Elnökségi határozatok

Elnökségi határozatok a 2017-es évben

1/2017 (02.27.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a tagsági igényeket tudomásul véve a 2017-es évre nem rendeli meg az IT Business on-line kiadványát tagjai részére.

2/2017 (02.27.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta, az e-Hétköznapok szakmai közösség megalakulását.

3/2017 (04.13.) sz. határozat

Az Elnökség a Felügyelő Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2016. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót.

4/2017 (04.13.) sz. határozat

Az Elnökség a 2017. évi pénzügyi tervet a Felügyelő Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadja, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

5/2017 (04.13.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a 2017-es évre az IFIP tagdíj fizetését felfüggeszt és várakozó álláspontra helyezkedik. 2018-ban az IFIP-ben történő változások eredményének függvényében dönt a folytatásról.

6/2017 (06.29.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017-es év II. féléves munkatervét

7/2017 (09.28.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Békés megyei területi szervezet megalakulását

 

Elnökségi határozatok a 2016-os évben

1/2016 (01.26.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2016.év I. félévére vonatkozó munkatervét.

2/2016 (01.26.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az NJSZT által kiadott Mi Újság megszűnését.

3/2016 (03.08.) sz. határozat

Az Elnökség a Felügyelő Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2015. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót.

4/2016 (03.08.) sz. határozat

Az Elnökség a 2016. évi pénzügyi tervet a Felügyelő Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadja, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

5/2016 (04.19.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2015. évi Közhasznúsági Beszámolót.

6/2016 (06.21.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Elnökség 2016. év II. félévének munkatervét.

7/2016 (06.21.) sz. határozat

Az Elnökség elfogadta a Baranya megyei szervezet megalakulását.

8/2016 (06.21.) sz. határozat

Az Elnökség elfogadta a Zala megyei szervezet újra alakulását.

9/2016 (11.09.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Neumann-díj és a Kalmár-díj módosított szövegét.

10/2016 (11.09.) sz. határozat

Az elnökség a Díjbizottság javaslatát figyelembe véve egyhangúlag jóváhagyta az NJSZT 2016. évi kitüntetettjeit. A Neumann-, Kalmár-, Kemény János díjak, valamint Tarján-emlékérem és az életműdíjak átadására 2016. november 29-án, a 10. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor.

 

Elnökségi határozatok a 2015-ös évben

1/2015 (02.24.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által előkészített, aktualizált elnökségi munkatervet 2015.év I. félévére.

2/2015 (02.24.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Informatika-történeti Adattár 2015. évi folytatását 7 mFt költségkeret erejéig.

3/2015 (04.14.) sz. határozat

Az Elnökség a beszámolót a Felügyelő bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2014. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót.

4/2015 (04.14) határozat

Az Elnökség a 2015. évi pénzügyi tervet a Felügyelő bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadja, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

5/2015 (04.14.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2014. évi Közhasznúsági Beszámolót.

6/2015 (04.14.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a MicroWorlds Logo szakosztály megszűnését.

8/2015 (06.24.) sz. határozat

Az Elnökség a 2015. évi Tisztújító Közgyűlés előkészítésére Jelölő bizottságot hoz létre Péceli Gábor bizottsági elnök, Gulyás István, Kósa István, Miltényi Gábor, Varró Dániel összetétellel.

9/2015 (06.24.) sz. határozat

Az Elnökség a 2015. évi Tisztújító Közgyűlést 2015. október 29-én 10 órára hívja össze.

10/2015 (06.24.) sz. határozat

Az Elnökség a következő ülését 2015. szeptember 30. 15 óra 30 percre hívja össze.

11/2015 (09.30.) sz. határozat

Az Elnökség elfogadta Dr. Angyali Zoltán felvételét az NJSZT Szakértői Bíráló Bizottságába, az "Informatikai biztonság" szakterület bírálójaként.

 

Elnökségi határozatok a 2014-es évben

1/2014 (01.29.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által előkészített, előzetesen véleményezésre megküldött elnökségi munkatervet 2014. első félévére.

2/2014 (01.29.) sz. határozat

2014 februárjától megszűnik a Mi Újság és az IT Business lapok nyomtatott verziója. A tagság ezen túl mindkét lapot elektronikus formában kapja meg. A megjelent lapszámok a Társaság honlapján Archívumban is kereshetők lesznek. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a social média és a korszerű marketing megalapozására vonatkozó pilot projekt szerződésének megkötésére.

