2014. június 18-i ülése

Napirendi pontok:

1. NJSZT 3 éves programjának időarányos értékelése
2. Beszámoló a Magyar Informatika-történeti Adattár helyzetéről
3. Az Elnökség II. féléves munkatervének elfogadása
4. Egyebek

 

Az elnökség egyhangúlag tudomásul vette az NJSZT 3 éves programjának időarányos értékelését.
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Adattár fejlesztéséről készült beszámolót. 

Az Elnökség egyhangúlag támogatta, hogy kezdődjön egyeztetés a MANDA megismeréséről és ahhoz való kapcsolódás lehetőségéről. ehhez az Adattár fejlesztői kijelölik a kompetens személyt.

 

11/2014 (06.18) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Elnökség 2014. évi II. félévének munkatervét.

Kulcsszavak:

Az elnökség 2014. április 23-i ülése

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló közgyűlés előkészítése
 2. Új szakmai irányok – lehetőségek, együttműködések
 3. Szakmai közösségek és Területi Szervezetek működésének áttekintése
 4. Egyebek

9/2014 (04.23) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette a Gyöngyösi városi szervezet tagság és aktivitás hiányában történő megszűnését.

Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy az alapszabályban rögzítettek szerint a szervezet újra alakulhat.

 

10/2014 (04.23) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette a Junior tagozat aktivitás hiányában történt megszűnését.

Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy az alapszabályban rögzítettek szerint a szervezet újra alakulhat.

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2014. március 12-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. 2013-as pénzügyi év teljesítése
  2014-es pénzügyi terv elfogadása
  2013-as közhasznú beszámoló előkészítése (ütemezési határidők, feladatkiosztás)
  2014-es rendezvények
 2. Összefoglaló a szakmai közösségek és területi szervezetek munkájáról
 3. Magyar Informatika-történeti Adattár
 4. Egyebek

5/2014 (03.12) határozat:

Az Elnökség a beszámolót egyhangúlag elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2013. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót.
 

6/2014 (03.12) határozat:

Az Elnökség a 2014. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
 

7/2014 (03.12) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Térinformatikai szakmai közösség megalakulását.
 

8/2014 (03.12) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Adattár projekt indítását június 30-ig terjedő pilot időszakra.
Kulcsszavak:

Az elnökség 2014. január 29-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. Az elnökség 2014. első félévi munkaterve
 2. 2014. pénzügyi lehetőségei
 3. Neumann János Hungarikumként
 4. A Magyar Informatika-történeti Adattár
 5. Futsal együttműködés
 6. Egyebek

1/2014 (01.29.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által előkészített, előzetesen véleményezésre megküldött elnökségi munkatervet 2014. első félévére. 

2/2014 (01.29.) sz. határozat

2014 februárjától megszűnik a Mi Újság és az IT Business lapok nyomtatott verziója. A tagság ezen túl mindkét lapot elektronikus formában kapja meg. A megjelent lapszámok a Társaság honlapján Archívumban is kereshetők lesznek. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a social média és a korszerű marketing megalapozására vonatkozó pilot projekt szerződésének megkötésére. 

3/2014 (01.29.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a együttműködési megállapodás előkészítésére és megkötésére a BME Futsal Clubbal. 

4/2014 (01.29.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az „E-szolgáltatások minősége” szakmai közösség megalakulását.

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2013. november 13-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. Díjbizottság előterjesztése
 2. Beszámoló a Magyar Informatika-történeti Adattárról (koncepció, állapot, feladatok)
 3. ITK aktuális helyzete
 4. Egyebek

11/2013 (11.13.) sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Díjbizottság javaslatát az NJSZT 2013. évi kitüntetettjeire vonatkozóan. A Neumann-, Kalmár-, Kemény János díjak, valamint Tarján-emlékérem és az életműdíjak átadására 2013. november 28-án, a 7. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor.
 

12/2013 (11.13.) sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag kezdeményezi, hogy a szekszárdi Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny vegye fel Kovács Győző nevét.

Kulcsszavak:

Az elnökség 2013. szeptember 25-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. Beszámoló a tehetséggondozásról
 2. CEPIS e-Benchmark projekt
 3. Az informatikai írástudás helyzete – az ECDL megújítása
 4. Egyebek

10/2013. (09.25).sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag támogatja a Visegrádi országokkal közös diákolimpiai felkészítő táborhoz való csatlakozást.

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2013. június 12-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. Informatika-történeti Kiállítás első félévének értékelése
 2. Marina von Neumann Whitman magyarországi látogatása
 3. CEPIS e-Benchmark projekt
 4. Egyebek

8/2013. (06.12).sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2013. év második félévének munkatervét. 

 

9/2013. (06.12).sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag megszűntnek nyilvánította a Békés megyei területi szervezetet.

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2013. április 24-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. NJSZT 3 éves programjának véglegesítésének teendői
 2. Beszámoló a közgyűlés előkészítéséről 
 3. Informatika-történeti Kiállítás aktuális helyzete
 4. Marina von Neumann Whitman magyarországi látogatása
 5. Egyebek

7/2013 (04.24) határozat

Az Elnökség egyhangúan jóváhagyta az NJSZT 2013-2015 3 éves programját, felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 3 éves program nyomdai elkészíttetésére.  

 

Kulcsszavak: