EFOP-3.4.4-16

EU Széchenyi 2020 logó EU zászló Magyarország Kormányának felhívása a felsőoktatási intézmények számára a pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok képzettségi szintjének javítását és a felsőfokú végzettséghez történő jutásának elősegítését. A cél elérését a Kormány a felsőoktatási

intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A felhívás általános célja a felsőoktatási képzettségi szint növelése.

  • a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése
  • a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása, és a felsőfokú végzettséghez történő jutásuk elősegítése, különösen a jelenleg általuk alulreprezentált szakokon
  • a matematikai, természettudományi, informatikai, műszaki (MTMI / STEM) szakokra való jelentkezés fokozása.

Olyan jellegű pályaorientációs tevékenységek támogathatók és kötelezően megvalósítandók, amelyekben a leendő hallgatók konkrét szakmai ismereteket szereznek és aktív gyakorlati tevékenységet végeznek, számukra informális, nem formális felkészítő tevékenységeket biztosítanak a fejlesztések keretében. Mind a toborzás, mind tudatos felkészítés szükséges, amiben a felsőoktatási intézményeknek aktívan közre kell működniük.

EFOP-3.4.4-16-2017-00004

EFOP-3.4.4-16-2017-00006

EFOP-3.4.4-16-2017-00012

EFOP-3.4.4-16-2017-00023

Széchenyi 2020 logó