Győző győzött

„Addig élsz, amíg emlékeznek rád”

Négy évvel ezelőtt, 2012. december 18-án hunyt el Kovács Győző.

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság legendás egykori főtitkára számunkra jelenvaló: nincs nap, hogy ne idéznénk fel kedves alakját, ahogy világlátott, öreg autójával leparkol – és tweedzakójában, csokornyakkendőjében beviharzik Báthori utcai irodánkba.

Sokszor fülünkbe csengenek mindig találóan szellemes és bátor megjegyzései, kritikái. Reménykedünk, hogy úgy folytatjuk mindazt, ami neki fontos volt, hogy méltók legyünk hozzá.

Győző győzött. Nyertes az, aki mindig a vesztesek oldalán áll. Aki azért dolgozik, hogy minél többen részesüljenek a digitális javakból. A digitális esélyegyenlőség kérdése kulcsfontosságú az NJSZT számára, ahogy a digitális írástudás terjesztése és a tehetséggondozás is. Kovács Győző az NJSZT vezető személyiségeként olyan projektek kezdeményezője volt a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes években, amelyek ma is progresszíven hatnak, amelyekre szívesen gondolunk mai munkáink megelőlegezőjeként.

Kezdeményezője volt az NJSZT „kinyitásának” a diákság előtt, annak, hogy a fiatalok mikroklubokban ismerkedhessenek a számítástechnikával. A Győző elnökletével, Könyves Tóth Pál vezetésével szerkesztett Mikroszámítógép Magazin ma már történeti emlék, de a Kovács Győző által hónapról hónapra megírt vezércikkek bölcsessége nem évült el: már akkor írt az informatika társadalmasításáról és a társadalom informatizálásáról, informatikai nyelvújításról és mindenekelőtt: oktatásról. Az informatika legnagyobb publicistája, népszerűsítője és – mondjuk ki bátran: „mesemondója” volt, Válogatott kalandozásaim Informatikában című, rendhagyó memoárja is bizonyítja.

Szeretett szülővárosában, Szekszárdon megalapította a Garay Versenyt, amely a versenyek között unikális, a diákok egész személyiségét középpontba állító programtermék megmérettetésként halála után is működik, továbbra is az NJSZT égisze alatt: Neumann Versenyként, Kovács Győző szellemében. Támogatója és motorja volt a távoktatásnak (TV-BASIC) és később annak, hogy minden településen legyen közösségi hozzáférés az informatikához (Teleházak).

S mindezzel már egy kész informatikus életművet koronázott meg: ő, aki részt vett az első magyar számítógép, az M-3 építésében, aki az első magyar számítóközpont vezetője volt, aki az NJSZT mellett többek között a Számítástechnikai Koordinációs Intézetben (SZKI) is vezető szerepet töltött be.

Nemcsak aktív szervezőegyéniség volt, mai értelembe vett menedzser már a tervgazdaság korában, de az informatikai örökségvédelem elkötelezettje. Fáradhatatlan lelkesedéssel kutatta Neumann János életművét, személyes kapcsolatot épített ki a világ informatikájának úttörőivel, Konrad Zusétől Hermann Goldstine-en át Heinz Zemanekig. Barátjával és kollégájával, Muszka Dániellel „találták ki”, hogy számítógépmúzeum legyen Magyarországon, fáradhatatlanul gyűjtötték az egyébként pusztulásra ítélt relikviákat. Ebből a gyűjteményből lett az a közérdekű muzeális gyűjteményünk, amely a világon a legnagyobbak közé sorolható.

Halála évében már készültünk arra, hogy az NJSZT erre a munkára alapozva megnyitja hazánk világszínvonalú informatikatörténeti állandó kiállítását. A tárlathoz Győző hozta haza Amerikából Neumann János eredeti tárgyait, erre az útra 79 évesen vállalkozott. A sors fintora, hogy a kiállítás megnyitását már nem érhette meg: de a tárlathoz is kapcsolódó, átfogó informatikatörténeti könyvet az emlékének ajánlottuk.

Győző győzött: mert addig élsz, amíg emlékeznek rád.

Mi meg emlékezünk és emlékeztetünk.

NJSZT

Néhány emlék:

Alföldi István előadása a világutazó Kovács Győzőről:
https://www.youtube.com/watch?v=BOaLIxA1wZ8

A Kovács Győző Emlékkonferencia előadásai:
http://itf.njszt.hu/events/kovacs-gyozo-emlekkonferencia-2

Kovács Győző a Hacktivity-n:
https://www.youtube.com/watch?v=cCdRx6rr7Fs