3/2014 (01.29.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a együttműködési megállapodás előkészítésére és megkötésére a BME Futsal Clubbal.

4/2014 (01.29.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az „E-szolgáltatások minősége” szakmai közösség megalakulását.

5/2014 (03.12) határozat:

Az Elnökség a beszámolót egyhangúlag elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2013. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót.

6/2014 (03.12) határozat:

Az Elnökség a 2014. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

7/2014 (03.12) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Térinformatikai szakmai közösség megalakulását.

8/2014 (03.12) határozat: 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Adattár projekt indítását június 30-ig terjedő pilot időszakra.

9/2014 (04.23) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette a Gyöngyösi városi szervezet tagság és aktivitás hiányában történő megszűnését.

Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy az alapszabályban rögzítettek szerint a szervezet újra alakulhat.

10/2014 (04.23) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette a Junior tagozat aktivitás hiányában történt megszűnését. 

Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy az alapszabályban rögzítettek szerint a szervezet újra alakulhat.

11/2014 (06.18) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Elnökség 2014. évi II. félévének munkatervét.

12/2014 (09.16) határozat:

Az Elnökség egy ellenszavazat mellett kifejezi szándékát az NJSZT-MaNDA együttműködés megállapodás megkötésére. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a felmerült kérdések tisztázása után kösse meg a megállapodást.

13/2014 (10.29) határozat:

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Díjbizottság javaslatát az NJSZT 2014. évi kitüntetettjeire vonatkozóan. A Neumann-, Kalmár-, Kemény János díjak, valamint Tarján-emlékérem és az életműdíjak átadására 2014. november 20-án, a 8. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor.

14/2014 (10.29) határozat:

Az elnökség rendkívüli Közgyűlést hív össze 2014. november 20-án 10 órára, határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés 12 óra 30 perckor kezdődik. 

15/2014 (10.29) határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a NJSZT Elnökségének nevében kiadott állásfoglalást a tervezett internetadóval kapcsolatban.

Elnökségi határozatok a 2013-as évben

1/2013. (01.23.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által előkészített 2013. első félévére vonatkozó elnökségi munkatervet.

2/2012. (01.26.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az információ-biztonsági szakértők feltételrendszerének módosítását.

3/2013 (03.13.) határozat:

Az Elnökség a beszámolót egyhangúan elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2012. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót. Elismerését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak a kiváló munkáért és az eredményes gazdálkodásért.

4/2013 (03.13.) határozat:

Az Elnökség a 2013. évi pénzügyi tervet egyhangúan elfogadja jelenlegi állapotában, felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a pénzügyi terv véglegesítéshez szükséges tárgyalásokat folytassa le és készítse el a végleges tervet, amelyet a közgyűlésnek elfogadásra javasol.

5/2013 (03.13.) határozat:

Az Elnökség a Felügyelő Bizottság támogató javaslatát is figyelembe véve a Számviteli politikát és annak mellékleteit jóváhagyólag, egyhangúan elfogadja.

6/2013 (03.13.) határozat:

Az Elnökség egyhangúan támogatja az „Üzleti szabályok kezelése az informatikában” nevű szakmai közösség megalapítását és felkéri Dobay Pétert, hogy vegyen részt az alakuló ülésen. 

7/2013 (04.24.) határozat

Az Elnökség egyhangúan jóváhagyta az NJSZT 2013-2015 3 éves programját, felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 3 éves program nyomdai elkészíttetésére.  

8/2013 (06.12.) határozat

Az Elnökség egyhangúan jóváhagyta az NJSZT 2013-2015 3 éves programját, felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 3 éves program nyomdai elkészíttetésére.  

9/2013 (06.12.) határozat

Az Elnökség egyhangúlag megszűntnek nyilvánította a Békés megyei területi szervezetet.  

10/2013 (09.25.) határozat

Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Humán Mechanikai szakmai közösség létrehozását, valamint az Elnökség egyhangúlag megszűntnek nyilvánította a Békés megyei területi szervezetet.

11/2013 (11.13.) sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Díjbizottság javaslatát az NJSZT 2013. évi kitüntetettjeire vonatkozóan. A Neumann-, Kalmár-, Kemény János díjak, valamint Tarján-emlékérem és az életműdíjak átadására 2013. november 28-án, a 7. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor.

12/2013 (11.13.) sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag kezdeményezi, hogy a szekszárdi Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny vegye fel Kovács Győző nevét.

Elnökségi határozatok a 2012-es évben

1/2012.(01.26.).sz. határozat

Az NJSZT 2012-ben esedékes Tisztújító közgyűlésének időpontját az elnökség 2012. december 6-ra tűzte  ki.

2/2012.(01.26.)sz. határozat

Az elnökség elfogadta a szakmai  és területi közösségek 2011. évi tevékenységéről szóló alelnöki beszámolókat.

3/2012.(01.26.)sz. határozat

Az NJSZT felkéri a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia (CEOI 2012) elnöki tisztségére Dr. Benczúr Andrást; titkári teendők ellátására: Aranyosné Varga Gabriellát; a Nemzeti Bizottság elnöki tisztségére: Dr. Zsakó Lászlót; a Tudományos és Értékelő Bizottság elnök tisztségére Dr. Horváth Gyulát; Az érintettek a felkérést elfogadták. A CEOI 2012 Szervezőbizottsága felkérte Dr. Szlávi Pétert a CEOI 2012 kiadványok főszerkesztői tevékenységének ellátására. Szlávi Péter a felkérést elfogadta.

4/2012.(03.01).sz. határozat

Az Elnökség a beszámolót elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2011. évi pénzügyi teljesítésről szóló  beszámolót. Elismerését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak a kiváló munkáért és az eredményes gazdálkodásért.

5/2012.(03.01).sz. határozat

Az Elnökség a 2012. évi pénzügyi terv irányszámait elfogadja, és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.

6/2012.(03.01).sz. határozat

Az elnökség úgy  határoz, hogy a 2012. január 1-jén életbe lépett civil törvényben foglaltak teljesítéséhez a 2012. és 2013. évek gazdálkodását veszi majd alapul. A 2011. évi közhasznúsági beszámoló még a hagyományos formában értékeli az elmúlt évet.

7/2012 (04.12.) sz. határozat

Az elnökség elfogadta és a közgyűlés számára is elfogadásra javasolta az NJSZT tevékenységéről szóló 2011. évi közhasznú beszámolót. A közgyűlési meghívót és a közhasznú beszámolót 2012. április 16-i határidővel kell a Társaság honlapján nyilvánossá tenni.

8/2012 (04.012.) sz. határozat

Az elnökség elfogadta az NJSZT 2012. évi rendes közgyűlésének időpontját és napirendjét.  A szakmai program Péceli Gábor elnök felsőoktatási témájú előadása lesz.

9/2012 (04.012.) sz. határozat

Az elnökség  jóváhagyta, hogy az IT Star 2014. évi ülését a „Számítástechnika története” címmel Szegeden az Informatika-történeti Kiállítás helyszínén tartsa az NJSZT meghívására.

10/2012 (06.06.) Határozat

Az elnökség megismerte a szegedi Szent-Györgyi Albert AGÓRA és az NJSZT között az Informatika Történeti kiállítás tárgyában készített együttműködési megállapodást, és hozzájárul ahhoz, hogy az NJSZT nevében Alföldi István azt aláírja.

11/2012 (06.27.) sz. határozat

Az elnökség jóváhagyta az elnökből és a 4 tagból álló Jelölő Bizottságot azzal, hogy a tisztújítás előkészítése során a fiatalság bevonása érdekében egy 6. tagot is választhat a Bizottságba, akinek a személyét emailben egyezteti. A Tisztújításra a Bizottságnak a Közgyűlést megelőző elnökségi ülésen kell javaslatot tennie. (2012. november 8.)

12/2012 (06.27.) Határozat

Az elnökség a 2. félév munkatervét elfogadta.

13/2012 (09.20.) határozat

Az elnökség egyhangúan támogatja, hogy az FSZOE székhelyét a 1054 Báthori u. 16. címre bejegyezhesse.

14/2012 (11.06.) határozat

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Díjbizottság javaslatát az NJSZT 2012. évi kitüntetettjeire vonatkozóan. A Neumann-, Kalmár-, Tarján-, Kemény János díjak, valamint az életműdíjak átadására 2012. november 15-én, a 6. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor.

