Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny 2011/2012

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság az - ALADDIN: Alapítvány a diákinfor-matikáért támogatásával - a 2011/2012-es tanévre is meghirdeti a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Versenyt általános és középiskolai tanulók számára.

A versenyt három fordulóban rendezzük meg: az első (iskolai) fordulóból továbbjutó versenyzők közül a második (területi) fordulóban legjobban szereplők jutnak be a harmadik fordulóba, a döntőbe.

A verseny tárgya, követelményei a programozási kategóriában:

 • informatikai és programozási alapismeretek, felhasználói és kezelői felületek kialakítása, különféle stílusú programozási nyelvek főbb jellemzői,
 • informatika-alkalmazási alapismeretek az iskolai közismereti tárgyak, valamint az egyszerű adatfeldolgozás stb. témaköréből,
 • problémamegoldás alapvető algoritmusok segítségével,
 • rendszerszemléletű feladatmegoldás, programok kidolgozása.
   

A verseny tárgya, követelményei az alkalmazási kategóriában:

 • szövegszerkesztés,
 • ábra- és képszerkesztés,
 • táblázatkezelés,
 • honlapszerkesztés,
 • prezentáció.

A versenyt két korcsoportban, a II. korcsoportban két kategóriában hirdetjük meg:

I. korcsoport, programozási kategória: 5-8. évfolyamosok

II. korcsoport, programozási és alkalmazási kategória: 9-10. évfolyamosok, valamint kö-zépiskolák 9-11. előkészítő évfolyamosai (nyelvi előkészítő, Arany János program, …)

Az iskoláktól 2011. október 15.-ig várjuk a jelentkezéseket a nemestihamer [desktop] inf [dot] elte [dot] hu elektronikus címre.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell

 • az iskola nevét, címét, telefonszámát, elektronikus címét (nyilvános elektronikus címet kérünk, amely külső hálózatról is elérhető és a versenyért felelős tanár naponta olvassa),
 • a résztvevő tanulók számát kategóriánként és korcsoportonként,
 • a versenyért felelős tanár nevét.

A jelentkező iskolák a jelentkezésről fél-automatizált visszaigazolást kapnak, a verseny rész-letes leírását tartalmazó verseny évkönyvet az első forduló feladataival együtt postázzuk. A verseny honlapján (http://nemes.inf.elte.hu) minden további információ elérhető.

A verseny mindhárom fordulójában központi feladatsort oldanak meg a versenyzők, amelyet a javítók központi értékelési útmutató szerint javítanak. A versenyen semmilyen segédeszközt nem szabad használni.

Az első, iskolai versenyforduló ideje a programozás kategóriában: 2011. november 9. szerda (1. korcsoport 14.00-16.00 óra)., 2011. november 10. csütörtök, (2. korcsoport: 14.00-17.00 óra). 

Az I. korcsoportban az első fordulóban a versenyzőknek 3-5 kisebb feladatot kell megoldaniuk papíron, a saját iskolájukban. A feladatok között van olyan, amelyet választhatóan vagy számítógépen, vagy számítógép nélkül lehet megoldani.

A II. korcsoportban az első fordulóban a versenyzőknek 5-10 kisebb feladatot kell megoldaniuk papíron, a saját iskolájukban.

A dolgozatok megíratásával és kijavításával kapcsolatos költségeket az iskola viseli.

Az első, iskolai versenyforduló ideje az alkalmazási kategóriában: 2011. november 17. csütörtök, 14.00-17.00 óra. Az első fordulóban a versenyzőknek 3-8 kisebb feladatot kell megoldaniuk számítógépen, a saját iskolájukban. A dolgozatok megíratásával és kijavításával kapcsolatos költségeket az iskola viseli. 

A programozás kategóriában MS Visual Basic 2008 Express, Geany 0.17 (Free Pascal) – fpc 2.4.2 fordítóval, gcc 3.4.2, MS Visual C# 2008 Express, Lazarus (Delphi) – fpc 2.2.4 fordítóval, Code:Bocks 10.05 – gcc fordítóval, Java nyelv használható a versenyzők választása szerint, Linux, illetve MS-Windows XP, MS-Windows 7 operációs rendszer alatt.

Az alkalmazás kategóriában versenyzők választása szerint vagy MS-Windows 7 vagy Linux operációs rendszer alatt: MS Office 2007 (Access 2007, Excel 2007, Word 2007, Powerpoint 2007) vagy MS Office 2010 (Access 2010, Excel 2010, Word 2010, Powerpoint 2010), OpenOffice.org 3.2, MySQL, Paint, GIMP 2.6.11, SharePoint Designer 2007.

Az egyes versenyhelyszíneken lehet az előbbieknél magasabb verziószámú fordítóprogram, erről az illetékes versenybizottság értesíti a versenyzőket.

