8. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság valamint a szekszárdi I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda ezúton hirdeti meg a 2012. évi, nemzetközi rangú, az általános és középiskolás diákok részére kiírt

8. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyt,

amelyre a versenyzők a következő hat kategóriában küldhetnek be pályaműveket:

1. Oktatóprogramok, amelyek közismereti, illetve szakmai tárgyak önálló (konzultáció nélküli) tanulására alkalmasak

2. Alkalmazói programok, amelyek a számítógépek széles körű felhasználását mutatják be. Ebben a kategóriában versenyeznek a szoftvertechnológiai (operációsrendszer- szintű) programok is. 

3. Játékprogramok. Ebben a kategóriában a versenyzők saját ötleteik alapján írt játékprogramjaikkal versenyezhetnek. A zsűri elfogad olyan játékprogramokat vagy programrészeket is, amelyeket a pályázó másoktól átvett ötletek alapján fejlesztett tovább. Az a játékprogram is indulhat, amit a versenyző egy, már meglévő játék alapján önállóan fejlesztett, vagy önmaga jelentősen módosított. Ezekben az esetekben a pályázatban az ötlet, illetve a külső program forrását is fel kell tüntetni.

4. Megépített (digitális) automata berendezés (hardver) és vezérlése (szoftver) 

5. Számítógépes művészeti programok. Ebben a kategóriában három csoportban háromféle program versenyezhet: 

 • Számítógépes grafika (egy versenyző legfeljebb 5 pályaművet küldhet be) 
 • Számítógépes animáció (egy versenyző legfeljebb 3 pályaművet küldhet be, de egyik pályamű időtartama sem haladhatja meg a 3 percet)
 • Számítógépes zene - kompozíció, hangzó zeneanyag – (egy versenyző legfeljebb 2 pályaművet küldhet be, és egyik pályamű hosszúsága sem haladhatja meg az 5 percet.) 

6. Számítógéppel támogatott tervezés
Ebben a kategóriában várjuk a különböző CAD programokkal megszerkesztett tervrajzokat, látványterveket, műszaki animációkat.

A zsűri PC kategóriájú gépekre írt programokat fogad el. 
A pályázat értékelésénél fontos szempont a program helyessége, alkalmazói programok esetén az emberközeliség, a multimédia és az Internet-es programoknál a tartalom mellett a látvány.
Az 1-4 kategóriában a pályázók készíthetnek hagyományos programnyelveken megírt, illetve WEB-alapú pályaműveket Ez utóbbi esetben a beküldött írásos anyagban meg kell jelölni a pályamű internetes elérhetőségét, esetleges jelszavát.
A pályázatban a következő adatokat kell feltüntetni:

 • a pályázó neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, valamint 
 • a pályázat kezelési utasítása, a pályázat tartalmi leírása, 
 • amennyiben a pályázathoz valamilyen hardver-kiegészítés szükséges, a leírásban ezt is fel kell tüntetni, 
 • egyetemisták és főiskolások esetében fel kell tüntetni az egyetem/főiskola nevét és címét, a kar megnevezését. 
 • általános és középiskolások esetében a következőket is meg kell adni:
  • az iskola nevét és postai címét, e-mail címét,
  • azt, hogy a pályázó hányadik osztályba jár, 
  • informatikatanárának nevét.

A versenyen 20. életévüket még be nem töltöttek vehetnek részt: általános és középiskolás diákok, szakmunkás tanulók, az első évfolyamra járó egyetemi és főiskolai hallgatók, illetve fiatal, pl. teleházas programozók, akik a döntő induló napjáig, azaz, 2012. március 22-ig a 20. életévüket még nem töltötték be. (A zsűri elnöke, a versenyző kérésére, ha a versenyző néhány nappal túllépi a fenti időkorlátot, felmentést adhat: az erről szóló kérelmeket Kovács Győzőnek a kovacs [desktop] mail [dot] datanet [dot] hu címre kell megküldeni.) 

A versenyre hagyományosan egy pályázatot több versenyző közösen is készíthet: ebben az esetben a csoport minden tagjának a nevét fel kell tüntetni a pályázatban.

A pályaműveket CD-n, DVD-n, vagy interneten is be lehet küldeni. A programhoz a kezelési utasítást magyar vagy angol nyelven (ha a pályázó nem magyar anyanyelvű) kell mellékelni. Internetes pályázatok esetén, amennyiben a pályázatot a versenyző egy weboldalon helyezte el, be kell küldeni a weboldal címét. 

1. A verseny első fordulója. 
A programtermékeket 2012. február 10-ig kell a gimnázium versenybizottságának CD-n, DVD-n, illetve e-mail-en (neumann [dot] ibela [desktop] gmail [dot] com) beküldeni. A pályázatokat a rendezők előzsűrizik. Az előzsűri 2012. március 1-jéig küld értesítést azoknak a versenyzőknek, akik a döntőbe kerülnek. Az el nem fogadott pályázatok szerzői is értesítést kapnak.

2. A döntő. A 2012. március 22. és 24. között az I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolában megrendezendő döntőbe behívott versenyzők a zsűrinek és a közönségnek 10-15 perces előadás keretében mutatják be programterméküket. A zsűri –amelynek elnöke hagyományosan Kovács Győző, a verseny kezdeményezője – a terméket annak minősége, a bemutatás színvonala és a feltett kérdésekre adott válaszok alapján értékeli. A döntőn a pályázók (csoportos pályázat esetén maximum 2 fő) a rendező gimnázium vendégei. A zsűrizés végeztével a zsűri ünnepélyes eredményhirdetést tart. A versenyen bárki részt vehet, a zsűri pontozása és az eredmények nyilvánosak, mindez kikerül a verseny honlapjára is. A verseny döntőjébe került tanulók a verseny támogatói által felajánlott értékes díjakat kapják, amelyek zömében informatikai (hardver és szoftver) termékek.

A pályázatokat a következő címre kell beküldeni:

Neumann verseny, I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
neumann [dot] ibela [desktop] gmail [dot] com
www.ibela.hu

A pályázat beküldésének határideje: 2012. február 10.

A szerbiai (vajdasági) pályázatokat a szerbiai (vajdasági) pályázati kiírásban megadott határidőig, a megadott vajdasági címre lehet beküldeni.

Dr. Péceli Gábor
NJSzT elnök
 

Dr. hc. Kovács Győző
zsűri elnök 
 

Hajós Éva 
a gimnázium igazgatója

 

A Neumann verseny zsűri elnökének kiegészítő tájékoztatása a pályázók részére:

- Korábban is, főleg az idei versenyre, egyre több Logo programmal írt pályázat 
érkezett, aminek – talán mondanom sem kéne - nagyon örültem.
- Ha a Logo nyelv iránti érdeklődés továbbra is fennmarad, azaz a jövő évi versenyre is sok Logo nyelven írt programot fogunk kapni, akkor – csak a Logo programokra – egy külön díjat alapítunk, amit az a versenyző fog elnyerni, aki a legötletesebben és sokrétűbben tudta a Logo technológia lehetőségeit felhasználni.
- A döntéshez – a Logo zsűri társelnökének - meghívom a Logo pedagógia kiváló ismerőjét és alkalmazóját, Dr. Farkas Károlyt, a Neumann Társaság MikroWorld Logo Szakosztályának az elnökét.
- Szeretettel várjuk a Logo programozók legújabb munkáit.
Ezúton kívánok minden kedves pályázónak kellemes ünnepeket és boldog újévet!

Kovács Győző 
Budapest, 2011. december 6.  

Kulcsszavak: