ECDL Vizsgaközpontok akkreditációs feltételei és működési szabályzata

Tartalom

 

Az ECDL

A program

Az ECDL (European Computer Driving Licence) illetve az ICDL a digitális kompetenciák nemzetközileg egységes tanúsítványa. A program nemzetközi irányítását a ICDL Alapítvány végzi, amelyet a CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) hozott létre 1996-ban.

Az ECDL és ICDL elnevezések és logóik az ICDL Alapítvány védjegye.

Az ECDL (European Computer Driving Licence elnevezést fokozatosan az ICDL – a digitális kompetenciák tanúsítványa (ICDL – the digital skills standard) elnevezés váltja fel. A nemzetközi vizsgarendszer világméretűvé válása okán arculatváltásra és névváltozásra került sor: az ECDL elnevezést az ICDL elnevezés váltja fel. Az Magyarországon 2022-ben a két elnevezés még párhuzamosan jelenik meg.

A vizsgázónak az első vizsgája megkezdése előtt regisztrálnia szükséges az ECDL/ICDL programba. A regisztráció korlátlan ideig érvényes, a vizsgázó a vizsgákat bármikor leteheti.

Az ECDL/ICDL 4 és 7 modulos bizonyítvány

Az ECDL/ICDL bizonyítványért a vizsgázónak 4 (2+2) és/vagy 7 (2+5) sikeres modulvizsgát kell letennie. A bizonyítvány megszerzése után a vizsgázó bármikor később további modulvizsgákat is letehet.

ICDL PROFI minősítés

A vizsgázó 4 bizonyos meghatározott vizsgamodul teljesítésével kapja meg az ICDL PROFI minősítést (tanúsítványt).

Az ECDL/ICDL rendszerbe való regisztráció és vizsgázás nincs korhatárhoz kötve, kivéve a Közösségi média modulvizsga esetében, amely modulvizsgára csak a 13. életévüket betöltött vizsgázók jelentkezhetnek.

Az ECDL/ICDL Program részei

 • az ECDL/ICDL neve, tartalma és továbbfejlesztése
 • angol nyelvű európai vizsgafeladat-gyűjtemény (MQTB)
 • az ECDL/ICDL vizsgák céljára számítógépes és automatizált eljárások a vizsgázáshoz és a nyilvántartáshoz
 • az ECDL vizsgák céljára számítógépes és automatizált eljárások a vizsgázáshoz és a nyilvántartáshoz
 • az 1996. február 1-je óta, a CEPIS User Skills/ECDL célú munkacsoportban történő egyéb fejlesztések és bővítések

Termékfelsorolás

 • követelményrendszer (Syllabus), amely tartalmazza a modulok követelményeinek leírását: Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, Webszerkesztés, IT biztonság, E-hitelesség/e-aláírás, Képernyőolvasás és karakterfelismerés (OCR és Screenreader), CAD, IKT pedagógusoknak, Advanced modulok (Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció), Közösségi média, Online együttműködés, Kódolási alapismeretek (Python)nemzetközi (angol nyelvű) vizsgafeladat-gyűjtemény – MQTB
 • magyar nyelvű ECDL gyakorló- és vizsgapéldatár, amely a manuális modulvizsgákon kiadandó vizsgafeladatokat is tartalmazza
 • automatizált eljárás manuális vizsgák megtartásához
 • automatikus vizsgaszoftver a modulvizsgák letételére azokból a modulokból, amelyeket a vizsgaszoftver magyar nyelven tartalmaz: Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, IT biztonság, Képszerkesztés, Online együttműködés, Kódolási alapismeretek (Python)
 • online adminisztrációs és vizsgaszoftver, minden vizsgaközpont számára egységesen, kötelezően előírt használattal
 • ECDL/ICDL e-bizonyítvány és papír alapú bizonyítvány
 • minden védjegy és logó

Az ECDL/ICDL egységes nemzetközi szabályok alapján működő moduláris vizsgarendszer, amelynek bevezetésével, terjesztésével, minőségbiztosításával és teljes körű ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi jog Magyarországon a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot (továbbiakban: NJSZT ECDL/ICDL Iroda) illeti. A vizsgáztatás az NJSZT által akkreditált ECDL/ICDL vizsgaközpontokban történik, az ettől eltérő szabályokat lásd itt.

Manuális vizsgát kizárólag azokból a modulokból lehet tartani, amelyek nem állnak rendelkezésre automatizált formában: Webszerkesztés, IKT pedagógusoknak, Közösségi média, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, Advanced szövegszerkesztés, Advanced táblázatkezelés, Advanced adatbázis-kezelés, Advanced Prezentáció, CAD, Képernyőolvasás és optikai karakterfelismerés.

Az NJSZT fenntartja magának a jogot, hogy változtasson a manuális vizsgával teljesíthető modulok körén. Amennyiben az adott modulból időközben automatikus vizsga is kifejlesztésre kerül, az adott modulból már csak automatikus vizsga tehető. Az NJSZT 3 hónapot biztosít adott modul manuálisról automatikusra való átállására.

A vizsgaközpontok akkreditációját az NJSZT által felkért szakértőkből álló Minősítő Bizottság szakvéleménye alapján az NJSZT végzi. A Minősítőbizottság az NJSZT felkérése alapján működő szakmai tanácsadó testület, tevékenységét az ECDL/ICDL program folyamatos fejlesztése és minőségbiztosítása érdekében fejti ki. A Minősítőbizottság ügyrendjét külön dokumentumban határozza meg.

ECDL/ICDL vizsgaközpont (oktatási központ, stb.) Magyarországon, ill. meghatározott határon túli intézményekben kizárólag az NJSZT felhatalmazása által működhet.

 

Az NJSZT ECDL/ICDL Irodája által biztosított szolgáltatások és az ECDL/ICDL vizsgaközpont jogai

Az NJSZT ECDL/ICDL Irodája által biztosított szolgáltatások

 • A vizsgaközpontok ellenőrzése, ezáltal annak biztosítása, hogy az egyes intézmények az ECDL/ICDL Program előírásainak megfelelően működjenek.
 • Az ECDL/ICDL Program és a Termékek támogatása és fejlesztése.
 • Az ECDL/ICDL Program és a Termékek megfelelő összehangolásának biztosítása.
 • Konzultációs szolgáltatások biztosítása.
 • Az ECDL/ICDL projekt központi marketingjének részeként, az ECDL/ICDL népszerűsítése az írott és elektronikus médiában. A vizsgaközpontok által az Irodának megküldött információk, tudnivalók megjelentetése az ECDL/ICDL magyarországi honlapján, valamint a hivatalos tájékoztató és népszerűsítő anyagokban.
 • A Sophia elnevezésű online adminisztrációs és vizsgaszoftver működtetése és folyamatos fejlesztése.
 • A vizsgaközpontok és vizsgázók számára saját online fiók.
 • Automatikus vizsgamodulok fejlesztése.
 • ECDL/ICDL e-bizonyítvány. Az e-bizonyítvány hitelesített, időbélyegzővel ellátott okmány. Amikor a vizsgázó teljesítette a bizonyítvány kiadásához szükséges modulvizsgákat, az adminisztrációs rendszer automatikusan elkészíti a vizsgázó hitelesített bizonyítványát.
 • Papír alapú, keményfedeles bizonyítvány a vizsgázó külön igénylése alapján.
 • Az akkreditációs és működési szabályok várható éves változásáról a vizsgaközpontok tájékoztatása, annak esedékessége előtt 2 hónappal.

ECDL/ICDL bizonyítványt Magyarországon, és meghatározott határon túli intézményekben a nemzetközi ICDL Alapítvány képviselőjeként kizárólag a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság jogosult kibocsátani.

Az ECDL/ICDL vizsgaközpont jogai

Az alapszerződés a vizsgaközpontot a következő ECDL/ICDL modulok vizsgáztatásra jogosítja fel: Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Prezentáció, Adatbázis-kezelés, Képszerkesztés, Webszerkesztés, IT biztonság, IKT pedagógusoknak, Közösségi média, Online együttműködés, Kódolási alapismeretek (Python)

Az Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modul vizsgáztatási jogának elnyeréséhez az NJSZT által szervezett képzésen való részvételre és a képzés anyagából sikeres vizsga letételére van szükség. A Képernyőolvasás és karakterfelismerés (OCR és Screenreader), CAD, Advanced (Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció) modulokból egy vizsgaközpont akkor tarthat vizsgát, ha az általa delegált ECDL/ICDL vizsgáztató az NJSZT-nél a nevezett modulokból sikeresen vizsgázik. A vizsgáztatói jogosultságot minden esetben szerződés-kiegészítés igazolja.

Az NJSZT az ECDL/ICDL vizsgáztatáshoz szükséges valamennyi információt és segédanyagot az akkreditált vizsgaközpontok rendelkezésére bocsátja.

Az alapszerződés megkötésekor a vizsgaközpont külön kérésre megkaphatja az ICDL Alapítvány által kiadott angol nyelvű MQTB (Manual Question and Test Base) mindenkor érvényes változatát.

A vizsgaközpont:

 • jogosult a Sophia elnevezésű automatikus online adminisztrációs és vizsgaszoftver, használatára
 • jogosult az ECDL/ICDL-lel kapcsolatos minden új információra, amelyet az NJSZT postán vagy elektronikus formában küld meg, illetve az ECDL/ICDL honlap vizsgaközpontok számára fenntartott, jelszóval védett Üzenőfalán tesz közzé
 • vizsgára felkészítő tanfolyamokat tarthat és vizsgáztathat. A tanfolyami és vizsgadíjakról elszámolással nem tartozik
 • a vizsgázókat regisztrálhatja a rendszerbe
 • saját hatáskörében hirdethet meg, és tarthat vizsgákat: automatikus vizsgákat a Sophia vizsgaszoftverrel, manuális vizsgákat az ECDL gyakorló- és vizsgapéldatárból
 • ha a meghirdetett vizsganapra 4 főnél kevesebb jelentkezett, a vizsgát nem köteles megtartani
 • használhatja az ECDL/ICDL logót és az ECDL/ICDL elnevezést a következő esetekben:
  • akkreditált ECDL/ICDL vizsgaközpontként való azonosításhoz
  • felhívásokban, promóciós anyagokban
  • az NJSZT ECDL/ICDL Iroda által bevizsgált tananyagokon

A logó használatára Magyarországon az NJSZT ECDL/ICDL Irodáján (vagy az általa feljogosított harmadik személyeken) és az akkreditált vizsgaközpontokon kívül más nem jogosult.

 

Az akkreditáció feltételei

Az akkreditáció jogi feltételei

Az akkreditáció a szerződés aláírását követően évenkénti megújítással visszavonásig érvényes. A megújítás módja az éves üzemeltetési díj befizetése, illetve a szerződési feltételek mindenkori betartása.

Csatlakozási alapfeltétel az NJSZT ECDL/ICDL Irodájával kötendő szerződés aláírása, a jelentkezési lapon szereplő adatok valódisága, pénzügyek intézéséhez szükséges bankszámla.

Az akkreditációs eljárás elindításához a következő dokumentumokat kell az NJSZT ECDL/ICDL Irodájának megküldeni:

 • akkreditációs adatlapok az intézményről, illetve az intézmény által jelölt (min. 2 fő) vizsgáztatókról. (Az adatlapok letölthetők az ECDL/ICDL honlapról.)
 • vizsgáztatók önéletrajza, valamint diploma- és/vagy egyéb releváns bizonyítvány-másolata
 • alapító okirat, vagy bejegyzési dokumentum
 • tulajdoni lap és/vagy bérleti szerződés a vizsgaközpont helyiségeiről (állami intézmények esetén az igazgató nyilatkozata a szerződés meglétéről)
 • szoftver licencek és a hardver eszközök tulajdonjogát igazoló dokumentumok: amennyiben a szoftverek nem az intézmény tulajdonát képezik, akkor a gyártó által kiállított, névre szóló al-licenc szerződésre van szükség
 • szerződés az internet-használatról
 • kapcsolattartó és a pénzügyeket intéző személy érvényes munkaszerződésének meglétéről szóló munkáltatói nyilatkozat
 • érvényes bankszámla-szám

A fenti dokumentumokat elektronikus levél másolataként, szkennelve kell az ECDL/ICDL Iroda részére megküldeni.

Technikai feltételek

A vizsgaközpontnak legális és saját tulajdonú hardver és szoftver eszközökkel kell rendelkeznie. Amennyiben a szoftverek mégsem az intézmény tulajdonát képezik, akkor a gyártó által kiállított, névre szóló al-licence szerződésre van szükség.

Az automata vizsgaszoftver használatához, valamint a manuális vizsgák lebonyolításához használatos szoftverek listája megtalálható itt.

Amennyiben egy új vizsgaközpont ezektől eltérő szoftvert szeretne akkreditáltatni, ezt az akkreditációs kérelem benyújtásakor külön jelezni kell az ECDL/ICDL Iroda felé, ahol a kérelmet elbírálják. Már működő központ esetén, az új eszközök bejelentésekor szintén külön kell jelezni - és ezzel engedélyeztetni - a hivatalos szoftverlistán nem szereplő eszközöket.

Hardver

Személyi számítógép – asztali számítógép vagy notebook (laptop) amelynek konfigurációját minimálisan 1 gigahertzes (GHz) órajelű vagy gyorsabb 32 bites vagy 64 bites Intel Pentium vagy azzal egyenértékű, más gyártótól származó processzor; minimum 1 gigabájt (GB) RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites) memória és 100 GB HDD, DirectX 9 grafikus eszköz WDDM 1.0 vagy újabb illesztőprogram, egér, hálózati kártya, CD meghajtó, valamint legalább 14" képátlójú színes monitor jellemzi.

A vizsgaközpontnak minden esetben biztosítania kell, hogy a hardver- és szoftvereszközök összhangban legyenek egymással (vagyis mindenkor figyelembe kell venni, és biztosítani kell az egyes szoftverekhez minimálisan előírt hardver követelményeket), azért, hogy megfelelő módon támogassák a vizsgafeladatok időn belüli megoldhatóságát.

Szoftver

A szoftverek akkreditálásának alapfeltétele, hogy azok alkalmasak legyenek az automatikus vizsgáztatáshoz, valamint a manuális vizsgák feladatainak megoldására..

Automatikus vizsga

Automatikus vizsga a következő modulokból tartható: Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, IT biztonság, Képszerkesztés, Online együttműködés, Kódolási alapismeretek (Python)

Az automatikus vizsgáztatás technikai feltételei, szoftverkövetelmények:

A vizsga megkezdése előtt, vagyis a Sophia vizsgaszoftver indítása előtt az alábbi linkről elérhető fájlt kell letölteni:

Windows: https://www.sophiatesting.com/download/Sophia.exe

A fájlok letöltésére csak egyszer, a legelső alkalommal van szükség. Ezt követően indítható el a vizsga a Sophia vizsgaszoftveren. A szoftver elindításkor ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e friss verzió, és ha igen, akkor automatikusan el is végzi a frissítést. Alacsony sávszélesség elegendő a szerverrel való műveleteknél, és az internet megszakadása esetén is folytatható vizsga. A Sophia programot nem szükséges telepíteni, mivel a vizsgafeladatok megoldáshoz a program a kliens számítógépen található irodai programcsomagokat használja. A vizsgaszoftver automatikusan felismeri az alábbi szoftvereket:

Windows: Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
Office: 2007, 2010, 2013, 2016, 2019
Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Adobe Photoshop, PS Elements, GIMP
Mac OS X
Mac Office 2011, 2016, Safari
iOS prototípusok, Linux (Ubuntu), Open Office

Manuális vizsga

Manuális vizsgák a következő modulokból tarthatók: Webszerkesztés, IKT pedagógusoknak, Közösségi média, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, Advanced szövegszerkesztés, Advanced táblázatkezelés, Advanced adatbázis-kezelés, Advanced Prezentáció, CAD, Képernyőolvasás és optikai karakterfelismerés.

A manuális modulvizsgák megtartásához a következő szoftverek javasoltak:

Szövegszerkesztés, Advanced szövegszerkesztés

 • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
 • Open Office - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • LibreOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió

Táblázatkezelés, Advanced táblázatkezelés

 • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
 • Open Office - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • LibreOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió

Adatbázis-kezelés, Advanced adatbázis-kezelés

 • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
 • Open Office - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • LibreOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió

Prezentáció, Advanced prezentáció

 • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
 • Open Office - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • LibreOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió

Képszerkesztés

 • Adobe Photoshop 6 vagy újabb verzió
 • GIMP - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió

Webszerkesztés

 • text editor, code editor (pl. Notepad, Notepad++, Notepad2, gEdit, NEdit, Visual Studio Code)
 • web editor (pl. Brackets, Netbeans, Amaya, KompoZer, CoffeeCup, SharePoint Designer 2007)

Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás

 • Microsec eSzignó
 • NetLock PDFSigno

IKT pedagógusoknak

 • Microsoft Windows 7 vagy újabb verzió
 • Linux disztribúciók: Debian, Mandrake, Sulix, SUSE, Ubuntu, UHU stb.
 • Apple Mac OS X
 • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
 • Open Office - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • LibreOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • böngésző (pl.MS Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • levelező kliens (pl. MS Outlook Express, MS Office Outlook, Mozilla Thunderbird, Windows Live Mail) Közösségi média
 • OpenShot Video Editor, PowerPoint videofelvétel funkció - 2016 vagy újabb verzió

Közösségi média

 • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
 • OpenShot Video Editor, PowerPoint videofelvétel funkció - 2016 vagy újabb verzió

CAD

 • AutoCAD 2000 vagy újabb verzió

Képernyőolvasás és optikai karakterfelismerés

 • képernyőolvasó szoftver: JAWS
 • karakterfelismerő szoftver: OmniPage PRO

Minden vizsgázásra használt számítógépen legyen installálva legális víruskereső- és tömörítőprogram (pl. WinZip vagy WinRAR vagy az operációs rendszer tömörítő programja), mindkettő lehet freeware vagy shareware típusú is. A víruskeresőt rendszeresen frissíteni kell, a mindenkor legfrissebb verzió használata kötelező.

Feltétel továbbá, hogy az akkreditációs és minőségellenőrző látogatáskor a szoftverek a számítógépeken, laptopokon telepítve legyenek.

Egyéb

 • legalább 10 db vírusmentes, a korrekt vizsgáztatást garantálóan elhelyezett munkaállomás
 • lokális és távoli hálózati hozzáférés, szélessávú internet-csatlakozás
 • legalább egy további munkaállomáson internet-hozzáférés és bármilyen böngészőprogram (pl. Google Chrome, MS Edge, Firefox Mozilla, Opera, stb…)
 • lézernyomtató
 • e-mail cím
 • telefon
 • fénymásoló
 • a vizsgateremben falióra

A kulturált vizsgáztatást biztosítandó, feltétel továbbá a megfelelő környezet és infrastruktúra:

 • jó megközelíthetőség
 • huzamos tartózkodásra alkalmas, kulturált vizsgahelyiség(ek)
 • egységes, jó állapotú bútorzat
 • fűtött, ill. napfénytől védett vizsgaterem/vizsgatermek
 • várakozási lehetőség
 • illemhely, kézmosó

Személyi feltételek

A szerződésben foglaltak teljesítéséért és az NJSZT ECDL/ICDL Irodájával való kapcsolattartásért felelős személy, aki a vizsgaközponttal szerződéses vagy munkaviszonyban áll. A kapcsolattartónak részt kell vennie az NJSZT ECDL/ICDL Irodája által tartott felkészítő tájékoztatón.

Állandó munkatárs, ügyfélszolgálat.

Pénzügyek intézésére alkalmas személy.

Legalább két fő egyetemi vagy főiskolai diplomával, nem szakirányú diploma esetén felsőfokú számítástechnikai végzettséggel és legalább egy év szakirányú oktatói gyakorlattal, illetve szakirányú végzettség hiányában egyetemi vagy főiskolai diplomával és legalább 10 év igazolt informatikai oktatói gyakorlattal rendelkező vizsgáztató, akik az intézménnyel főállású vagy szerződéses jogviszonyban állnak.

 • Minden vizsgáztatónak megfelelő szakmai felkészültséggel kell rendelkeznie az ECDL/ICDL modulokból való vizsgáztatáshoz (lásd: itt). A leendő ECDL-vizsgáztatóknak tájékoztató felkészítésen kell részt venniük. A vizsgáztatóknak az ECDL/ICDL vizsgák lebonyolítására alkalmas szakmai alkalmasságáról a tájékoztató végén megtartott vizsgán kell számot adniuk.
 • Amennyiben a vizsgáztató a vizsgát nem megfelelően teljesíti, úgy újabb vizsgára 3000 Ft vizsgadíj befizetésével mehet, addig azonban vizsgáztatást nem folytathat.
 • Javasolt, hogy a vizsgáztató ne ugyanaz a személy legyen, aki a tanfolyamon, képzésen a vizsgázókat a vizsgára felkészíti.
 • Az NJSZT ECDL/ICDL Irodája szükség esetén további felkészítő tájékoztatókon való részvételt ír elő a vizsgáztatók számára. Ilyen eset például, amikor a vizsgáztató – manuális vizsgáztatás esetén - a vizsgafeladatok javításakor súlyosabb hibákat vét. Az újabb felkészítő tájékoztató költségeit a vizsgaközpont fizeti meg. Amennyiben a vizsgáztató ezt követően sem tud maradéktalanul eleget tenni a vizsgafeladatok javításával kapcsolatos szakmai és/vagy etikai előírásoknak, akkor az NJSZT az illető vizsgáztatási jogosultságát megvonhatja.
 • Vizsgáztató bármely akkreditált központban folytathat vizsgáztatást. Ha a vizsgáztató szerződése vagy munkaviszonya a vizsgaközponttal megszűnne, ezt az NJSZT ECDL/ICDL Irodában be kell jelenteni, és helyette szükség esetén új vizsgáztatót kell jelölni.
 • A CAD és ECDL/ICDL Advanced modulok vizsgáztatásához szükséges egyéb személyi feltételeket lásd az ECDL CAD – vizsgaszabályzat és az ECDL Advanced – vizsgaszabályzat c. fejezetekben.

 

Az akkreditált vizsgaközpont feladatai és kötelességei

A vizsgáztatás személyi, technikai és biztonsági feltételeinek állandó biztosítása, az NJSZT ECDL/ICDL Irodával való folyamatos együttműködés, a mindenkor hivatalosan előírt automatikus vizsga- és adminisztrációs szoftver rendeltetésszerű használata. Az ECDL/ICDL vizsgának a vizsgaszabályzatban foglaltak szerinti lebonyolításáért a vizsgaközpont vezetője és vizsgáztatói egyaránt felelősséggel tartoznak mind szakmai, mind etikai szempontból.

Megfelelő hardver és szoftver eszközök folyamatos biztosítása (lásd: itt).

Állandó ügyfélszolgálat biztosítása.

Az ECDL/ICDL vizsga iránti érdeklődés felkeltése, tájékoztatás, népszerűsítés, és marketing tevékenység az ECDL/ICDL minél szélesebb körben való elterjesztése érdekében.

Az ECDL/ICDL logó szabályszerű használata és jól látható helyre történő kifüggesztése a vizsgaközpont bejáratánál, illetve a vizsgatermekben.

A vizsgaközpontnak saját honlappal kell rendelkeznie, amelyen az ECDL/ICDL-ről is tájékoztatást nyújt. Ezen honlapról link formájában közvetlenül elérhetővé kell tenni a központi ECDL/ICDL honlapot (www.ecdl.hu vagy njszt.hu/ecdl).

Vizsgalehetőség biztosítása más vizsgaközpontban regisztrált vizsgázók számára. Ha a vizsgaközpont jellegénél fogva csak zártkörű vizsgákat kíván tartani, indokolt esetben ehhez az NJSZT külön engedélyt adhat.

Az alábbiakban meghatározott adminisztrációs kötelezettségek teljesítése az NJSZT ECDL/ICDL Irodája részére:

 • Regisztrációs számok rendelése az adminisztrációs és vizsgaszoftverben.
 • A vizsgára jelentkezők regisztrálása az adminisztrációs és vizsgaszoftverben.
 • Vizsgázói regisztrációs adatlap nyomtatása az adminisztrációs és vizsgaszoftverből 2 példányban. Az adatlapon a vizsgázónak aláírásával kell igazolnia, hogy a regisztrációkor megadott adatai helyesek. A vizsgázói adatlap egy példánya a vizsgázóé, egy példányt a vizsgaközpont köteles megőrizni a regisztrációt követő 5 évig.
 • Automatikus vizsgák megtartásához vizsgaalkalmak rendelése az adminisztrációs és vizsgaszoftverben a vizsgák megtartásához.
 • Manuális vizsgák esetén vizsgabejelentés és feladatszámok igénylése az vizsgaközpontok számára fenntartott belső ECDL/ICDL honlapjáról (https://njszt.hu/hu/ecdl/private).
 • Manuális vizsga esetén a vizsgaeredmények rögzítése a vizsgát követő 5 munkanapon belül az adminisztrációs és vizsgaszoftverben.
 • Az akkreditáció óta bekövetkezett változásokat (személyi, technikai feltételek, cím- vagy teremváltozás, új hardver és szoftver eszközök beszerzése, régi eszközök használaton kívül helyezése stb.) jóváhagyás céljából, a szükséges dokumentációkat mellékelve elektronikus levélben az ECDL/ICDL belső honlapjáról letölthető adatlap segítségével kell bejelenteni az NJSZT ECDL/ICDL Irodájának, a változást követő 7 munkanapon belül.

A nem nyilvános vizsgafeladat-gyűjteményeket és feladatlapokat, illetve az ezek tárolására szolgáló elektronikus hordozókat, a titoktartásra és a biztonságra vonatkozó szabályok megtartásával kell tárolni és megőrizni.

Az ECDL/ICDL Iroda által bejelentett ellenőrzésre garantálni kell a fogadókészséget, és lehetővé kell tenni a dokumentumokba és az adminisztrációs rendszer adataiba való betekintést, másolat vagy kivonatkészítést.

 • Az ECDL/ICDL Iroda által előre bejelentett vizsgaellenőrzés alkalmával a vizsgát a meghirdetett időpontnál korábban nem szabad megkezdeni, a minőségellenőröknek a vizsga megkezdésekor jelen kell lenniük. Ennek érdekében a minőségellenőrök a meghirdetett vizsgaidőpont előtt legalább fél órával érkeznek meg a helyszínre. A vizsgaellenőrző látogatást legkésőbb annak esedékessége előtt 2 órával kell bejelenteni.
 • A vizsgaközpont a látogatás eredményéről értesítést kap. Amennyiben a központ működésével kapcsolatosan kifogás merül fel, úgy a központ köteles a hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedésekről hivatalos értesítést küldeni az ECDL/ICDL Irodának, legkésőbb a kifogást tartalmazó levél kézhezvételét követő 1 hónapon belül.

Amennyiben a vizsgaközpont akkreditációs vizsgáztatói jogosultsága a minőségi hiba(k) miatt felfüggesztésre kerül, és a vizsgaközpont a hiányosságokat 6 hónapon belül sem pótolja, úgy az NJSZT a vizsgaközponttal érvényben lévő szerződés felbontását kezdeményezheti.

