Elnökségi ülések

NJSZT Elnökségi ülések munkaterve 2013. szeptembertől – 2013. december 31-ig

2013. szeptember 25.

 • Beszámoló a tehetséggondozásról – Zsakó László
 • CEPIS e-Benchmark projekt – Alföldi István, Dobay Péter
 • Beszámoló a Magyar Informatika-történeti Adattárról (koncepció, állapot, feladatok) – Dömölki Bálint, Havass Miklós

2013. november 13.

 • Az informatikai írástudás helyzete - az ECDL megújítása – Alföldi István
 • Díjbizottság előterjesztése – Péceli Gábor
 • ITK aktuális helyzete – Alföldi István

2013. november 28.

Egyéb esemény: 7. DE! konferencia

2013. december 11.

 • 2014.I. félévi munkatervének elfogadása – Friedler Ferenc
 • Évzáró elnökségi munkaebéd

Az elnökség 2013. szeptember 25-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. Beszámoló a tehetséggondozásról
 2. CEPIS e-Benchmark projekt
 3. Az informatikai írástudás helyzete – az ECDL megújítása
 4. Egyebek

10/2013. (09.25).sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag támogatja a Visegrádi országokkal közös diákolimpiai felkészítő táborhoz való csatlakozást.

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2013. június 12-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. Informatika-történeti Kiállítás első félévének értékelése
 2. Marina von Neumann Whitman magyarországi látogatása
 3. CEPIS e-Benchmark projekt
 4. Egyebek

8/2013. (06.12).sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2013. év második félévének munkatervét. 

 

9/2013. (06.12).sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag megszűntnek nyilvánította a Békés megyei területi szervezetet.

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2013. április 24-i ülése

Napirendi pontok:

 
 1. NJSZT 3 éves programjának véglegesítésének teendői
 2. Beszámoló a közgyűlés előkészítéséről 
 3. Informatika-történeti Kiállítás aktuális helyzete
 4. Marina von Neumann Whitman magyarországi látogatása
 5. Egyebek

7/2013 (04.24) határozat

Az Elnökség egyhangúan jóváhagyta az NJSZT 2013-2015 3 éves programját, felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 3 éves program nyomdai elkészíttetésére.  

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2013. március 13-i ülése

Napirendi pontok: 

 

 1. 2012-es pénzügyi terv teljesítése, 2012-es közhasznú beszámoló előkészítése
 2. 2013-as pénzügyi terv elfogadása
 3. A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.) alapján szükséges szabályzatok aktualizálása
 4. Összefoglaló a szakmai közösségek vezetőinek megbeszéléséről
 5. Összefoglaló a területi szervezetek vezetőinek megbeszéléséről
 6. Az NJSZT PROGRAMJA 2013-2015 tervezet megvitatása
 7. Informatika-történeti Állandó Kiállítás aktuális kérdései
 8. Egyebek

 

3/2013 (03.13) határozat:

Az Elnökség a beszámolót egyhangúan elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2012. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót. Elismerését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak a kiváló munkáért és az eredményes gazdálkodásért.

4/2013 (03.13) határozat:

Az Elnökség a 2013. évi pénzügyi tervet egyhangúan elfogadja jelenlegi állapotában, felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a pénzügyi terv véglegesítéshez szükséges tárgyalásokat folytassa le és készítse el a végleges tervet, amelyet a közgyűlésnek elfogadásra javasol.

5/2013 (03.13) határozat:

Az Elnökség a Felügyelő Bizottság támogató javaslatát is figyelembe véve a Számviteli politikát és annak mellékleteit jóváhagyólag, egyhangúan elfogadja.

6/2013 (03.13) határozat:

Az Elnökség egyhangúan támogatja az „Üzleti szabályok kezelése az informatikában” nevű szakmai közösség megalapítását és felkéri Dobay Pétert, hogy vegyen részt az alakuló ülésen.

Kulcsszavak:

Az elnökség 2013. január 23-i ülése

Napirendi pontok: 

 1. Elnökségi feladatok felosztása
 2. 2013. év pénzügyi lehetőségei
 3. 2013. évi rendezvények
 4. Egyebek

1/2013 (01.23.) Határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által előkészített 2013. első félévére vonatkozó elnökségi munkatervet. 

2/2013 (01.23.) Határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az információ-biztonsági szakértők feltételrendszerének módosítását.

