About NJSZT

John von Neumann Computer Society (NJSZT)
 • Address: H-1054 Budapest, Báthori u. 16.
 • Telephone: (+36-1) 472 2730, Fax: (+36-1) 472 2739
 • E-mail: titkarsag@njszt.hu
 • Adószám: 19815888-2-41
 • Founded: 1968
 • Membership: 2300 individual members, 100 corporate members

Aims of the Society

The Society as an independent professional forum is engaged to assist in:

 • Disseminating practical applications and results of IT, helping to solve current problems
 • Conserving and increasing the prestige, the standards and the ethics of the profession
 • Informing computer specialists about the development of theory, about useful practical results and experiences made by users
 • Pronouncing the views and representing the professional interests of the computer community
 • Spreading the culture of computing, providing regular further education for computer professionals
 • A wide-ranging participation in the international professional exchange of experience and information to IT professionals

A Társaság 21. századi pozicionálása

CÉL: Az NJSZT aktuális meghatározása szakmai és kommunikációs szempontból

Feladat: hangsúlyozni azt a valós képet, mely szerint az NJSZT

 • az infokommunikációs szakma aktuális kérdéseinek professzionális hazai és nemzetközi képviselője, országos programokat véleményez, esetenként kezdeményez, az informatika tudományának és alkalmazásainak meghatározó hazai szakmai szervezete,
 • támogatja az informatika kutatási és fejlesztési tevékenységeit, ezek népszerűsítését és elismertetését,
 • ápolja a szakterület nemzetközi kapcsolatait, előmozdítja azok szélesítését,
 • az információs társadalom előnyeinek elkötelezett közvetítője a civil szféra számára,
 • a digitális esélyegyenlőség keretében országos – százezreket érintő – képzési, oktatási programok évtizedes tapasztalatokkal rendelkező kezdeményezője, irányítója,
 • a digitális esélyegyenlőség érdekében élen jár az EGÉSZ-ség (életmód, népegészségügy, prevenció, egészségügy, utógondozás, stb.) infokommunikációs támogatási lehetőségeinek kidolgozásában,
 • az informatikai tehetséggondozás elkötelezett támogatója és aktív szervezője (versenyek, ösztöndíjak, nemzetközi versenyekre való felkészítés),
 • a hátrányos helyzetűek támogatója (együttműködés a gyermekszegénység programmal, daganatos gyerekek támogatása, halmozottan hátrányos helyzetűek életminőségét javító fejlesztések szakmai, illetve közvetlen anyagi támogatása),
 • a múlt értékeinek megőrzője (Informatika Történeti Gyűjtemény létrehozása és működtetése),
 • rendszeres és eseti, hazai és nemzetközi szakmai rendezvények szervezője,
 • gazdaságilag stabil, civil szakmai szervezet,
 • közhasznú, tehát működése mindenki számára átlátható.

A Társaság tevékenységi köre

A Társaság, célkitűzéseink megvalósítása érdekében, közhasznú szervezetként szolgáltatásokat nyújt, illetve vállalkozásoknak ad keretet, ezeken belül:

 • Szakmai közéleti munkára ad lehetőséget
 • Kutatási, fejlesztési, oktatási és továbbképzési programokat véleményez, és részt vállal kidolgozásukban
 • Állami szervek, gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek felkérésére, megbízására vagy tagjainak kezdeményezésére állást foglal fontos szakmai és az informatikával kapcsolatos társadalmi kérdésekben, koncepciókat, tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki nyilvántartott egyesületi szakértők közreműködésével
 • Előadásokat, ankétokat, konferenciákat, kongresszusokat, szemináriumokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat, tanfolyamokat rendez; szakmai tanácsadást, bel- és külföldi szakmai tanulmányutakat szervez
 • Pályázatokat hirdet, díjakat alapít és adományoz, célfeladatok elvégzését jutalmakkal ismeri el; törekszik arra, hogy a diákokat és a fiatal szakembereket bevonja a szakmai közéletbe
 • Tevékenységi területén kapcsolatokat tart fenn különféle bel- és külföldi szervezetekkel, tagként képviseli Magyarországot hazai, illetve nemzetközi tudományos szervezetekben
 • Terjeszti az informatikai írástudást, az ECDL hazai irányítását végzi

A Társaság testületei

 • A Társaság Elnöksége az elnökből, öt alelnökből, az előző elnökből és az ügyvezető igazgatóból áll. A Társaság működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi
 • A Társaság legfelsőbb fóruma az évente összehívott Közgyűlés
 • A Társaság ügyeit az ügyvezető igazgató vezetése alatt álló Titkárság intézi
 • Az Elnökség munkáját az állandó bizottságok és a szakmai közösségek segítik
 • A Társaságnak 15 regionális szervezete van, és további 5 tevékenykedik egyes nagyvárosokban
 • A legfrissebb tapasztalatok és eredmények különböző szakmai rendezvényeken válnak közkinccsé
 • Sajátos szoftver- és hardverrendszerek alkalmazásának kérdéseiről a megfelelő szakmai rendezvényeken esik szó speciális felhasználói csoportok (User Groups) rendezvényeinek keretében