15/2012 (11.06.) határozat

Az elnökség felhatalmazza az ügyvezető igazgatót az Informatikai-történeti kiállítás megnyitásához szükséges befejező munkálatok szerződéskötésére és pénzügyi teljesítésére.

Elnökségi határozatok a 2011-es évben

1/2011 (01.27.) sz. határozat

Az Elnökség Erdősi Péter Máté elektronikus aláírás szakértőt felveszi az NJSZT Szakértői Bíráló Bizottságába, az „Informatikai Biztonság” és „Információrendszer-ellenőrzés és auditálás” szakterületek bírálójaként.

2/2011 (03.03.) sz. határozat

Az Elnökség az NJSZT felvételét kéri a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségébe. Ezzel elfogadja a belépési feltételeket és a Szövetség, valamint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alapszabályát. 

3/2011 (03.03.) sz. határozat

Az Elnökség a beszámolót elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2010. évi mérleget és eredmény kimutatást. Elismerését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak a kiváló munkáért és az eredményes gazdálkodásért.

4/2011 (03.03.) sz. határozat

Az Elnökség a 2011. évi pénzügyi terv irányszámait elfogadja, és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja. 

5/2011 (04.07.) sz. határozat

Az elnökség elfogadta és a közgyűlés számára is elfogadásra javasolta az NJSZT tevékenységéről szóló 2010. évi közhasznú beszámolót. 

6/2011 (04.07.) sz. határozat

Az elnökség elfogadta az NJSZT 2011. évi rendes közgyűlésének időpontját és napirendjét. A közgyűlési meghívót és a közhasznú beszámolót 2011. április 15-i határidővel kell a Társaság honlapján nyilvánossá tenni.

7/2011 (04.07.) sz. határozat

Az elnökség az érdemi szakmai tevékenységet nem folytató, vagy formai hiányosságokkal működő szakmai és területi szervezetek kapcsán felkéri a titkárságot az érintett szervetekkel való kapcsolatfelvételre és a működési keretek haladéktalan tisztázására. Amennyiben a formai hiányosságokat a számukra megadott határidőn belül nem pótolják és a továbbiakban sem folytatnak érdemi szakmai tevékenységet, úgy 2011. évben támogatásban nem részesülhetnek.

8/2011 (04.07.) sz. határozat

A Mobil informatika szakmai közösség vezetőségének kérésére az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a szakmai közösség megszűnését.

9/2011 (06.23.) sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által beterjesztett, 2011. második félévére szóló elnökségi munkatervet.

10/2011 (09.22) sz. határozat

Az Elnökség határozata értelmében 2012. március 2-3-án az NJSZT látja vendégül az IFIP igazgatósági ülését Budapesten.

11/2011. (09.22). sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Díjbizottság beterjesztését a 2011. évi NJSZT-díjazottak személyéről. Az ünnepélyes díjátadásra a határozat értelmében 2011. november 24-én, az 5. Digitális Esélyegyenlőség konferencia alkalmával kerül sor.

Elnökségi határozatok a 2010-es évben

1/2010 (03.04.) sz. határozat:

Az Elnökség a beszámolót elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2009. évi mérleget és eredmény kimutatást. Elismerését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak a kiváló munkáért és az eredményes gazdálkodásért.

2/2010 (03.04.) sz. határozat:

Az Elnökség a 2010. évi pénzügyi terv irányszámait elfogadja, és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.

3/2010 (03.04.) sz. határozat:

Az Elnökség egyhangúlag határozott az eVITA Platform pályázat visszaadásáról a platform tagok előzetes értesítése mellett.

4/2010 (04.08.) sz. határozat

Az elnökség a 2009. éves közhasznú beszámolót elfogadta és a közgyűlés számára is elfogadásra javasolja.

5/2010 (06.24.) sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által előkészített, 2010. 2. félévére vonatkozó elnökségi munkatervet.

6/2010 (06.24.) sz. határozat

Az elnökség döntése értelmében az NJSZT hivatalosan is együttműködik a Nemzeti Tehetségfejlesztő Tanáccsal az informatikában tehetséges fiatalok támogatása érdekében.

7/2010 (09.23).sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Díjbizottság előterjesztését az idei Neumann-, Kalmár-, Tarján- és Kemény János díjak várományosairól. Az ünnepélyes díjátadásra 2010. november 18-án, a 4. Digitális Esélyegyenlőség konferencia alkalmával kerül sor.

8/2010 (11.04).sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Szimbolikus rendszerek szakosztály megalakulását.

9/2010 (12.02.) sz. határozat

Az Elnökség elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által a 2011. év első félévére kidolgozott elnökségi munkatervet.

Elnökségi határozatok a 2009-es évben

1/2009 (01.29.) sz. határozat

Az NJSZT 2009-ben esedékes tisztújítására a rendes éves közgyűlésen, 2009. május 14-én kerül sor. A Jelölőbizottság elnöke Havass Miklós.

2/2009. (01.29.) sz. határozat

Az NJSZT képviseletét az IFIP TC7 (System Modeling and Optimalization) Technical Committee-ben a jövőben Maros István, a Pannon Egyetem Informatikai Intézetének egyetemi tanára látja el.

3/2009 (03.05.) sz. határozat

Az elnökség jóváhagyta a 2009. május 14-én esedékes Tisztújítással egybekötött éves rendes közgyűlés napirendi pontjait és szakmai programját.

4/2009 (03.05.) sz. határozat

Az elnökség a Felügyelő Bizottság állásfoglalásával összhangban a 2008. évi pénzügyi beszámolót elfogadja, a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja a 2008. évi mérleget és eredmény-kimutatást, valamint elismerését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak a kiváló munkáért és az eredményes gazdálkodásért.

5/2009. (03.05.) sz. határozat

Az elnökség a Felügyelő Bizottság állásfoglalásával összhangban az NJSZT 2009. évi pénzügyi tervének irányszámait elfogadja, és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.

1/2009 sz. közgyűlési határozat

A 2008. évi közhasznú beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2/2009 sz. közgyűlési határozat

A 2009. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A Közgyűlésen készült jegyzőkönyv itt olvasható!

7/2009.(06.25) sz. határozat

Az elnökség elfogadta a 2009. júliustól- december 31.-ig szóló munkatervét.

8/2009. (09.24.) sz. határozat

Az elnökség jóváhagyta az ideiglenesen csupán angol elnevezéssel működő szakmai közösség magyar nevét. A határozat értelmében a Computer Interaction & Design for All (NJSZT – HCI&DfA) szakmai közösség magyar elnevezése: „Ergonómiai tervezés Mindenkinek”. A szakmai közösség a magyar mellett nemzetközi vonatkozásban az angol nevet is használhatja.

9/2009. (09.24.) sz. határozat

Az elnökség jelen határozattal megszünteti a Mobil Informatika szakmai közösséget.

10/2009. (09.24.) sz. határozat

Az elnökség jóváhagyása értelmében az NJSZT másfél évre nyújtandó kamatmentes kölcsön formájában egymillió Ft-tal támogatja a Magyar Agráripari Szövetség (MAGISZ) TÁMOP 4.2.3.08 "Innovatív információtechnológiák agrárgazdasági kutatási, fejlesztési alkalmazási eredmények disszeminációja" témájú pályázati programjának megvalósulását.

11/2009 (10.29.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúan jóváhagyta a Díjbizottság javaslatát a 2009. évi díjazottakra vonatkozóan. A Neumann-, Kalmár, Tarján-, Kemény díjak, valamint az életmű plakettek ünnepélyes átadására a 2009. november 26-án tartandó 3. Digitális Esélyegyenlőség Konferencia alkalmával kerül sor.

12/2009 (10.29.) sz. határozat

Az elnökség jelen határozattal megszünteti a Beágyazott és Ambiens Rendszerek innovációs Műhely (BeAm-IM) szakmai közösséget

13/2009 (10.29.) sz. határozat

Az NJSZT IKF az NJSZT által alkalmazott szakértői igazolvány kiadásának általános feltételeit alkalmazza. Az NJSZT IKF szakértői bíráló bizottsága két főből áll, az egyik az NJSZT IKF mindenkori elnöke, a másikaz elnökség által kiválasztott személy, akinek mandátuma a következő közgyűlés utáni első elnökségi ülésig tart. Jelen esetben Belinszky Gabriella.
14/2009 (12.03) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által előkészített 2010. első félévére vonatkozó elnökségi munkatervet.

