LOGO Szakosztály

Alapítva: 
1994
Elnök: 

A szakosztály célja, hogy támogassa a képességek, készségek fejlesztésére alkalmas taneszközök, szoftverek és egyéb szellemi termékek elterjesztését és használatát a közoktatásban.

A hazai oktatási stratégiák alkotásakor, az információs társadalmi technológiák fejlesztésekor figyelembe kell venni a nemzetközi és hazai kutatások objektív eredményeit. Ösztönözni kell az eredményességet bizonyító és a hiányosságokat feltáró kutatásokat. Az oktatásban elsősorban a kommunikációs és problémamegoldó készségek fejlesztésére, a társadalmi tevékenységek szempontjából nélkülözhetetlen informatikai eszközök használatára, a programok funkcionális alkalmazására, az életkornak megfelelő eszközhasználatot befolyásoló attitűd fejlesztésére, az önálló tanulás fontosságára, a tanulás élményszerű átalakítására, a kreativitás fejlesztésére kellene a hangsúlyt fektetni.

Szakosztályunk tagjai az oktatás minőségének fejlesztése és a problémamegoldó eszközként használható programok elterjesztése érdekében tartanak előadásokat, módszertani bemutatókat, pedagógus-továbbképzéseket. A témával kapcsolatos tapasztalatokat, eredményeket konferenciákon, folyóiratokban és könyvekben publikáljuk.