Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

Az ajánlást a cseh elnökség alatt Prágában, 2009. június 17-18-i ülésén fogalmazta meg és hagyta jóvá az EUPAN , az Európai Unió tagállamainak közigazgatásért felelős vezetőiből álló informális tanács, amely jelentős befolyással bír az egyes államok közigazgatási gyakorlatára.

Az EUPAN ajánlás egyebek között felhívja a figyelmet a következőkre:

  • A digitális írástudás a modern közigazgatás alapvető követelménye és elengedhetetlen a felhasználóbarát e-kormányzati szolgáltatások bevezetéséhez;
  • A digitális írástudó munkaerő a hatékony közigazgatás záloga;
  • A digitális írástudás tekintetében a nemzetközileg elismert és objektív követelményrendszeren alapuló ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) a mérvadó: a bizonyítvány mára széles körben elterjedt mind az állami szférában, mind a magáncélú felhasználók között;
  • A digitális írástudás standardjának optimális kihasználásához elengedhetetlenül szükséges a magasabb (politikai) szintű egyetértés és támogatás;

Mindezek alapján az EUPAN állásfoglalásában kimondja, hogy a digitális írástudást igazolandó objektív követelményrendszerre a közigazgatásban valóban szükség van és egyebek mellett erre az ECDL kiválóan megfelel.
 

A teljes EUPAN állásfoglalás angolul itt olvasható.

További információ (angol nyelvű): www.eupan.eu