Közgyűlések

NJSZT éves beszámoló közgyűlés 2017

Az esemény időpontja: 
2017. máj. 24. 10.00
Helyszín: 
Paulay terem (Budapest, 1061 Paulay Ede utca 9.)

Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!

Alapszabályunk előírásai szerint 2017. május 24-én 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. május 24-én 10:30.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirend:

 • Elnöki beszámoló
 • Az egyszerűsített éves beszámoló és a 2016. év pénzügyi terv-tény elemzése
 • A Felügyelő Bizottság beszámolója
 • A 2017. év pénzügyi terve
 • Egyebek

Szakmai előadás: Laki Sándor - Big Data: Paradigmaváltás a tudományban és az iparban

Kérjük, hogy legkésőbb 2017. május 19-ig regisztráljon:
http://njszt.hu/neumann/kozgyules-2017

A 2016. évi közhasznúsági dokumentumok megtalálhatók:
http://njszt.hu/neumann/az-njszt-rol/dokumentumok/kozhasznusagi-dokumentumok-2016

Tanuljuk a jövőt - az NJSZT közgyűléséről

Megőrizni a múlt értékeit, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövőt – ez a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) közismert jelmondata. A Társaság igyekszik is megfelelni ennek: az informatika, az infokommunikáció szakembereinek van mondanivalója múltról, jelenről és jövőről – és érdemes odafigyelni rájuk. Ezt bizonyította az NJSZT május 19-én, a Paulay teremben rendezett éves beszámoló közgyűlése is. A szabályoknak megfelelően lebonyolított ülésen számos, közérdeklődésre számot tartó gondolat is elhangzott. Rövid összefoglalónk következik.

A közgyűlés előtt Dr. Charaf Hassan, a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék tanszékvezető egyetemi docense tartott előadást, A szoftver ereje címmel. Milyen lesz a világ száz év múlva? – ez a kérdés már a múlt századelőn is foglalkoztatta a mindennapi embert. Charaf Hassan egy 1900-ban, Franciaországban készült rajzot mutatott be: diákok ülnek egy különös tanteremben, egy tanár pedig egy óriási darálóba szór könyveket – és a könyvekből kinyert tudás vezetékeken-búrákon keresztül áramlik a fejekbe. (Így tanultunk volna 2000-ben – a múlt grafikusa szerint. A huszadik századi információrobbanás, ha nem is könyvek bedarálásával, de valóban megváltoztatta kultúrafogyasztási, tanulási szokásainkat – teszem hozzá gondolatban.)

Charaf Hassan előadása szerint a világ népessége jelenleg 7.38 milliárd fő – s erre a tömegre 8 milliárd telefon előfizető jut. A mobil adatforgalom 2016-ban 6.8 exabájt havonta. Ez a 2000. évi teljes adatforgalom négyszázötvenszerese. (Ebből is látszik: a könyveket nem „bedarálni” kell, hanem digitalizálni. És persze megtalálni az információszerzés új módjait, amelyeknek már közük sincs a könyvekhez.)

Charaf Hassan rendkívül szuggesztíven mutatta be a trendeket, a viselhető eszközök milliárdos számban való elterjedésétől a big datáig, az okos városig, okos otthonig, környezetig, autóig… Meggyőzően érvelt a „szoftver ereje” mellett: prezentációjából kiderült, miként válik a szoftver a különböző szakterületek versenyképességének meghatározójává – s ehhez milyen szoftver és milyen szoftveresek kellenek: egységes elveket követő, csapatban dolgozó fejlesztők.

NJSZT közgyűlés 2016

Friedler Ferenc

A tudományos előadás után Friedler Ferenc, az NJSZT elnöke tartott beszámolót. Elmondása szerint az NJSZT szakmailag erős, szervezetileg és pénzügyileg stabil, jól működő szervezet, amelynek tevékenységét az ügyvezető igazgató kemény kézzel és elkötelezett munkával menedzseli és tartja megfelelő irányban. Friedler Ferenc az elmúlt évek munkáját összefoglalva elmondta, hogy az NJSZT a kijelölt alaptevékenységeinek megfelelően működik, egyben ismertette az elmúlt évek legfontosabb eseményeit, konferenciáit, az NJSZT hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét. Külön köszöntötte Alföldi István ügyvezető igazgatót, aki huszadik éve irányítja az NJSZT ügyeit.

Alföldi István a Társaság elmúlt időszakbeli tevékenységének leglényegesebb területeit és konkrétumait ismertette. Az egyszerűsített beszámoló kapcsán külön felhívta a figyelmet arra, hogy a Társaság számára továbbra is nagyon fontos ECDL környezete alapvetően megváltozott: a KLIK-től a vizsgaközpontok jelentős része a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, 44 szakképzési centrumhoz került.

Kovács Kálmán, a Felügyelő Bizottság tagja a közgyűlés résztvevői előtt elmondta: a 2015-ös évről szóló pénzügyi beszámolót az FB egyhangú szavazással elfogadta, a pénzügyi beszámolót a könyvvizsgálói jelentés is alátámasztotta.

Alföldi István a 2016-os pénzügyi terv kapcsán elmondta többek között, hogy tovább változik az ECDL vizsgaközpontok környezete: a KLIK-ből 56-58 tankerületi centrum jön létre, az ezekkel való tárgyalás komoly feladat lesz a Társaság számára. A Társaság nyitott a bevételemelés minden, a Társaság tevékenységeihez illő formájára. Reményét fejezte ki, hogy a Társaság részt tud vállalni a GINOP 6.1.2 projektben (digitális szakadék csökkentése), amelynek célja, hogy 5 év alatt 200.000-rel több digitális írástudó legyen hazánkban. A Társaság tapasztalatai ebben nagy jelentőséget kellene hogy kapjanak. Jelezte továbbá, hogy az NJSZT a Győri Egyetemmel, a Grazi Egyetememmel, az Eisenstadti Pedagógiai Főiskolával és az Osztrák Számítógép-tudományi Társasággal közösen pályázatot adott be a HORIZON2020 keretében, 3 éves program megvalósítására. A támogatás elnyerése esetén robotika és mesterséges intelligencia képzési anyag fejlesztésében veszünk részt a határokon átnyúló Interreg kezdeményezés részeként. Ez szintén bevételi forrás lehet az NJSZT számára. Jó hír, hogy a Társaságnak a legrosszabb esetben is elegendő forrása van az elkövetkezendő 3 évre, azzal együtt, hogy ellátja valamennyi alapfeladatát és teljesíti az Informatika Történeti Kiállítás kapcsán vállalt kötelezettségeit is.

Az NJSZT 3 éves tervét (http://njszt.hu/neumann/hir/20160510/njszt-2016-2018-programja-tervezet ) Friedler Ferenc elnök és Alföldi István ügyvezető igazgató terjesztette elő. Friedler Ferenc véleménye szerint a társaság fiatalítása az egyik legfontosabb célkitűzés, ennek jegyében kezdeményezik, hogy a doktori iskolával rendelkező egyetemek legjobb diplomamunkát alkotó hallgatóit az NJSZT díjjal ismerje el. Kiemelte, hogy a legkiemelkedőbb egyetemi tanárok elismerésére Neumann professzori cím alapítását tervezik egyetemi együttműködés alapján. Alföldi István külön figyelmünkbe ajánlotta a tervezet Kiemelt feladatokat bemutató fejezetét, azon belül a Társaság EGÉSZség programját, továbbá a robotikával és mesterséges intelligenciával kapcsolatos, számos kezdeményezésünk összefogását, melynek révén a Robotika az NJSZT egy új brandjévé válhat. Alföldi István is hangsúlyozta, hogy az programtervezetben a megújulási elképzelések között a díjak kibővítése és a fiatalok bevonása kiemelten szerepel.

NJSZT Közgyűlés 2016

A közgyűlés a napirend szerinti beszámolókat és terveket elfogadta. A hozzászólók elsősorban a fiatalok bevonásával kapcsolatban fogalmazták meg javaslataikat. Surján György például az Orvosbiológiai Szakosztály tapasztalatait mutatta be ifjúsági szekció létrehozásában, Sályi Géza pedig a Bács-Kiskun megyei szervezet példáját említette a középiskolás korosztály bevonására. Bedő Árpád a szakmai továbbképzés formáit hiányolta a fiatal informatikusok életéből. Alföldi István jelezte, hogy tárgyalást folytatott a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) képviselőjével, dolgoznak azon, hogy a diákok mai igényeinek megfelelő formában (meet-upok) továbbképzési lehetőséget dolgozzanak ki az NJSZT és a DOSZ együttműködésével.

