Összefoglaló a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2015. évi közgyűléséről

Az Alapszabályban foglaltak értelmében megtartotta idei éves rendes közgyűlését a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.

A közhasznúsági tevékenységről szóló beszámolót megelőzően Dr. Závodszky Péter az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának kutatóprofesszora tartott előadást Információrobbanás a biológiában: kihívások és válaszok címmel.

Friedler Ferenc elnök beszámolójában röviden összefoglalta az elmúlt év legfontosabb tapasztalatait. Eszerint az NJSZT szakmailag erős, szervezetileg és pénzügyileg stabil, jól működő szervezet, amelynek tevékenységét az ügyvezető igazgató kemény kézzel és elkötelezett munkával menedzseli és tartja megfelelő irányban. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a Társaság jövője szempontjából elengedhetetlenül fontos új, az ifjabb generációkat érintő projektek indítása. Ennek egyik pillére lehet a felsőoktatási intézményekkel való együttműködés, amellyel kapcsolatban már meg is történtek az első lépések.     

A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadta, majd a többi napirendi pont kapcsán az alábbi határozatokat hozta:

1/2015 sz. közgyűlési határozat
A 2014. évi egyszerűsített beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag, 46 igen szavazattal elfogadta.

2/2015. közgyűlési határozat:
A 2015. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés 45 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta el.

Kulcsszavak: