Szövegszerkesztés

A modul tartalma

A szövegszerkesztés modul 50 feladatot tartalmaz. A vizsgán a vizsgaközpont egyet jelöl ki közülük a vizsgázó számára.

ECDL vizsgákon használható szoftverek

  • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
  • OpenOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
  • LibreOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió

Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz

A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a választott szövegszerkesztő program használható.

A vizsgaközpont a feladatot nyomtatott formában adja át a vizsgázónak, akinek a kiadott minta szerinti dokumentumot kell létrehoznia, majd adatforrás segítségével kördokumentumot (levél, címke/etikett vagy boríték) kell készítenie.

A mintaszöveget a vizsgázónak a feladathoz tartozó műveletlista szerint kell elkészítenie. Amennyiben a feladat egyértelműen meghatározza az elvégzendő művelet típusát, csak az a megoldás fogadható el. Nem követelmény azonban, hogy a vizsgázó pontosan azt a betűtípust, szimbólumot, szegélystílust alkalmazza, amelyet a mintaszöveg tartalmaz. A számszerű adatokkal jellemezhető beállítások (pl. betűméret, vonalvastagság stb.) hozzávetőleges méretet jelentenek. Ha a mintaszöveg képet vagy alakzatot is tartalmaz, a vizsgázó nem köteles ugyanazt beilleszteni, bármilyen más képet/alakzatot is felhasználhat, illetve rajzolhat.

A kördokumentumhoz szükséges adatforrást az 1 45. feladatok esetében a vizsgaközpont biztosítja, a 46 50. feladatok esetében a vizsgázónak kell azt létrehoznia.

A vizsgafeladatot a vizsgázónak a vizsgaközpont által kért néven és helyre kell elmentenie. 

A vizsgaközpont útmutatásának megfelelően a vizsgafeladat nyomtatása történhet megadott nyomtatóra vagy fájlba is. 

A vizsgaközpont a nyomtatások azonosíthatósága érdekében kérheti név beírását a dokumentum végére. Ebben az esetben a nyomtatási feladat név nélkül nem értékelhető.

Az egyes részfeladatok 1 vagy 2 pontosak. A 2 pontos feladatoknál a pontszám mindig bontható. Például ha két (nem egybefüggően kijelölhető) szövegrésszel kell ugyanazt a műveletet elvégezni, illetve egyéb egyértelmű esetekben. A mentésnél általában 2 pontból 1 pont a mentés helye, 1 pont a fájl megfelelő neve. A térköz beállítására vonatkozó pont akkor jár, ha a vizsgázó egyáltalán nem alkalmaz Enter, vagy Shift+Enter billentyűket a bekezdések közti távolság beállítására.

Tört pontszám csak abban az esetben adható, ha az értékelési útmutató ezt külön jelöli.

A szövegbevitelért külön pont nem jár.

A maximálisan elérhető pontszám 32 pont. 

A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 24 pontot kell megszereznie.

A vizsgázó által megoldott vizsgafeladatot a vizsgáztató ellenőrzi, és a nemzetközileg meghatározott irányelveknek megfelelően értékeli.

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló idő 45 perc. 

(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.)

 

2020. május 31-ig ingyenesen elérhetővé teszi az ECDL vizsgákhoz kidolgozott anyagait a Ruander Kft.
További információ: https://njszt.hu/hu/ecdl-tananyagok