Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny 2016/2017

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság a 2016/2017-es tanévre is meghirdeti a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Versenyt általános és középiskolai tanulók számára.

A versenyt három fordulóban rendezzük meg: az első (iskolai) fordulóból továbbjutó verseny-zők közül a második (területi) fordulóban legjobban szereplők jutnak be a harmadik fordulóba, a döntőbe.

 

A verseny tárgya, követelményei a programozási kategóriában:

 • informatikai és programozási alapismeretek, felhasználói és kezelői felületek kialakítása, különféle stílusú programozási nyelvek főbb jellemzői,
 • informatika-alkalmazási alapismeretek az iskolai közismereti tárgyak, valamint az egyszerű adatfeldolgozás stb. témaköréből,
 • problémamegoldás alapvető algoritmusok segítségével,
 • rendszerszemléletű feladatmegoldás, programok kidolgozása.

 

A verseny tárgya, követelményei az alkalmazási kategóriában:

 • szövegszerkesztés,
 • ábra- és képszerkesztés,
 • táblázatkezelés,
 • prezentáció,
 • informatika-alkalmazási alapismeretek az iskolai közismereti tárgyak, valamint az egyszerű adatfeldolgozás stb. témaköréből.

 

A versenyt két korcsoportban, két kategóriában hirdetjük meg:

I. korcsoport, programozási kategória: 5-8. évfolyamosok

II. korcsoport, programozási kategória: 9-10. évfolyamosok, valamint középiskolák 9-11. előkészítő évfolyamosai (nyelvi előkészítő, Arany János program, …)

I. korcsoport, alkalmazási kategória: 7-8. évfolyamosok

II. korcsoport, alkalmazási kategória: 9-10. évfolyamosok, valamint középiskolák 9-11. előkészítő évfolyamosai (nyelvi előkészítő, Arany János program, …)

Az iskoláktól 2016. október 15.-ig várjuk a jelentkezéseket a nemestihamer@inf.elte.hu elektronikus címre.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell

 • az iskola nevét, címét, telefonszámát, elektronikus címét (nyilvános elektronikus címet kérünk, amely külső hálózatról is elérhető és a versenyért felelős tanár naponta olvassa),
 • a résztvevő tanulók számát kategóriánként és korcsoportonként,
 • a versenyért felelős tanár nevét.

A jelentkező iskolák a jelentkezésről fél-automatizált visszaigazolást kapnak, a verseny részletes leírását tartalmazó verseny évkönyvet az első forduló feladataival együtt postázzuk. A verseny honlapján (http://tehetseg.inf.elte.hu) minden további információ elérhető.

A verseny mindhárom fordulójában központi feladatsort oldanak meg a versenyzők, amelyet a javítók központi értékelési útmutató szerint javítanak. A versenyen semmilyen segédeszközt nem szabad használni.
Az első, iskolai versenyforduló ideje a programozás kategóriában: 2016. november 9. szerda (1. korcsoport 14.00 16.00 óra), 2016. november 9. szerda, (2. korcsoport: 14.00 17.00 óra).

Az I. korcsoportban az első fordulóban a versenyzőknek 3-5 kisebb feladatot kell megoldaniuk papíron, a saját iskolájukban. A feladatok között van olyan, amelyet választhatóan vagy számítógépen, vagy számítógép nélkül lehet megoldani.

A II. korcsoportban az első fordulóban a versenyzőknek 5-10 kisebb feladatot kell megoldaniuk papíron, a saját iskolájukban.

A dolgozatok megíratásával és kijavításával kapcsolatos költségeket az iskola viseli.
Az első, iskolai versenyforduló ideje az alkalmazási kategóriában: 2016. november 16. szerda (1. korcsoport 14.00 16.00 óra), 2016. november 17. csütörtök, (2. korcsoport: 14.00 17.00 óra).
Az első fordulóban a versenyzőknek 3-8 kisebb feladatot kell megoldaniuk számítógépen, a saját iskolájukban. A dolgozatok megíratásával és kijavításával kapcsolatos költségeket az iskola viseli.

A programozás kategóriában – MS Visual Studio 2015 vagy korábbi verzió (Basic, C++, C#); Code::Blocks 13.12 – MinGW/GCC (4.8.1); FreePascal 3.0 – Geany 1.24; Lazarus 1.0.10 – fpc 2.6.2; Java SE (Geany 1.24 vagy NetBeans 8.0), Python 3.4 a versenyzők választása szerint, IBM számítógépen, Linux, illetve MS-Windows operációs rendszer alatt. A döntőben MS-Windows 10, illetve Ubuntu 14.04 használható.

Az alkalmazás kategóriában a versenyzők választása szerint a második és a döntő fordulóban vagy MS-Windows 7 vagy Ubuntu 14.04, SuSe Linux 12, Red Hat Linux 9, Debian Linux 3 operációs rendszer alatt MS Office 2013 (Access 2013, Excel 2013, Word 2013, Powerpoint 2013) vagy MS Office 2010 (Access 2010, Excel 2010, Word 2010, Powerpoint 2010), OpenOffice.org 4.0.0, LibreOffice 4.1.0.4, MySQL, Paint, GIMP 2.8.10. Ezt a szoftverkínálatot a versenyeztető intézmény az első fordulóban módosíthatja a lehetőségeinek megfelelően.