 

Az ECDL/ICDL vizsga előkészítése és lebonyolítása

A vizsga lebonyolítása, általános tudnivalók

ECDL vizsgát tenni kizárólag – az itt részletezett különös esetek kivételével - akkreditált ECDL/ICDL vizsgaközpontban, akkreditált vizsgateremben, akkreditált ECDL/ICDL vizsgáztató jelenlétében lehet. A mindenkori vizsgáztató felelős a vizsga szabályos lebonyolításáért és a vizsgafeladatok javításáért.

Az ECDL/ICDL rendszerbe történő regisztráció, regisztrációs adatlap, vizsgázói online fiók, e-bizonyítvány, automatikus vizsga és manuális vizsga

 • A vizsgázót az ECDL/ICDL rendszerbe való jelentkezéskor az adminisztrációs és vizsgaszoftverben a vizsgaközpont regisztrálja, és kinyomtatja a vizsgáztató adatlapját 2 példányban. A vizsgázó az adatok valódiságát és megfelelőségét az adatlap aláírásával igazolja, valamint aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a központi ECDL/ICDL adatbázisba bekerüljenek, a vizsgázók között történő nyilvántartás céljából. 14 éves kor alatt a vizsgázói adatlapot a szülőnek vagy a gondviselőnek is alá kell írnia. A vizsgázói adatlap tartalmazza a vizsgázó regisztrációs számát is, valamint a szükséges adatokat is a vizsgázó saját online fiókjába való belépéséhez.
 • A vizsgázó az adminisztrációs és vizsgaszoftverben bármikor megtekintheti a modulvizsgáinak eredményét, valamint innen töltheti le a hitelesített e-bizonyítványát.
 • A vizsgaközpont köteles a regisztrációkor minden vizsgázó rendelkezésére bocsátani a Tájékoztatót vizsgázók számára a Tájékoztató vizsgázók számára az ECDL vizsgák lebonyolításáról c. fejezetet.
 • Amikor a vizsgázó az ECDL/ICDL bizonyítvány megszerzéséhez szükséges 4 vagy 7 modulvizsgát, illetve az ICDL PROFI minősítés megszerzéséhez a 4 modulvizsgát sikeresen teljesítette, az adminisztrációs és vizsgaszoftverben automatikusan generálódik az elektronikus hitelesítéssel ellátott ECDL/ICDL bizonyítványa/minősítése.
 • A vizsga nyelve Magyarországon elsősorban magyar.
 • Automatikus vizsga: a Sophia vizsgaszoftver használatával automatikus vizsga tehető. A vizsgafeladatokat a szoftver automatikusan generálja. A vizsgafeladatok az ICDL Alapítvány által jóváhagyott, nyilvánosan nem hozzáférhető feladatsorok, amelyek eredményéről a vizsga után közvetlenül egy értékelőlap készül. A vizsga sikerességét a szoftver százalékban jeleníti meg. (Az automatikus vizsgázással letehető modulok, lásd: termékfelsorolás)
 • Manuális vizsga: A manuális vizsgán a vizsgázó papír alapon kapja meg a megoldandó vizsga-feladatsorokat, amelyeket a számítógépen old meg. A vizsgafeladatokat a vizsgáztató javítja ki, és pontszámban értékeli a vizsgázó teljesítményét. (Manuális vizsgázással letehető modulok, lásd: Manuális vizsga c. pont)
  A manuális vizsgafeladatokat a nemzetközi ICDL Alapítvány által jóváhagyott nyilvános és ingyenesen hozzáférhető ECDL gyakorló- és vizsgapéldatár tartalmazza, kivételt képez ez alól, az IKT pedagógusoknak, a CAD és Advanced (Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció) modulok, amelyek vizsgafeladatai nem férhetőek hozzá nyilvánosan.
  A manuális vizsgafeladatokat az ECDL/ICDL belső honlapján keresztül igényelheti a vizsgáztató. A vizsgán kiadandó vizsgafeladatok véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra.
 • Igény esetén biztosítani kell az angol vagy egyéb nyelvű vizsgázás lehetőségét is. A vizsgákat a Sophia vizsgaszoftverrel lehet lebonyolítani.

A vizsga helyszínére vonatkozó különös szabályok

Távoli vizsgák

A 2020-ban előállt pandémiás veszélyhelyzet miatt az ICDL Alapítvány ajánlásával a vizsgák az akkreditált vizsgaközpontok vizsgatermein kívül is, úgynevezett távoli vizsgák formájában is megszervezhetők. A távoli vizsgán a vizsgázó és a vizsgáztató nem ugyanabban a helyiségben tartózkodik, a vizsgáztató a távolból felügyeli a vizsga szabályos menetét. A távoli vizsgák szabályait az Az ECDL távoli (online) vizsgázás szabályai tartalmazza.

Kihelyezett vizsgák

Különös körülmények fennállása esetén (például fogvatartottak vizsgáztatása, kontaktusszámok csökkentése a veszélyhelyzet okán) a vizsgaközpont kérheti, hogy a vizsga megtartására egyedi esetekben külső helyszínen kerüljön sor. A kihelyezett időszakos vizsgahelyszínen biztosítani kell a vizsgateremre és a vizsgázásra vonatkozó akkreditációs technikai feltételeket. (lásd: Technikai feltételek)

A vizsgaközpont a kihelyezett vizsga megtartására vonatkozó kérelmét és a vizsgahelyszín(ek) megfelelőségét igazoló fotókat, dokumentumokat, a vizsga időpontját, a vizsgázók létszámát és időpontját közvetlenül az ECDL/ICDL Irodának küldi meg elektronikus úton. A vizsga megtartására az ECDL/ICDL Iroda jóváhagyásával kerülhet sor.

A vizsga menete

Általános tudnivalók

 • Minden vizsgázónak érvényes regisztrációval kell rendelkeznie.
 • Egy vizsga ideje 45 perc (kivéve: ECDL/ICDL CAD és ECDL/ICDL elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, ahol 60 perc a rendelkezésre álló idő, illetve a fogyatékkal élők vizsgái, ahol az adható idő 90 perc), így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.
 • Egy teremben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban a kezdési és a befejezési idő modulonként egymástól nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell elkezdeni, illetve befejezni.
 • A vizsgázó a vizsgaközpontban rendelkezésre álló akkreditált szoftverek bármelyikén leteheti a vizsgát, választása szerint.
 • Sikertelen vizsgát ugyanazon a napon megismételni nem lehet.
 • Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.
 • Automatikus vizsga esetén a vizsga eredménye automatikusan rögzítésre kerül a vizsgaszoftverben.
 • Manuális vizsgák esetén a vizsgafeladat kijavítása után a vizsgákkal kapcsolatos papír alapú feladatlapokat és az elektronikusan megoldott vizsgafeladatot, amelyből az értékelés objektivitása utólag is bizonyítható, biztonságosan tárolva 3 évig meg kell őrizni, és a vizsgaközpont megszűnése esetén át kell adni az ECDL/ICDL Irodának.
 • A vizsgán esetlegesen előforduló szabálytalanságról 48 órán belül értesíteni kell az ECDL/ICDL Irodát.
 • Amennyiben a vizsgát ellenőrző Minősítőbizottság a vizsgán szabálytalanságot tapasztal, felhívja a vizsgát felügyelő vizsgáztató figyelmét annak megszüntetésére, és az esetről a minőségellenőrzési jegyzőkönyvben feljegyzést készít.

Teendők a vizsga megkezdése előtt

 • Automatikus vizsga esetén valamennyi, az adott vizsgára jelentkezett vizsgázó részére aktiválni kell az adott modulvizsgát.
 • A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztató ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát a személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél (14 éven aluliak esetén érvényes diákigazolvány) alapján.
 • A termet és a munkaállomásokat elő kell készíteni. Biztosítani kell továbbá, hogy a vizsga ideje alatt a munkaállomásokon semmilyen, korábban megoldott vizsgafeladat ne legyen a vizsgázók számára hozzáférhető helyen.
 • Manuális vizsga esetén, a vizsga időpontja előtt legkorábban 24 órával, az ECDL/ICDL belső honlapján keresztül véletlenszerűen generált vizsgafeladatot a vizsgáztató a vizsgázók létszámának függvényében sokszorosítja. A feladatok instrukcióját papíron, a gyakorlati feladatok megoldásához szükséges állományokat pedig elektronikus formában kell biztosítani (pl. pendrive-on, hálózati meghajtón stb.). A kiadott feladatlapon szerepelnie kell az értékelési szempontoknak is.

Teendők a vizsgázás megkezdésekor, illetve a vizsga alatt

A vizsgázás szabályszerűségének biztosítása érdekében a vizsgán a vizsgáztatónak a vizsga ideje alatt mindvégig jelen kell lennie.

A vizsgáztató a vizsgázókat a következőkről tájékoztatja:

 • Manuális vizsga során kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat lehet használni. Ezeket a teremből kivinni nem szabad, a vizsga befejeztével a vizsgáztatónak át kell adni.
 • Segédeszköz nem használható, a teremben táska, mobiltelefon stb. a vizsgázó elérhető közelségében nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.
 • A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat elkészítéséhez tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.
 • A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.
 • A rendelkezésre álló idő modulonként maximum 45 perc. (kivéve, lásd: Vizsga menete, Általános tudnivalók, 2. bekezdés)
 • Manuális vizsgák esetén a vizsga idejébe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás stb.) kieső idő nem számítható bele.
 • Automatikus vizsgán a vizsgaszoftver 45 (illetve fogyatékkal élő emberek esetében 90 perc elteltével – ezt a körülményt a vizsgaközpontnak a vizsga megkezdése előtt jeleznie kell az ECDL irodának, aki jogosult a plusz idő beállítására) leállítja a vizsgát. Az automatikus vizsga technikai hiba esetén, annak elhárítása után annyival meghosszabbodik, amennyi ideig hiba fennáll. (lásd még: Érzékszervi fogyatékos személyek vizsgáztatása c. fejezet)
 • Az idő lejárta után beadott, manuálisan megoldott vizsgafeladatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.
 • A vizsga megkezdését hangosan be kell jelenteni.
 • A vizsga ideje alatt biztosítani kell a vizsgafegyelmet: amennyiben a vizsgáztató szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti. A vizsgázót a teremből eltávolítja.
 • Manuális vizsgán hangosan be kell jelenteni, ha a rendelkezésre álló idő már csak 5 perc, 1 perc, illetve szólni kell, amikor a vizsga ideje letelt.

Teendők a vizsga befejezésekor

 • Automatikus vizsgáztatáskor a vizsgáztatónak további teendője nincs: a vizsga értékelését a szoftver automatikusan végzi, az eredményt a szoftver automatikusan rögzíti. A vizsga sikerességéről készült eredménylap a vizsga lezárása után közvetlenül megjelenik a vizsgázó a képernyőjén.
 • Manuális vizsga: a vizsgafeladatot a beadásakor a vizsgáztató kézjegyével ellátja, és ráírja a leadás időpontját.
 • Meg kell győződni arról, hogy a vizsgázók valamennyi, a vizsgával kapcsolatos anyagot beadtak.
 • A vizsgáztató a vizsga-feladatlapot a vizsgát követő 5 munkanapon belül köteles kijavítani, és biztosítania azt, hogy a vizsgázó értesítést kapjon vizsgája eredményéről.
 • A vizsgáztatónak az értékelést úgy kell végeznie, hogy közben az érintett vizsgázó nem lehet jelen.
 • A vizsgafeladatokat a vizsgapéldatárban megadott kritériumok alapján kell értékelni.
 • Az adminisztrációs rendszerben minden vizsgázó vizsgaeredményét rögzíteni szükséges.
 • A papír alapú vizsgadokumentumokat egységes archívumban tárolva papíron kell megőrizni. A vizsgázó vizsgafeladatának elektronikus megoldását, amely alapján az értékelés objektivitása utólag is bármikor ellenőrizhető, egységes rendszerben, elektronikusan kell archiválni. A vizsgaközpontnak gondoskodnia kell a papír alapú és az elektronikus vizsga-archívum biztonságos tárolásáról.

A vizsgázó teljesítményének értékelése manuális vizsgán

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgáztató végzi az ICDL nemzetközi követelményei, valamint az egyes vizsgamodulokra vonatkozó szabályok alapján. Az értékelés írásban történik: vagy a kiosztott feladatlapon, vagy a vizsgázó által kitöltött és kinyomtatott feladatlapon. A részfeladatokat mindig külön kell értékelni, ezek összegzése alapján dönthető el a végső eredmény. A vizsgák értékelése: „megfelelt" vagy „nem felelt meg". A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott módon megtekintheti.

Fellebbezés

A vizsgázó a vizsgákkal kapcsolatos kifogásaival az NJSZT ECDL/ICDL Irodájához fordulhat. Az NJSZT ECDL/ICDL Irodája a körülményeket kivizsgálja és állást foglal a fellebbezés ügyében. A fellebbezés kivizsgálásáért az NJSZT külön díjat is megállapíthat. Az állásfoglalás törvényességi szempontból az NJSZT székhelye szerinti illetékes bíróságon támadható meg.

Záró rendelkezések

A vizsgaközpont felelősséget vállal a megállapodásban foglalt feltételek teljesüléséért, beleértve a vizsgáztatók személyéhez kapcsolódó feladatokat és elvárásokat is.

A vizsgaközpont tudomásul veszi, hogy működése során köteles az 5. pont szerinti fizetési kötelezettségeinek eleget tenni. Amennyiben a központ pénzügyi tartozásait 90 napot meghaladóan sem teljesíti, úgy az ECDL/ICDL Iroda külön előzetes figyelmeztetés nélkül jogosult a központot – a pénzügyi elmaradások rendezéséig – felfüggeszteni, és az adminisztrációs és vizsgaszoftverhez való hozzáférését letiltani.

A megállapodás bármely pontjának megszegése, vagy a hiányosság pótlásának felszólítás ellenére történő elmulasztása a vizsgáztatási jog azonnali felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a vizsgaközpont semmiféle kárpótlásra nem jogosult.

A megállapodás a vizsgaközpont részéről is felmondható, a következő feltételekkel:

 • a felmondást kezdeményező vizsgaközpontnak minden, a szerződés megszűnéséig esedékes adminisztrációs kötelezettségének eleget kell tennie, az adminisztrációs és vizsgaszoftverből való kiléptetés a vizsgaközpont belépési jogosultságának visszavonásával történik, ezt azonban meg kell előznie a már bevitt adatok és a lebonyolított vizsgák adatai egyeztetésének. Az adategyeztetés megtörténtéről felelősségvállalási kötelezettségének tudatában írásban kell nyilatkoznia.
 • pénzügyi tartozásait rendeznie kell
 • a vizsgaközpont az általa korábban megvásárolt, de fel nem használt regisztrációs számok és vizsgák szoftverhasználati díjának visszaigénylésére nem jogosult
 • vissza kell szolgáltatnia az NJSZT-nek az alábbiakat:
  • vizsgaközponti oklevél
  • angol nyelvű MQTB (amennyiben a központ rendelkezik vele)
  • titkos feladatgyűjtemények pl. CAD, Advanced (amennyiben a központ rendelkezik vele)
  • fel nem használt vizsgakártyák (a vizsgaközpont az általa korábban megvásárolt vizsgakártya díjának – beleértve az e-vizsgakártya díjat is - visszaigénylésére nem jogosult)
  • 3 évnél nem régebbi vizsga-feladatlapok, manuális vizsgák esetében

 

Az ECDL/ICDL rendszer érvényes díjtételei 2022. február 1-től

(Figyelem: A fizetendő díjak tárgyi adómentesek, áfát nem tartalmaznak!)

A vizsgázók által fizetendő díjak

Regisztrációs díjak

A regisztrációs díj egységesen minden vizsgázó és vizsgamentességgel ECDL/ICDL bizonyítványt igénylő számára: 9000 Ft.

A vizsgadíjak és a tanfolyamok ára

A vizsga- és tanfolyami díjak meghatározása minden vizsgaközpont saját hatáskörébe tartozik. A vizsgaközpontok által meghatázott tanfolyami és vizsgadíjak így eltérőek lehetnek.

Papír alapú bizonyítvány díja

A vizsgázó az ECDL/ICDL honlapon keresztül igényelheti e-bizonyítványának keményfedeles, papír formában való kiállítását is. Az NJSZT ECDL/ICDL Irodája a papír formájú bizonyítványt elkészíti, és a vizsgázónak a megadott lakcímére postázza azt.

Papír alapú bizonyítvány kiállítása (postaköltséggel együtt): 4500 Ft

Vizsgadokumentumok elvesztése esetén fizetendő díjak

A papír alapú, keményfedeles ECDL bizonyítvány elvesztése esetén a pótlás díja egységesen: 4500 Ft, postaköltséggel együtt.

A vizsgaközpontok által fizetendő díjak

Új intézmény akkreditációja

A szerződéskötéskor fizetendő, az első évre szóló ECDL/ICDL alapcsomag díjtételei

 • akkreditációs eljárás díja: 200 000 Ft
 • vizsgáztatók felkészítése: 10 000 Ft/vizsgáztató és vagy vizsgáztató és kapcsolattartó
 • kapcsolattartó felkészítése: 5000 Ft
 • az akkreditációkor előre megvásárolandó regisztrációk
  • 30 db regisztráció: (9000 Ft x 30) 270 000 Ft

Akkreditált vizsgaközpontok éves működési díja

 • 180 000 Ft/év
 • Az éves díj tartalmazza:
  • az ECDL/ICDL Iroda minőségbiztosítási tevékenységét;
  • a nemzetközi rendszerbe való regisztráció költségét;
  • az ECDL/ICDL működésével kapcsolatos egyéb adminisztrációs és oktatás-kiegészítő tevékenységet.
 • A több vizsgaközpontot működtető fenntartók által fizetendő működési díjról, és annak ütemezéséről a fenntartók és az NJSZT külön megállapodás rendelkezik.

Automatikus vizsgaszoftver használati díj

Az automatikus vizsgaszoftver használati díja: 1000 Ft/vizsga/vizsgázó

Egyéb rendelkezések

 • Az egyes díjtételek a TEÁOR 8559 máshova nem sorolt (m.n.s.) egyéb oktatás kategóriába tartoznak.
 • Az NJSZT időnként pótlólagos díjakat is előír, amelyeket a Vizsgaközpont fizet, azzal az indoklással, hogy a Társaságnak további teendői vannak a Vizsgaközpont tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatban, amennyiben a Vizsgaközpont a szerződésben rögzített kötelezettségei közül bármelyiket megszegné.