Végezetül hozzátehetjük: a tudás nem könyvdaráló révén fog a fiatalok fejébe „varázsolódni”. Hanem az által, ha követik az infokommunikációs trendeket, részt vesznek a szakma tudományos munkájában, az NJSZT által kínált tehetséggondozási programokban is. S nem csak ők tanulnak: egymástól tanulunk.

KG
 

NJSZT éves beszámoló közgyűlés 2016.

Az esemény időpontja: 
2016. máj. 19. 10.00
Helyszín: 
Paulay terem (Budapest, 1061 Paulay Ede utca 9.)

Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!

Alapszabályunk előírásai szerint 2016. május 19-én 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2016. május 19-én 10:30.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirend:

 1. Elnöki beszámoló
 2. Az egyszerűsített éves beszámoló és a 2015. év pénzügyi terv-tény elemzése
 3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
 4. A 2016. év pénzügyi terve
 5. Az NJSZT 3 éves programjának elfogadása
 6. Egyebek

Szakmai előadás: Charaf Hassan - A Szoftver ereje

Kérjük, hogy legkésőbb 2016. május 16-ig regisztráljon:
http://njszt.hu/online-regisztracio-njszt-eves-beszamolo-kozgyules-20150519

A 2015. évi közhasznúsági dokumentumok megtalálhatók:
http://njszt.hu/neumann/az-njszt-rol/dokumentumok/kozhasznusagi-dokument...

Az NJSZT 3 éves programjának tervezete megtalálható:
http://njszt.hu/neumann/hir/20160510/njszt-2016-2018-programja-tervezet, a véleményeket várjuk 2016. május 16-ig a titkarsag@njszt.hu címre.

Üdvözlettel:

Friedler Ferenc
elnök, NJSZT

Tisztújító Közgyűlés – Megválasztották az NJSZT új Elnökségét

2015. október 29-én Alapszabályunk előírásai szerint megtartottuk az NJSZT tisztújító közgyűlését. Friedler Ferenc elnök összefoglalta az elmúlt 3 év eseményeit. Köszönetet nyilvánított mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az NJSZT az elmúlt évek során egyedülálló pályát futhatott be, és hogy gazdaságilag és szakmailag egyaránt stabil intézmény maradhatott.

Ezt követően a közgyűlés megválasztotta az NJSZT elnökének Friedler Ferencet, alelnököknek Bari Ferencet, Bőgel Györgyöt, Gyenizse Pált, Nagy Miklóst és Zsakó Lászlót. A Társaság Felügyelőbizottságába Kovács Kálmán, Pompéryné Mihály Klára és Vajta László került megválasztásra.

Kulcsszavak:

Tisztújító Közgyűlés 2015

Az esemény időpontja: 
2015. okt. 29. 10.00
Helyszín: 
Paulay terem (Budapest, 1061 Paulay Ede utca 9.)

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Elnöksége - a Társaság alapszabályának
megfelelően - 2015. október 29-re Tisztújító Közgyűlést hív össze.

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alulról építkező civil szervezet, melyben fontos minden tag véleménye, ezért kérjük, hogy véleményével segítse a Jelölő Bizottság munkáját! A javaslatokat a jeloles [desktop] njszt [dot] hu e-mailcímre várjuk 2015. szeptember 4-ig. A javasolt személy mellett kérjük megjelölni, hogy az Elnökségbe, vagy a Felügyelő Bizottságba jelölik, valamint egy rövid indoklást.

A 2015-ös év jelöltjeit itt tekintheti meg

Kulcsszavak:

Összefoglaló a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2015. évi közgyűléséről

Az Alapszabályban foglaltak értelmében megtartotta idei éves rendes közgyűlését a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.

A közhasznúsági tevékenységről szóló beszámolót megelőzően Dr. Závodszky Péter az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának kutatóprofesszora tartott előadást Információrobbanás a biológiában: kihívások és válaszok címmel.

Friedler Ferenc elnök beszámolójában röviden összefoglalta az elmúlt év legfontosabb tapasztalatait. Eszerint az NJSZT szakmailag erős, szervezetileg és pénzügyileg stabil, jól működő szervezet, amelynek tevékenységét az ügyvezető igazgató kemény kézzel és elkötelezett munkával menedzseli és tartja megfelelő irányban. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a Társaság jövője szempontjából elengedhetetlenül fontos új, az ifjabb generációkat érintő projektek indítása. Ennek egyik pillére lehet a felsőoktatási intézményekkel való együttműködés, amellyel kapcsolatban már meg is történtek az első lépések.     