Kulcsszavak:

Az elnökség 2012. november 6-i ülése

Napirendi pontok: 

 

 1. A Díjbizottság javaslata
 2. Elnökség 3 éves beszámolójának előkészítése
 3. A Jelölőbizottság előterjesztése
 4. Az Informatika-történeti kiállítás szakmai tervezése
 5. Egyebek

14/2012 (11.06.) Határozat

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Díjbizottság javaslatát az NJSZT 2012. évi kitüntetettjeire vonatkozóan. A Neumann-, Kalmár-, Tarján-, Kemény János díjak, valamint az életműdíjak átadására 2012. november 15-én, a 6. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor. 

14/2012 (11.06.) Határozat

Az elnökség felhatalmazza az ügyvezető igazgatót az Informatikai-történeti kiállítás megnyitásához szükséges befejező munkálatok szerződéskötésére és pénzügyi teljesítésére. 

 

Kulcsszavak:

Az elnökség 2012. szeptember 20-i ülése

Napirendi pontok:

 

 1. Az elnökség 3 éves beszámolójának előkészítése
 2. Beszámoló a tehetséggondozásról
 3. Az Informatika-történeti kiállítás szakmai tervezése
 4. A Jelölőbizottság előterjesztése
 5. Egyebek

13/2012 (10.20.) Határozat

Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy az FSZOE székhelyét a 1054 Báthori u. 16. címre bejegyezhesse.

Kulcsszavak:

Az elnökség 2012. június 27-i ülése

Napirendi pontok:

 1. Tisztújítás előkészítése, Jelölő Bizottság létrehozása
 2. Az informatikai írástudás helyzete
 3. Az Informatika-történeti kiállítás szakmai tervezése
 4. Egyebek

 

10/2012 (06.06.) Határozat

Az elnökség megismerte a szegedi Szent-Györgyi Albert AGÓRA és az NJSZT között az Informatika Történeti kiállítás tárgyában készített együttműködési megállapodást, és hozzájárul ahhoz, hogy az NJSZT nevében Alföldi István azt aláírja.

11/2012 (06.27.) sz. határozat

Az elnökség jóváhagyta az elnökből és a 4 tagból álló Jelölő Bizottságot azzal, hogy a tisztújítás előkészítése során a fiatalság bevonása érdekében egy 6. tagot is választhat a Bizottságba, akinek a személyét emailben egyezteti. A Tisztújításra a Bizottságnak a Közgyűlést megelőző elnökségi ülésen kell javaslatot tennie. (2012. november 8.)

12/2012 (06.27.) Határozat

Az elnökség a 2. félév munkatervét elfogadta.

Kulcsszavak:

Az elnökség 2012. április 12-i ülése

Napirendi pontok:

 1. Az éves közgyűlés előkészítése
  • a beszámoló elfogadás
  • a szakmai program
 2. Az informatika-történeti kiállítás szakmai tervezése
 3. Egyebek

7/2012 (04.12.) sz. határozat

Az elnökség elfogadta és a közgyűlés számára is elfogadásra javasolta az NJSZT tevékenységéről szóló 2011. évi közhasznú beszámolót. A közgyűlési meghívót és a közhasznú beszámolót 2012. április 16-i határidővel kell a Társaság honlapján nyilvánossá tenni.

8/2012 (04.012.) sz. határozat

Az elnökség elfogadta az NJSZT 2012. évi rendes közgyűlésének időpontját és napirendjét. A szakmai program Péceli Gábor elnök felsőoktatási témájú előadása lesz.

9/2012 (04.012.) sz. határozat

Az elnökség jóváhagyta, hogy az IT Star 2014. évi ülését a „Számítástechnika története” címmel Szegeden az Informatika-történeti Kiállítás helyszínén tartsa az NJSZT meghívására.

Kulcsszavak:

Az elnökség 2012. március 1-jei ülése

Napirendi pontok:

 1. Az éves közgyűlés előkészítése
  • a 2011. évi pénzügyi terv értékelése (terv-tény adatok)
  • a 2012. évi pénzügyi terv elfogadása
  • a 2011. évi Közhasznú beszámoló előkészítése
 2. Az informatika-történeti kiállítás (AGÓRA) aktuális kérdései
 3. Egyebek

4/2012.(03.01).sz. határozat

Az Elnökség a beszámolót elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2011. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót. Elismerését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak a kiváló munkáért és az eredményes gazdálkodásért.

5/2012.(03.01).sz. határozat

Az Elnökség a 2012. évi pénzügyi terv irányszámait elfogadja, és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.

6/2012.(03.01).sz. határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a 2012. január 1-jén életbe lépett civil törvényben foglaltak teljesítéséhez a 2012. és 2013. évek gazdálkodását veszi majd alapul. A 2011. évi közhasznúsági beszámoló még a hagyományos formában értékeli az elmúlt évet.

Kulcsszavak: