Adatbázis-kezelés

A modul tartalma

A modul 50 feladatot tartalmaz. Közülük egyet kell megoldani. A feladatok megoldása során előre elkészített adatbázisokat kell használni*, amelyeket a vizsgaközpont tesz elérhetővé a vizsgázó számára.

ECDL vizsgákon használható szoftverek

  • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
  • OpenOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
  • LibreOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió

Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz

A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a kiválasztott adatbázis-kezelő program használható. 

A vizsgaközpont a feladatokban szereplő mező- és objektumneveket a megoldhatóság érdekében másra cserélheti.

A táblák, lekérdezések, űrlapok és jelentések létrehozása vagy módosítása során azokra a jellemzőkre, illetve tulajdonságokra, amelyekre a feladat nem tér ki, a program alapértelmezés szerinti beállításait kell alkalmazni.

A rendezést kérő feladatok megoldása során, ha a rendezési irány nincs megadva, növekvő rendezést kell beállítani. Új űrlapok, illetve jelentések létrehozásakor/módosításakor a címkéknek és szövegmezőknek megfelelő szélességűeknek, a csoportszinteknek pedig azonosíthatóaknak kell lenniük.

Nyomtatáskor az alapértelmezés szerinti vagy a vizsgaközpont által megjelölt nyomtatót kell használni. 

A központ fájlba nyomtatást is kérhet, ilyenkor a megadott helyen és névvel kell létrehozni a fájlt.

A „üres négyzet” a logikai hamis (nem, false, no), míg a „kipipált négyzet” a logikai igaz (igen, true, yes) érték jelölésére szolgál.

Az egyes részfeladatokra a feltüntetett 1 illetve 2 pont adható. A pontszámok nem oszthatók.

Az elérhető maximális pontszám 32 pont.

A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 24 pontot kell megszereznie.

A vizsgáztató ellenőrzi és a nemzetközileg meghatározott irányelveknek megfelelően értékeli a megoldást.

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. 

A vizsgafeladat megoldásához rendelkezésre álló idő 45 perc.

(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.)

 

*A mintaadatbázisok szerkezete nem feltétlenül optimális az egyszerűbb áttekintés, illetve megoldhatóság érdekében. A mintaadatbázisokban előforduló nevek és címek valódi nevekkel és címekkel való egyezősége kizárólag véletlen lehet.

 

2020. május 31-ig ingyenesen elérhetővé teszi az ECDL vizsgákhoz kidolgozott anyagait a Ruander Kft.
További információ: https://njszt.hu/hu/ecdl-tananyagok