A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadta, majd a többi napirendi pont kapcsán az alábbi határozatokat hozta:

1/2015 sz. közgyűlési határozat
A 2014. évi egyszerűsített beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag, 46 igen szavazattal elfogadta.

2/2015. közgyűlési határozat:
A 2015. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés 45 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta el.

Kulcsszavak:

NJSZT éves beszámoló közgyűlés

Az esemény időpontja: 
2015. máj. 28. 10.00
Helyszín: 
Paulay terem (Budapest, 1061 Paulay Ede utca 9.)

Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!

Alapszabályunk előírásai szerint 2015. május 28-án 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2015. május 28-án 10:30.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirend:

 1.     Elnöki beszámoló
 2.     Az egyszerűsített éves beszámoló és a 2014. év pénzügyi terv-tény elemzése.
 3.     A Felügyelő Bizottság beszámolója
 4.     A 2015. év pénzügyi terve
 5.     Egyebek

Szakmai előadás:
Információ robbanás a biológiában: kihívások és válaszok – Dr. Závodszky Péter kutatóprofesszor, MTA Természettudományi Kutatóközpont Budapest

Kérjük, hogy legkésőbb 2015. május 22-ig regisztráljon.

A 2014. évi közhasznúsági dokumentumok megtekinthetőek itt.

Üdvözlettel:
Friedler Ferenc
elnök, NJSZT

Kulcsszavak:

NJSZT éves beszámoló közgyűlés

Az esemény időpontja: 
2014. máj. 28. 10.00
Helyszín: 
Danubius Hotel Gellért Gobelin terem (1111 Bp. Gellért tér 1.)
Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!
 
Alapszabályunk előírásai szerint 2014. május 28-án 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
 
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2014. május 28-án 10:30.
 
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
 
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Az egyszerűsített éves beszámoló és a 2013. év pénzügyi terv-tény elemzése. 
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. A 2014. év pénzügyi terve
5. A közhasznú jogállás megújításához szükséges jogszabályi hivatkozások kiegészítése az alapszabályban 
6. A Szakmai- és Területi Szervezetek működésének értékelése
 

Szakmai előadás:
Kliens oldali titkosítás a felhőben – miért más mint az SSL? – Lám István a 2013. évi Start-up Innovációs díjban részesített és a Hungarian Cloud Award 2014 díjas Tresorit Kft. ügyvezetője 

 
Kérjük, hogy legkésőbb 2014. május 13-ig jelezze részvételi szándékát Konfár Lizának az alábbiak szerint: 
 
 • név, munkahely, email cím megadásával 
 • titkarsag@njszt.hu; tel.:  1 472-2730; fax: 1 472-2739) 
 
A 2013. évi közhasznúsági dokumentumok megtekinthetőek itt.
 
Üdvözlettel:
 
Friedler Ferenc
elnök, NJSZT

NJSZT éves beszámoló közgyűlés

Az esemény időpontja: 
2013. máj. 22. 10.00
Helyszín: 
Danubius Hotel Gellért Gobelin terem (1111 Bp. Gellért tér 1.)
Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!
 
Alapszabályunk előírásai szerint 2013. május 22-én 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
 
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés  időpontja 2013. május 22-én 10:30.
 
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
 
Szakmai előadás:
Havasi Zoltán – MOHAnet Zrt. - Mobilgondozás újratöltve – Szakemberek nélkül?
 

Napirend:

 1. Elnöki beszámoló
 2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. által szükséges szabálymódosítások*.
 3. az egyszerűsített éves beszámoló és a 2012. év pénzügyi terv-tény elemzése.
 4. A Felügyelő Bizottság beszámolója
 5. A 2013. év pénzügyi terve
 6. A Felügyelő Bizottság véleménye
 7. Egyebek
 
 
Kérjük, hogy legkésőbb 2013. május 13-ig jelezze részvételi szándékát Konfár Lizának az alábbiak szerint: 
név, munkahely, email cím megadásával 
titkarsag@njszt.hu ; tel.:  1 472-2730; fax: 1 472-2739) 
 
 
 
Üdvözlettel:             
Friedler Ferenc
elnök, NJSZT