Dr. Bujdosó Gyöngyi, a szakosztály megbízott vezetője örömmel tájékoztatja az érdeklődőket, hogy – az NJSZT elnökségének maximális támogatásával – új szakmai közösség alakult.

A Nők az Oktatás, Kutatás, Informatika Területén - NOKIT fő célja a nők nagyobb szerepvállalásának elősegítése az informatikai területeken.

A NOKIT az alábbi célokért dolgozik:
•    az utánpótlás számbeli növelése,
•    az utánpótlás gondozása,
•    a kutatói pályán való előrejutás és a munkavállalás segítése,
•    a területen kutatók szakmai kapcsolatainak bővítése,
•    az ipar és a kutatás területén dolgozók közötti információáramlás létrehozása.

A NOKIT szakosztály ennek érdekében kapcsolati teret hoz létre az informatikai területeken kutató és dolgozó nők számára, lehetőséget biztosítva közvetlen tudás- és tapasztalatcserének, személyes szakmai hálózatok építésének, szakmai munkakapcsolatok kialakításának. A tudományban, oktatásban, kutatásban és iparban dolgozók és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók megszólítása és képviselete mellett kiemelt figyelmet szentel a középiskolás diákok pályaorientációjának is.

Hívjuk és várjuk területtől, nemtől, kortól, végzettségtől függetlenül az érdeklődőket, akik e célokért szívesen vennének részt az NJSZT NOKIT munkájában.

A közösség vezetőségválasztó közgyűlésére az ADA 2019 konferencián kerül sor!