ECDL CAD

Ismertető

Az ECDL CAD modul független nemzetközi szabvány a kétdimenziós számítógépes tervezés alapkészségeinek elsajátítására. A sikeresen vizsgázók tudásukról nemzetközileg elismert bizonyítványt kapnak.

A tananyag legfrissebb változata a legteljesebb, legújabb és legkorszerűbb CAD alapkészségekről ad tanúsítványt.

Kinek szól az ECDL CAD?

Olyan diákoknak, illetve szakembereknek szól, akiknek fontos, hogy napi munkájukhoz szükséges CAD-es ismereteiket nemzetközi bizonyítvánnyal is igazolni tudják.

Milyen készségeket igazol az ECDL CAD?

A bizonyítvány azt igazolja, hogy a vizsgázó képes kezelni egy kétdimenziós CAD alkalmazás szabványos funkcióit, amelyek az alábbiak:

 • Tárgyak és elemek létrehozása, mozgatása és módosítása
 • Tárgy tulajdonságainak módosítása
 • Nyomtatás vagy rajzgépre küldés előkészítése

A vizsgán a jelölt ugyancsak számot ad a CAD alkalmazások egyes olyan bonyolultabb funkcióinak a kezeléséről, mint például más alkalmazásokból származó tárgyak beillesztése.

Az ECDL CAD vizsga objektív mérőeszközt biztosít az alapvető CAD-használói készségek tekintetében, és megalapozza a CAD-del kapcsolatos területeken történő továbbképzést, vagy szakmai előrelépést.

Milyen területeket ölel fel az ECDL CAD bizonyítvány?

Az ECDL CAD vizsgát sikeresen teljesítő jelöltek alapos ismeretekről tesznek tanúbizonyságot a kétdimenziós CAD alkalmazások alábbi funkcióval kapcsolatban:

 • Navigáció, eszközök és nézetek használata
 • Fóliák és szintek használata
 • Rajzok cseréje - rajzok kiírása különböző formátumokban, rajzok beolvasása
 • Tárgyak és elemek (például vonalak, téglalapok, körívek, sokszögek, kitöltések) létrehozása
 • Kijelölő eszközök használata
 • Tárgyak és elemek manipulálása, például másolása, mozgatása, törlése, forgatása, átméretezése, tükrözése, nyújtása, eltolása, meghosszabbítása
 • Kérdés típusú parancsok használata például távolságok, szögek, területek mérése céljából
 • Tulajdonságok beállítása és módosítása
 • Szövegek és méretezések beillesztése, létrehozása és módosítása
 • Blokkok és mezők használata
 • OLE használata, például egy fájl beágyazására vagy csatolására valamint hiperhivatkozás hozzáadása egy tárgyhoz
 • Rajzgép és nyomtatási lehetőségek használata és módosítása

Az ECDL CAD modul...

 • ...CAD-szakemberekkel és az iparág vezető szakembereivel konzultálva készült
 • ...szigorúan meghatározott tartalommal, felhasználóbarát formátumban férhető hozzá
 • ...bizonyíványa független, nemzetközileg elsimert, és megfelel a modern végfelhasználói követelményeknek
 • ...bevezetését a nemzetközi ECDL Alapítvány neve fémjelzi.

A munkáltató számára az ECDL CAD az alábbi előnyöket biztosítja:

 • Objektív mérőeszközt biztosít a kétdimenziós CAD ismeretek tekintetében
 • A munkavállalók biztos tudását igazolja a kétdimenziós CAD műveletek terén
 • Csökkenti a kétdimenziós CAD ismeretek hiánya miatt bekövetkező időveszteséget
 • Növeli a produktivitást

Az ECDL CAD 1.5 a jelenleg piacvezető AutoCAD Lite környezetben áll rendelkezésre, továbbfejlesztése során el fog készülni a Bentley (Microstation) változat is.

További információ: