Az ECDL elismertsége

ECDL Magyarországon

Egyre több szakképesítő és felsőoktatási intézmény ismeri el az ECDL-t.

A 2006/2007-es tanévtől kezdve a különféle szakképesítések megszerzésében, valamint egyre több felsőoktatási intézményben ismerik el valódi vizsgaként az Európai Számítógép-használói Jogosítványt (ECDL). Az alapvető számítástechnikai ismeretek meglétét igazoló dokumentum megszerzésére az utóbbi években egyre több középiskolában ösztönzik a tanulókat, akik azonban későbbi tanulmányaik során szembesülnek azzal, hogy a jogosítvány legfeljebb egy újabb vizsgára "jogosít fel". Az ECDL magyarországi koordinátori szervezete, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tájékoztatása szerint viszont az új, fokozatosan életbe lépő moduláris rendszerű Országos képzési jegyzékben (OKJ) a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinél a jövőben már figyelembe veszik, illetve beszámítják az ECDL moduljait, beleértve az önálló, fakultatív modulokat - képszerkesztés, kezdő szintű web, CAD, haladó szintű szövegszerkesztés,táblázatkezelés, illetve adatbázis-kezelés - is. Így például egy adótanácsadónak a szakképesítéshez szüksége lesz az ECDL valamennyi moduljában meghatározott ismeretekre; egy autószerelőtől az alapvető számítógép-használati ismereteket, vagyis az operációs rendszerek, a szövegszerkesztés és az internetes modul fortélyait kérik számon, míg egy mélyépítő technikus esetében jól jöhet az ECDL CAD modulja is.

Egyre több felsőoktatási intézmény számítja be a tantárgyi követelményekbe az ECDL-t, így a hallgatók teljes vagy részleges felmentést, jeles kollokviumi vagy zárthelyi jegyet kaphatnak ECDL-bizonyítványukért.

Az ECDL elfogadottsága a felsőoktatási intézményekben

Intézmény ECDL bizonyítvány elfogadottsága
Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest Egyéni elbírálás szerinti részleges felmentés alapozó informatika tantárgyak alól.
BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, Zalaegerszeg Alapozó informatika tantárgyak esetén felmentés óralátogatás és vizsga alól.
BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Az első féléves alapozó informatika tantárgyak esetén a követelmény 40%-ára adnak mentességet.
BMF Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar Az első féléves alapozó informatika tantárgyak esetén a követelmény 40%-ára adnak mentességet.
Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Egyéni elbírálás szerinti részleges felmentés alapozó informatika tantárgyak alól.
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Alapozó informatika tantárgyak esetén felmentés óralátogatás és vizsga alól.
Dunaújvárosi Főiskola Egyéni elbírálás szerinti részleges felmentés alapozó informatika tantárgyak alól.
Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Alapozó informatika tantárgyak esetén felmentés óralátogatás és vizsga alól.
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Az informatikai képzés bizonyos tantárgyai alól adnak mentességet.
Nemzetközi Üzleti Főiskola Egyéni elbírálás szerinti részleges felmentés alapozó informatika tantárgyak alól.
Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Az informatika vizsga kiváltására elfogadják az ECDL bizonyítványt. Két félev váltható ki, de csak akkor, ha az IKT alapimeretek modult is tatalmazza a 7 modulos bizonyítvány.
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar Az informatika vizsga kiváltására elfogadják az ECDL bizonyítványt. Két félev váltható ki, de csak akkor, ha az IKT alapimeretek modult is tatalmazza a 7 modulos bizonyítvány.
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Az informatika vizsga kiváltására elfogadják az ECDL bizonyítványt. Két félev váltható ki, de csak akkor, ha az IKT alapimeretek modult is tatalmazza a 7 modulos bizonyítvány.
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Egyéni elbírálás szerinti részleges felmentés alapozó informatika tantárgyak alól.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szaktól, szakiránytól függően plusz kreditpontszám kapható, ill. felmentés bizonyos órák látogatása alól.
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2 pontot ér az ECDL START bizonyítvány a PhD képzésben, ill. 3 pontot a FULL ECDL bizonyítvány.
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Alapozó informatika tantárgyak esetén felmentés óralátogatás és vizsga alól.
Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar Alapozó informatika tantárgyak esetén felmentés óralátogatás és vizsga alól.
Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Az első féléves alapozó informatika tantárgyak esetén a követelmény 75%-ára adnak mentességet.
Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Vezető- és Továbbképző Intézet Alapozó informatika tantárgyak esetén felmentés óralátogatás és vizsga alól.
Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, Szarvas Alapozó informatika tantárgyak esetén felmentés óralátogatás alól.
Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar Felmentés általános informatika ismeretek tárgyból.

ECDL a nagyvilágban

A becslések szerint Nyugat-Európában az irodai környezetben dolgozók 70%-a használ számítógépet a munkahelyén, és ez az arány – legalább is ami a hivatali PC-ellátottságot illeti - hazánkban is egyre magasabb. Tehát megközelítőleg 60 millió európai munkavállalónak kell megfelelő felhasználó szintű információ-technológiai (IT) ismeretekkel rendelkeznie ahhoz, hogy hasznosítani tudják az információ-technológiába -és rendszerekbe eddig befektetett és a jövőben befektetendő hatalmas összegeket. Tény, hogy ennek a sokmillió dolgozónak a jelentős része nagyon gyorsan kezdte alkalmazni az információ-technológiát, és többségük csekély vagy semmilyen IT- képzésben nem részesült a tanulmányai során. Az európai munkaerő előtt tehát most azaz óriási feladat áll, hogy átképzési és felnőttoktatási programok keretében sajátítsa el az informatikai írástudást.

Az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) mozgalom ennek a kihívásnak akar megfelelni azzal, hogy meghatározza az IT ismeretek szabványos szintjét, és olyan mechanizmusokat kínál, amelyek arra ösztönzik a felhasználókat, munkaadókat és egyéb szervezeteket, hogy emeljék a dolgozók egyéni tudásszintjét.