Az ECDL/ICDL akkreditációs alapcsomag díja, illetve az éves működési díj, amely az akkreditáció utáni években, az akkreditáció hónapjában esedékes, évenként egy összegben fizetendő az NJSZT bankszámla-számára:

OTP Bank Nyrt., 11705008-22537124-00000000

 • Az NJSZT fenntartja az akkreditációs, a regisztrációs és az automatikus szoftverhasználati díj, valamint az éves működési díj változtatásának jogát. A változások évente február 1-jei hatállyal lépnek életbe.
 • A vizsgázók által fizetett díjak c. pontban meghatározott regisztrációs díjat maximált árként kell tekinteni, attól felfelé eltérni tilos. A regisztrációs díj, valamint az automatikus vizsgaszoftver használati díj teljes egészében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot illeti.

 

Vizsgamentesség

ECDL/ICDL és érettségi

Vizsgamentességet élveznek, vagyis további vizsgázás nélkül, regisztrációs díj befizetése ellenében ECDL/ICDL bizonyítványt kaphatnak azok, akik informatika vizsgatárgyból valamint informatika ismeretek vizsgatárgyból (ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy) közép vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, és jeles érdemjegyet szereznek.

Az igénylést egyénileg az ECDL/ICDL honlapon keresztül lehet benyújtani. Az igényléshez ki kell tölteni az elektronikus űrlapot, és fel kell tölteni az érettségi bizonyítvány fénymásolatát. Az igénylés menete és a további információk a https://njszt.hu/hu/ecdl/erettsegi  a címen találhatók.

 

Tájékoztató vizsgázók számára az ECDL/ICDL regisztrációról és a vizsgákról

A tájékoztató az ECDL/ICDL vizsgaközpontok működési szabályzata alapján készült, a benne foglaltak kötelezően betartandók.

Általános tudnivalók, az automatikus és manuális vizsga feltételei

A vizsgázót az első vizsgára történő jelentkezés előtt regisztrálni kell az ECDL/ICDL vizsgarendszerbe. A regisztrációt az ECDL/ICDL akkreditált vizsgaközpontok végzik.

A regisztrációkor megadott adatokat a vizsgaközpont felviszi az ECDL/ICDL online adminisztrációs és vizsgaszoftverbe. A vizsgaközpont által 2 példányban kinyomtatott adatlapon kell a vizsgázónak aláírásával igazolnia az adatainak valódiságát, amellyel egyben hozzájárul az adatainak kezeléséhez is. Az adatlap egyik példányát a vizsgázó őrzi meg.

Az ECDL/ICDL regisztrációval egyidejűleg létrejön a vizsgázó online elérhető, saját ECDL/ICDL fiókja, amelyben a letett vizsgák kerülnek feltüntetésre. A belépéshez szükséges adatokat regisztrációs adatlap tartalmazza. Az online fiók a következő felületen érhető el: https://member.sophiatesting.com/candidate/login.php. A belépéshez ki kell választani a nyelvet (magyar) és meg kell adni: név, születési dátum, jelszó.

A regisztrációs adatlap tartalmazza a vizsgázó egyedi azonosítószámát (ID) is.

A regisztráció korlátlan ideig érvényes. Az ECDL/ICDL modulvizsgák tetszőleges sorrendben és időkorlát nélkül bármikor letehetők.

Az ECDL/ICDL 4 és 7 modulos bizonyítvány

Az ECDL/ICDL 4 és 7 modulos bizonyítvány megszerzéséhez 2 modult kell kötelezően teljesíteni:
Számítógépes alapismeretek és Online alapismeretek.

Választható modulok:

Adatbázis kezelés, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, IKT pedagógusoknak, IT biztonság, Képszerkesztés, Kódolási alapismeretek, Közösségi média, Képernyőolvasás és optikai karakterfelismerés, Online együttműködés, Prezentáció, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Webszerkesztés

Az ICDL PROFI minősítés

Az ICDL PROFI minősítés azoknak a vizsgázóknak szól, akik magasabb szintű, és speciálisabb digitális kompetenciákkal rendelkeznek, és tudásukról külön minősítést kívánnak szerezni.

Az IDCL PROFI megszerzéséhez az alábbi modulok közül 4 modulvizsgát szükséges letenni: Advanced Szövegszerkesztés, Advenced Táblázatkezelés, Advanced Prezentáció, Advanced Adatbázis-kezelés, CAD, Elektronikus hitelesség, IT biztonság, Képszerkesztés, Kódolási alapismeretek (Python), Webszerkesztés.

Az elektronikusan aláírt, hitelesített ECDL/ICDL e-bizonyítványt az adminsztrációs és vizsgaszoftver PDF formátumban automatikusan készíti el, amennyiben a vizsgázó 4 illetve 7 modulvizsgát, illetve az ICDL PROFI vizsgamodulokat sikeresen teljesített.

A vizsgázói fiók kezelése valamint az automatikus vizsgák lebonyolítása a Sophia elnevezésű vizsgaszoftver használatával történik.

Az ECDL/ICDL vizsgák manuális vizsgával és automatikus vizsgával teljesíthetők. Manuális vizsga letételére csak akkorvan lehetőség,amennyiben az adott modulból nem érhető el automatikus vizsga.

Az automatikus vizsga:

Automatikus vizsgát lehet tenni a következő modulokból:
Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, IT biztonság, Képszerkesztés, Online együttműködés, Kódolási alapismeretek (Python)

A vizsga megkezdése előtt, vagyis a Sophia vizsgaszoftver indítása előtt az alábbi linkről elérhető fájlt kell letölteni: Windows: https://www.sophiatesting.com/download/Sophia.exe.

A fájlok letöltésére csak egyszer, a legelső alkalommal van szükség. Ezt követően indítható el a vizsga a Sophia vizsgaszoftverben.

A vizsgázó a rendszer által automatikusan generált feladatokat oldja meg.

A vizsgafeladatok elméleti és gyakorlati részből állnak. A vizsgán feladatsorokat kell megoldani. Egy feladatsor 28-32 részfeladatból áll. Ezek nem épülnek egymásra, hanem külön részfeladatokat képeznek. Így az értékelésnél egy esetlegesen rossz válasz, megoldás nem befolyásolja a következő részfeladat megoldását, és így az értékelését sem. Feladattípusok: - elméleti feleletválasztós tesztek, amelyekben egy helyes választ kell megjelölni - gyakorlati műveletek elvégzése; például szövegfájl szerkesztése, diagram készítése, számítások függvényekkel. A gyakorlati feladatsorok elvégzéséhez a modul tartalmának megfelelő szoftvert (pl. Word, Excel) általában automatikusan nyitja meg a vizsgaszoftver.

A Sophia a vizsga után azonnal automatikusan kiértékeli a vizsgát. A vizsgázó minden vizsga után kap egy vizsgaeredmény adatlapot, amelyet a Sophia generál. A vizsgafeladatok nem nyilvánosak. Az értékelés százalékban történik, az egyes témakörök szerint.

A manuális vizsgák:

Manuális vizsgát lehet tenni a következő modulokból:
Webszerkesztés, IKT pedagógusoknak, Közösségi média, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, Advanced szövegszerkesztés, Advanced táblázatkezelés, Advanced adatbázis-kezelés, Advanced Prezentáció, CAD, Képernyőolvasás és optikai karakterfelismerés

Képszerkesztés, Webszerkesztés, IKT pedagógusoknak, Közösségi média, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, Advanced szövegszerkesztés, Advanced táblázatkezelés, Advanced adatbázis-kezelés, Advanced Prezentáció, CAD, Képernyőolvasás és optikai karakterfelismerés.

Magyar nyelvű manuális vizsga esetén a vizsgafeladatokat a vizsgaközpont az ECDL gyakorló- és vizsgapéldatárból állítja össze, minden modulnál az abban szereplő kritériumok alapján, illetve azokból a modulokból, amelyből nem áll rendelkezésre nyilvános vizsgapéldatár (például: CAD, Advanced) a vizsgaközpont az adott vizsgára a vizsgafeladatokat a titkos vizsga-feladatgyűjteményből választja ki.

A manuális vizsgán használandó szoftver a vizsgázó által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül.

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgáztató végzi az ECDL/ICDL követelményei alapján. Az értékelési irányelvek, az elérhető pontszámok nyilvánosak, azok az ECDL/ICDL honlapon, a Modulok menüpontban találhatók. A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő/gondviselő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott időben megtekintheti. A vizsgák értékelése: „megfelelt”, „nem felelt meg”.

A vizsgázás feltételei:

 • A regisztráció megtörténte után a vizsgázó jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni. Bizonyos feltételek esetén lehetőség van távoli vizsgák megtartására is.
 • Egy teremben, egy időben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni.
 • Egy vizsga ideje 45 perc (kivéve: ECDL/ICDL CAD és ECDL/ICDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, Advanced modulok, ahol 60 perc a rendelkezésre álló idő, illetve a fogyatékkal élők vizsgái, ahol az adható idő 90 perc), így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.