Csatolmány(ok)Méret
kozgy_jkonyv_090514_vegleges.doc99 kB

Elnökségi határozatok 2008-as évben

1/2008 (03.06)sz. határozat

Az Elnökség állást foglalt amellett, hogy az NJSZT, mint az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány egyik alapító tagja, kezdeményezze és anyagilag támogassa Szeged városában a jelenlegi anyag korszerű elhelyezését biztosító Informatika Történeti Múzeum létrehozását, amely európai szinten egyedülálló, jelentős részben működőképes eszközökből álló gyűjteménynek ad majd otthont. A támogatás egyik alapfeltétele olyan megvalósíthatósági terv, amely legalább 5 évre garantálja a múzeum megfelelő üzemeltetését is.

2/2008 (03.06.)sz. határozat

Az Elnökség jóváhagyta az ügyvezető igazgató által beterjesztett 2007. évi pénzügyi beszámolót, és azt a Közgyűlés számára is elfogadásra javasolja.

3/2008 (03.06.)sz. határozat

Az Elnökség az ügyvezető igazgató által beterjesztett 2008. évi tervet tartalmilag teljesnek és reálisnak értékelte. A terv véglegesítésére és jóváhagyására néhány tétel pontosítása után, várhatóan 2008. április végén kerülhet sor.

4/2008 (04.17) sz. határozat

Az Elnökség jóváhagyta az ügyvezető igazgató által beterjesztett 2008. évi pénzügyi tervet, és azt a Közgyűlés számára is elfogadásra javasolja.

5/2008 (04.17) sz. határozat

Az Elnökség jóváhagyta a Társaság ügyvezetője által készített 2007. évi közhasznú beszámolót, és elrendelte annak nyilvánosságra hozását 2008. április 17.-től a Társaság honlapján.

A 2008. május 22-i közgyűlés meghívóját a tagság számára az NJSZT megküldte, azt a Mi Újság 2008. áprilisi és májusi száma is tartalmazza. A közgyűlés szakmai programja is megfelelő módon elő van készítve – számolt be Alföldi István.

6/2008 (06.26.) sz. határozat

Az elnökség egyhangú szavazattal elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által beterjesztett, konkrét témákat, felelősöket és dátumokat tartalmazó, 2008. második félévére vonatkozó elnökségi munkatervet.

7/2008 (06.26) sz. határozat

2008. június 15-én a Társaság alapszabályában foglaltaknak megfelelően megalakult az NJSZT Piliscsabai területi szervezete.

8/2008 (09.25.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúan jóváhagyta a Díjbizottság javaslatát a 2008. évi díjazottakra vonatkozóan. A Neumann-, Kalmár, Tarján- díjak, valamint az életmű plakettek ünnepélyes átadására a 2008. november 7-én tartandó 2. Digitális Esélyegyenlőség Konferencia alkalmával kerül sor.

9/2008 (09.25) sz. határozat

2008. augusztus 18-án a Társaság alapszabályában foglaltaknak megfelelően megalakult az NJSZT Gyöngyösi városi szervezete.

10/2008 (10.31.) sz. határozat

Az Elnökség Dömölki Bálint lemondását elfogadva felkérte Raffai Mária volt alelnököt az NJSZT képviseletére az IFIP nemzetközi szervezetben.

11/2008 (10.31.) sz. határozat

Az IFIP TC 12-ben  (Mesterséges Intelligencia Technical Committee) az NJSZT képviseletét  a jövőben Futó Iván látja el.

12/2008 (12.04.) sz. határozat

Az elnökség elfogadta az ügyvezető igazgató által beterjesztett, 2009 első félévére szóló munkatervet azzal a kiegészítéssel, hogy a januárban tárgyalandó napirendi pontok közé felveszi az informatika-történeti múzeum témáját is.

13/2008 (12.04.) sz. határozat

Az elnökség jóváhagyta a „számítástechnika-történeti munkaközösség” munka-nevet viselő új szakmai szervezet létrehozásáról szóló kezdeményezést, mivel az mindenben megfelel az Alapszabályban erre vonatkozó kritériumoknak.