A dolgozatokat az iskolákban javítják a központilag küldött javítási útmutató alapján. Programozási kategóriában a legalább 40, alkalmazási kategóriában a legalább 80 pontot elért dolgozatokat az iskolák eljuttatják a területileg illetékes regionális versenybizottságokhoz. A második fordulóba jutás ponthatáráról a regionális versenybizottságok döntenek, a rendelkezésre álló számítógépek száma alapján, amelyről az iskolákat a programozási kategóriában 2011. december 14-ig, az alkalmazási kategóriában 2012. január 18-ig értesítik.

A második, területi versenyforduló ideje ideje a programozási kategóriában: 2012. január 14., szombat, (1. korcsoport: 9.00-12.00 óra, 2. korcsoport: 9.00-14.00 óra). A területi fordulókat a Nemes Tihamér OKSzTV regionális versenybizottságai rendezik (minden megyében legalább egy, a nagyobbakban több helyszínen), együttműködve a Megyei Pedagógiai Intézetekkel, valamint az NJSZT megyei szervezeteivel. A területi fordulóban a versenyzőknek három-öt kisebb programot kell megírniuk.

A második, területi versenyforduló ideje az alkalmazási kategóriában: 2012. február 4. szombat, 9.00 14.00 óra. A területi fordulókat a Nemes Tihamér OKATV regionális versenybizottságai rendezik (minden megyében legalább egy, a nagyobbakban több helyszínen), együttműködve a Megyei Pedagógiai Intézetekkel, valamint az NJSZT megyei szervezeteivel. A területi fordulóban a versenyzőknek három-nyolc kisebb feladatot kell megoldaniuk.

A dolgozatokat a regionális versenybizottságok javítják a központilag küldött javítási útmutató alapján. Az itt szerzett pontokhoz hozzáadják az első fordulós pontszám 25%-át. Programozási kategóriában a legalább 40, alkalmazási kategóriában a legalább 80 pontot elért dolgozatokat eljuttatják az országos versenybizottsághoz. A harmadik fordulóba jutás ponthatáráról az országos versenybizottság dönt, a rendelkezésre álló számítógépek száma alapján, amelyről az iskolákat 2012. február 9-ig, illetve március 9-ig értesíti.

A harmadik, döntő fordulót Budapesten tartjuk. A döntő helyszíne az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara (Budapest XI, Pázmány Péter sétány 1/C). 

A programozási kategóriában 2012. március 3-án, szombaton (1. korcsoport: 11.00-14.00 óra, 2. korcsoport: 10.00-16.00 óra). A döntőben a versenyzőknek 3-5 nagyobb programot kell megírniuk a fent felsorolt nyelveken, számítógépen.

Az alkalmazási kategóriában 2012. március 24-én, szombaton, 10.00 16.00 óra. A döntőben a versenyzőknek 5-8 alkalmazási feladatot kell megoldaniuk, számítógépen.
A dolgozatokat az országos versenybizottság tagjai javítják. Az itt szerzett pontokhoz hozzáadják a második fordulós pontszám 25%-át. Az országos döntő eredményeiről az iskolákat az országos versenybizottság 2012. március 19-ig, illetve április 19-ig értesíti. 2012. május 11-én központi ünnepélyes eredményhirdetésen a Nemes Tihamér verseny minden döntőse elismerő oklevelet, valamint kategóriánként a legjobb 10-20 versenyző könyvjutalmat kap (Budapest XI, Pázmány Péter sétány 1/C).

A területi forduló és a döntő résztvevőinek utazási költségét a küldő iskola fedezheti. 

A Nemes Tihamér OKSzTV programozási kategória II. korcsoportjának első hattizenkettő helyezettje vehet részt a 17. Közép-Európai Informatikai Diákolimpia válogatóversenyén, melyet az IOI válogatóversennyel egy időben rendezünk (2012.IV.5-6, IV.20, V.4, V.25). A válogatóverseny és az azt követő diákolimpiai felkészítés legjobb 4-4 tanulója jogosult részt venni a 2012. évi diákolimpiákon. (A válogatóverseny további résztvevője az Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny győztese.)

A versennyel kapcsolatos tudnivalókat az NJSZT hírlevelében (Mi újság), valamint a http://www.njszt.hu/ és a http://tehetseg.inf.elte.hu/ elektronikus faliújságon is közzé tesszük. Az elektronikus levélben felvilágosítást kérők az nemestihamer [desktop] inf [dot] elte [dot] hu címre írhatnak.

A versennyel kapcsolatos minden tudnivalót, tájékoztatót, felhívást, levelet stb. az iskola címére és a versenyért felelős tanár nevére postázzuk.

A versenyért felelős szervezet a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Tehetséggondozási Szakosztálya (http://tehetseg.inf.elte.hu). A szakosztály a versenyhez Országos, valamint Regionális Versenybizottságokat hozott létre.

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Országos Versenybizottsága