Az egyes versenyhelyszíneken lehet az előbbieknél magasabb verziószámú fordítóprogram, erről az illetékes versenybizottság értesíti a versenyzőket.

A dolgozatokat az iskolákban javítják a központilag küldött javítási útmutató alapján. Programozási kategóriában a legalább 80, alkalmazási kategóriában a legalább 160 pontot elért dolgozatokat az iskolák eljuttatják a területileg illetékes regionális versenybizottságokhoz (programozás kategóriában november 30-ig, alkalmazás kategóriában december 15-ig). A második fordulóba jutás ponthatáráról a regionális versenybizottságok döntenek, a rendelkezésre álló számítógépek száma alapján, amelyről az iskolákat a programozási kategóriában 2016. december 14-ig, az alkalmazási kategóriában 2017. január 18-ig értesítik.

A második, területi versenyforduló ideje a programozási kategóriában: 2017. január 7., szombat, (1. korcsoport: 8.30 11.30 óra, 2. korcsoport: 8.30 13.30 óra). A területi fordulókat a Nemes Tihamér OITV regionális versenybizottságai rendezik (minden megyében legalább egy, a nagyobbakban több helyszínen), együttműködve az NJSZT megyei szervezeteivel. A területi fordulóban a versenyzőknek három-öt kisebb programot kell megírniuk, automatikus online értékelő rendszert használva.

A második, területi versenyforduló ideje az alkalmazási kategóriában: 2017. február 4. szombat, (1. korcsoport: 8.30 11.30 óra, 2. korcsoport: 8.30 13.30 óra). A területi fordulókat a Nemes Tihamér OITV regionális versenybizottságai rendezik (minden megyében legalább egy, a nagyobbakban több helyszínen), együttműködve az NJSZT megyei szervezeteivel. A területi fordulóban a versenyzőknek három-nyolc kisebb feladatot kell megoldaniuk

A dolgozatokat a regionális versenybizottságok javítják a központilag küldött javítási útmutató alapján. Az itt szerzett pontokhoz hozzáadják az első fordulós pontszám 25%-át. Programozási kategóriában a legalább 80, alkalmazási kategóriában a legalább 160 pontot elért dolgozatokat eljuttatják az országos versenybizottsághoz. A harmadik fordulóba jutás ponthatáráról az országos versenybizottság dönt, a rendelkezésre álló számítógépek száma alapján, amelyről az iskolákat 2017. január 20-ig, illetve február 20-ig értesíti.

A harmadik, döntő fordulót Budapesten és igény szerint néhány vidéki nagyvárosban tartjuk. A döntő helyszíne az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara (Budapest XI, Pázmány Péter sétány 1/C).

A programozási kategóriában 2017. február 25-én, szombaton (1. korcsoport: 10.00   13.00 óra, 2. korcsoport: 10.00 16.00 óra). A döntőben a versenyzőknek 3-5 nagyobb programot kell megírniuk a fent felsorolt nyelveken, számítógépen, automatikus online értékelő rendszert hasz-nálva.

Az alkalmazási kategóriában 2017. március 11-én, szombaton (1. korcsoport: 10.00   13.00 óra, 2. korcsoport: 10.00 16.00 óra). A döntőben a versenyzőknek 5-8 alkalmazási feladatot kell megoldaniuk, számítógépen.

A dolgozatokat az országos versenybizottság tagjai javítják. Az itt szerzett pontokhoz hozzá-adják a második fordulós pontszám 25%-át. Az országos döntő eredményeiről az iskolákat az országos versenybizottság 2017. március 14-ig, illetve április 7-ig értesíti. 2017. május 4-én 14 órakor központi ünnepélyes eredményhirdetésen az összes döntőbe jutott versenyző elismerő oklevelet és a legjobb 10-20 versenyző könyvjutalmat kap (Budapest XI, Pázmány Péter sétány 1/C).

A területi forduló és a döntő résztvevőinek utazási költségét a küldő iskola fedezheti.

A Nemes Tihamér OITV programozási kategória II. korcsoportjának első tíz-tizenöt helyezettje vehet részt a 24. Közép-Európai Informatikai Diákolimpia válogatóversenyén, melyet az IOI válogatóversennyel egy időben rendezünk. A válogatóverseny és az azt követő diákolimpiai felkészítés legjobb 4-4 tanulója jogosult részt venni a 2017. évi diákolimpiákon. (A válogatóverseny további résztvevője az Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny győztese, valamint a Dusza Árpád programozási emlékverseny győztes csapat tagjai.)

A versennyel kapcsolatos tudnivalókat az NJSZT hírlevelében, valamint a http://www.njszt.hu/ és a http://tehetseg.inf.elte.hu/ elektronikus faliújságon is közzé tesszük. Az elektronikus levélben felvilágosítást kérők az nemestihamer@inf.elte.hu címre írhatnak.
A versennyel kapcsolatos minden tudnivalót, tájékoztatót, felhívást, levelet stb. az iskola, valamint a versenyért felelős tanár elektronikus címére küldjük.

A versenyért felelős szervezet a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Tehetséggon-dozási Szakosztálya (http://tehetseg.inf.elte.hu). A szakosztály a versenyhez Országos, va-lamint Regionális Versenybizottságokat hozott létre. A döntő lebonyolításában részt vesz az NJSZT IKON Szakosztálya.

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Országos Versenybizottsága