A vizsga lebonyolítása

 • A vizsgázót minden ECDL/ICDL modulvizsgára jelentkeztetni kell, illetve hozzárendelni a vizsgához.
 • Az ECDL/ICDL vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia valamilyen személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél, 14 éven aluliak esetében érvényes diákigazolvány).
 • Amennyiben a vizsgára legalább 4 fő jelentkezik, a vizsgát a vizsgaközpont köteles megtartani.
 • A vizsgák megkezdése előtt a vizsgáztató tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, valamint a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait, illetve aktiválja a vizsgázók vizsgáját.
 • Segédeszköz nem használható, a teremben a vizsgázó által elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.
 • A vizsgázók számára manuális vizsga esetén a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat kell biztosítani, a vizsga során csak ezekre lehet dolgozni.
 • A rendelkezésre álló időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás stb.) kieső idő nem számítható bele.
 • Ha a vizsgázó befejezte a manuális vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó információhordozót átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével. Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.
 • Automatikus vizsga esetén a Sophia a 45 (ill. 90) perc leteltével lezárja a vizsgát.
 • A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet nem, illetve csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.
 • A teremből a vizsgázó semmilyen, a feladatokkal és azok megoldásával kapcsolatos anyagot nem vihet ki.
 • A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat megoldásához tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.
 • A vizsgáztató, amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a dolgozatot, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL/ICDL Irodáját, amely az esetet megvizsgálja, és a döntéséről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.
 • Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.
 • Az ECDL/ICDL vizsga nyelve Magyarországon a magyar, illetve, ha erre a vizsgaközpont lehetőséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsősorban angol.
 • Az angol nyelvű vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban szintén nem lévő európai feladatgyűjteményből választják ki, illetve a Sophia vizsgaszoftverrel, automatikus vizsgával tehetők le.

Vizsgamentességre jogosultak köre

Vizsgamentességet élveznek, vagyis további vizsgázás nélkül, regisztrációs díj befizetése ellenében ECDL/ICDL bizonyítványt kaphatnak azok, akik informatika vizsgatárgyból valamint informatika ismeretek vizsgatárgyból (ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy) közép vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, és jeles érdemjegyet szereznek.

Az igénylést egyénileg az ECDL honlapon kereszetül lehet benyújtani. Az igényléshez ki kell tölteni az elektronikus űrlapot, és fel kell tölteni az érettségi bizonyítvány fénymásolatát. Az igénylés menete és a további információk a https://njszt.hu/hu/ecdl/erettsegi menüpontban találhatók.

A vizsgázók által fizetendő regisztrációs díjak

Regisztrációs díj: 9000 Ft

A regisztráció korlátlan ideig érvényes, az ECDL/ICDL modulok bármikor letehetők. Ha már a vizsgázó egyszer regisztrált az ECDL/ICDL rendszerben, a regisztrációt már nem kell megismételnie. Így a későbbiekben, akár a 4 vagy 7 modul, vagy az ICDL PROFI minősítés megszerzéséhez szükséges vizsgamodulok sikeres teljesítésével, a technológiai igények okán bevezetésre kerülő új modulokból is tetszés szerint tehet vizsgát.

Vizsgadíjak

A vizsgák letételekor az ECDL/ICDL vizsgaközpont modulonként külön vizsgadíjat számít fel. A vizsga- és tanfolyami díjak meghatározása minden vizsgaközpont saját hatáskörébe tartozik.

Papír alapú, keményfedeles bizonyítvány díja:

A vizsgázó külön díj ellenében igényelheti ECDL/ICDL bizonyítványának papír alapú, keményfedeles formátumban való kiállítását. Az igénylést az ECDL honlapon keresztül lehet megtenni: https://njszt.hu/hu/form/kemenyfedeles-ecdl-bizonyitvany

A keményfedeles, papíralapú bizonyítvány díja: 4500 Ft (postaköltséggel együtt)

Okmánypótlás esetén fizetendő díjak

Amennyiben a vizsgázó ECDL/ICDL bizonyítványának pótlását igényli, az NJSZT ECDL/ICDLIrodájához kell fordulnia az ECDL/ICDL honlapon található elérhetőségek bármelyikén. Az Iroda ellenőrzi az igénylő adatait, és ezt követően kiállítja az ECDL/ICDL bizonyítványát. Az ECDL/ICDL bizonyítvány kiállításának díja: 4500 Ft (postaköltséggel együtt). ECDL/ICDL papír alapú vizsgakártya pótlására nincs lehetőség.

 

Az ECDL/ICDL távoli (online) vizsgázás szabályai

Az akkreditált vizsgateremben zajló vizsga mellett, alternatív lehetőségként választható a távoli vizsgázás is. A távoli vizsgázáskor a vizsgázó és a vizsgáztató nem ugyanabban a fizikai helyiségben tartózkodik. A vizsgáztató a távolból, online kapcsolattartásra alkalmas program segítségével felügyeli a vizsga szabályos menetét. Távoli vizsgázási formában automatikus vizsga és manuális vizsga is szervezhető.

Az automatikus és manuális vizsga esetén alkalmazandó szabályok

 • Maximum 6 fő vizsgázhat egy időben.
 • Egy időben többféle modulból is szervezhető vizsga.
 • A vizsga ideje: 45 perc. (A vizsga ideje bizonyos speciális esetekben meghosszabbítható, az ECDL Vizsgaközpontok akkreditációs feltételei és működési szabályzata szerint.)
 • Minden vizsgaközpont saját maga választhatja meg, hogy az általa alkalmas, és rendelkezésre álló programok közül (például: Zoom, Microsoft Teams, Gotomeeting, Webes Teams, Google Classroom, stb.) melyiket alkalmazza az online vizsgáztatáshoz.
 • Csak olyan program és technikai eszköz használható, amelynél biztosítva van a folyamatos kamera és mikrofon használat, manuális vizsgán a képernyőmegosztás lehetősége.
 • A vizsgáztató a vizsgáról képi- és/vagy hanganyagot készít, amely alapján bizonyítható a távoli vizsga megvalósítása.
 • A vizsgáztató a vizsga előtt e-mail-ben vagy egyéb kommunikációs csatornán elküldi a vizsgázóknak az online vizsgázáshoz szükséges technikai adatokat és a szükséges utasításokat: milyen programot, linket kell megnyitnia a vizsgázónak ahhoz, hogy a kamera és a mikrofon segítségével online kapcsolatban lehessenek végig a vizsga alatt, illetve manuális vizsga esetén a képernyőmegosztásról a szükséges tudnivalókat.
 • A vizsgáztató legkésőbb 15 perccel a vizsga időpontja előtt online kapcsolatba lép a vizsgázókkal, és meggyőződik a vizsga lebonyolításának megvalósíthatóságáról, ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát, például személyi igazolvány vagy diák igazolvány vagy egyéb személyazonításra alkalmas okmány felmutatásával.
 • A vizsgázókkal ismertetni kell a távoli vizsga lebonyolításának szabályait (lásd: 2. pont). A vizsgázókkal el kell fogadtatni, hogy a vizsgáról kép- és hangfelvétel is készülhet. Ez történhet oly módon is, hogy a vizsgázó szóban adja hozzájárulását a felvétel készítéséről.
 • Manuális vizsga esetén a vizsgáztató leghamarabb a vizsga előtt 15 perccel elküldi a vizsgafeladatot, és a megoldáshoz szükséges egyéb anyagokat (válaszfájl, forrásfájlok), és szóban ismerteti a vizsga szabályait.
 • Automatikus vizsga esetén a vizsgáztató, kapcsolatba lép a vizsgázóval, és megbizonyosodik, hogy a Sophia vizsgaszoftver elindításához a vizsgázó letöltötte-e a saját számítógépére a vizsga elindításához szükséges program fájlt, és aktiválja a vizsgázó számára az adott modulvizsgát.
 • A vizsga ideje alatt a vizsgáztató a kamerán és a mikrofonon keresztül folyamatosan felügyeli a vizsgázókat. Manuális vizsga esetén a vizsgázó megosztja számítógépe/laptopja képernyőjét a vizsgáztatóval. Automatikus vizsgán a vizsgázó a Sophia vizsgaszoftverben követheti nyomon a vizsgázó feladatmegoldását.
 • A manuális vizsga befejezése után a vizsgázó e-mail-en elküldi a vizsgáztató e-mail címére a számítógépen/laptopon megoldott feladatot, és a vizsgához kapcsolódó további anyagokat (ha van). Az automatikus vizsga befejezését követően a vizsgaszoftver automatikusan generálja a vizsga eredményét, amely a vizsgázó képernyőjén közvetlenül a vizsga után jelenik meg.
 • Manuális vizsgánál a vizsgáztató a vizsgafeladatokat 5 napon belül kijavítja, az eredményt rögzíti a Sophia adminisztrációs és vizsgaszoftverben.
 • A vizsgázók megoldott vizsgafeladatait, az értékelést és a vizsgáról készített kép és/vagy hangfelvételt elektronikusan archiválni kell.
 • A vizsgáztató minden egyes manuális vizsga után 5 napon belül kitölti, és elküldi e-mailen az ECDL/ICDL Irodának “A távoli (online) vizsgajelentés a vizsgák lebonyolításáról” dokumentumot (az űrlap a vizsgáztatók számára fenntartott ECDL/ICDL belső honlapjáról, https://njszt.hu/hu/ecdl üzenőfalról tölthető le).

Vizsgázók tájékoztatása

 • a mikrofonnak és a kamerának a számítógépen/laptopon vagy ahhoz kapcsoltan folyamatosan bekapcsolva kell lennie
 • manuális vizsga esetén a vizsga ideje alatt meg kell osztania számítógépe/laptopja képernyőjét a vizsgáztatóval
 • a vizsga ideje alatt a helyiségben csak egyedül tartózkodhat
 • a vizsga ideje alatt a helyiséget nem hagyhatja el
 • a vizsgáztató utasítása szerint kamera segítségével be kell mutatnia a környezetét
 • a távoli kommunikációra alkalmas egyéb eszközöket (mobiltelefon, tablet, stb.), a vizsga ideje alatt ki kell kapcsolni
 • a vizsgafeladatot egyedül, önállóan kell megoldania
 • semmilyen módon nem kérhet, és nem fogadhat el idegen segítséget
 • a számítógépen minden egyéb programot be kell zárni, csakis az adott vizsgamodul megoldásához szükséges program lehet nyitva
 • a vizsgaközpont a vizsgáról kép- és hangfelvételt készíthet
 • szabálytalanság esetén a vizsgáztató a vizsgát felfüggesztheti

 

ECDL/ICDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás – vizsgaszabályzat

Vizsgázni kizárólag az NJSZT által az Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált ECDL/ICDL vizsgaközpontoknál lehet.

Technikai feltételek

Az NJSZT által már akkreditált vizsgatermen és vizsgafelszerelésen túl:

Hardver:

 • Személyi számítógép, amelynek konfigurációját minimálisan 1 GHz-es órajelű Intel Pentium vagy azzal egyenértékű, más gyártótól származó processzor; minimum 512 MB RAM memória és 20 GB HDD
 • egér, 102 gombos billentyűzet,
 • hálózati kártya vagy wireless adapter, CD/DVD meghajtó (olvasó), valamint legalább 14" képátlójú színes SVGA, vagy színes TFT LCD monitor jellemzi.

Szoftver:

 • A vizsgákhoz szükséges választaniuk egy irodai és egy dedikált programot.
 • Irodai környezetben például: MS OFFICE (Word, Excel), OpenOffice (Writer, Calc).
 • Dedikált aláíró program például: Microsec e-Szignó, Netlock PDFSigno.
 • Ez a lista további termékekkel bővülhet.

Személyi feltételek

Az Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás vizsgáztatási jogosultság elnyeréséhez az ECDL/ICDL vizsgáztatói jogosultsággal rendelkező vizsgáztatóknak részt kell venniük az NJSZT által szervezett felkészítő képzésen, amely után sikeres ECDL/ICDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás vizsgát kell tenniük.

A vizsga

A vizsgán egy vizsgafeladatot kell megoldani. A vizsgafeladatot a vizsgafeladat-bázisból kell kiválasztani, amelyet a vizsgaközpontok számára az NJSZT bocsát rendelkezésre.

A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztatónak ellenőriznie kell a vizsgázók személyazonosságát, és az alábbi információkat kell közölnie:

 • A vizsga időtartama 60 perc.
 • A vizsgateremből a vizsgával kapcsolatos anyagok nem kerülhetnek ki, azokat a vizsga befejeztével a vizsgáztatónak át kell adni.
 • A vizsgán kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott papírra szabad dolgozni.
 • A vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható.
 • A vizsga alatt a vizsgázók sem egymással, sem a vizsgáztatóval nem beszélhetnek.
 • A vizsga alatt a vizsgázók felügyelet nélkül a termet nem hagyhatják el.
 • Szabálytalanság esetén a vizsgát fel kell függeszteni.

A vizsgázók vizsgafeladatait a vizsgaközpontnak nyilván kell tartania, a feladatlapokat archiválni kell oly módon, hogy az a titkossági előírásoknak megfeleljen.

Sikertelen vizsga esetén a javítóvizsgán megoldandó feladatnak különbözőnek kell lennie az eredeti feladattól.

Az akkreditált vizsgáztatónak a vizsga teljes időtartama alatt jelen kell lennie.

A vizsga végeztével a vizsgáztatónak a vizsgával kapcsolatos valamennyi anyagot be kell szedni a vizsgázóktól.

Az elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modulból csak manuális vizsga szervezhető.

Távoli vizsga esetén a távoli vizsgáztatásra vonatkozó szabályok a mérvadóak (Lásd: Az ECDL távoli (online) vizsgázás szabályai c. fejezet)

A vizsgafeladatok

Minden vizsga-feladatlap 18 részfeladatból áll, amiből 10 elméleti, 8 pedig gyakorlati részfeladat. Minden elméleti részfeladat 1-1 pontot ér. Az első 5 gyakorlati részfeladat 2-2 pontot ér. Az utolsó három gyakorlati részfeladat két részből áll, ezért 4-4 pontot ér. Összesen 32 pontot lehet elérni. Sikeres a vizsga, ha a vizsgázó legalább 24 pontot (75%) elér.

Díjtételek

A vizsgaközpont által fizetendő díjak:

 • egyszeri csatlakozási díj: 25 000 Ft, amely magában foglalja a teljes dokumentációt tartalmazó vizsgaközponti csomagot, valamint egy vizsgáztató képzési és vizsgadíját is. Minden további vizsgáztató képzési és vizsgadíja: 10 000 Ft,
 • éves üzemeltetési díj: nincs.

A dokumentáció tartalma:

Vizsgafeladat-bázis, útmutató, prezentációk, tanulói jegyzetek, telepítési és egyéb útmutatók,munkafájlok, tájékoztató a vizsgázók számára.

 

ECDL/ICDL CAD - vizsgaszabályzat

Vizsgázni kizárólag az NJSZT által CAD modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lehet.

Technikai feltételek

 • Az NJSZT által már akkreditált vizsgatermen és vizsgafelszerelésen túl AutoCAD 2000, vagy annál magasabb verziószámú CAD programok, MS 2000 vagy ennél újabb verziójú, magyar nyelvű operációs rendszer.
 • Pentium 1 GHz vagy gyorsabb processzor, minimálisan 1 GB RAM memória, legalább 800x600-as felbontású VGA monitor, minimum 200 MB szabad merevlemez-terület, nyomtató vagy plotter.

Személyi feltételek

A CAD vizsgáztatási jogosultság elnyeréséhez alapfeltétel a felsőfokú (szakirányú) végzettség, oktatói gyakorlat, illetve a vizsgáztatóknak külön ECDL/ICDL CAD vizsgát kell tenniük. A vizsgáztatói vizsgák szervezését az NJSZT ECDL/ICDL Irodája végzi. Nem kell vizsgát tennie annak a vizsgáztatónak, aki már rendelkezik az Autodesk Magyarország által kiállított bizonyítvánnyal.

A CAD vizsgáztatási jogosultság nincs az ECDL/ICDL vizsgáztatói jogosultsághoz kötve.

A vizsga

 • A vizsgán egy vizsgafeladatot kell megoldani, amelyet a vizsgaközpont a nyilvános nem hozzáférhető vizsga-feladatbázisból választ ki véletlenszerűen, a vizsga megkezdése napján.
 • A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztatónak ellenőriznie kell a vizsgázók személyazonosságát, és az alábbi információkat kell közölnie:
  • A vizsga időtartama 60 perc.
  • A vizsgateremből a vizsgával kapcsolatos anyagok nem kerülhetnek ki, azokat a vizsga befejeztével a vizsgáztatónak át kell adni.
  • A vizsgán kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott papírra szabad dolgozni.
  • A vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható.
  • A vizsga alatt a vizsgázók sem egymással, sem a vizsgáztatóval nem beszélhetnek.
  • A vizsga alatt a vizsgázók felügyelet nélkül a termet nem hagyhatják el.
  • Szabálytalanság esetén a vizsgát fel kell függeszteni.
 • A vizsgázók vizsgafeladatait a vizsgaközpontnak nyilván kell tartania, a feladatlapokat archiválni kell oly módon, hogy az a titkossági előírásoknak megfeleljen.
 • Sikertelen vizsga esetén, a javítóvizsgán megoldandó feladatnak különbözőnek kell lennie az eredeti feladattól.
 • Az akkreditált vizsgáztatónak a vizsga teljes időtartama alatt jelen kell lennie.
 • A vizsga végeztével a vizsgáztatónak a vizsgával kapcsolatos valamennyi anyagot be kell szedni a vizsgázóktól.
 • CAD modulból csak manuális vizsga szervezhető.
 • Távoli vizsga esetén a távoli vizsgáztatásra vonatkozó szabályok a mérvadóak (Lásd: Az ECDL/ICDL távoli (online) vizsgázás szabályai c. fejezet)

A vizsgafeladatok

 • Vizsgát AutoCAD 2000 vagy ennél magasabb verziószámú CAD környezetben lehet tenni
 • A követelményrendszert a Syllabus 1.5 tartalmazza
 • A vizsgafeladatokat a nemzetközi ICDL Alapítvány által kiadott hivatalos Question and Test Base (QTB) magyarra fordított, titkosított Vizsga-feladatbázisából választják ki.
 • Minden vizsga-feladatlap 20 részfeladatból áll, mindegyik 5-5 pontot ér, az egyes feladatokon belüli részfeladatok teljesítéséért külön részpontszám jár. Összesen 100 pontot lehet elérni, a vizsga sikeres letételéhez 75%-os eredmény, azaz min. 75 pont szükséges.

Díjtételek

A vizsgaközpont által fizetendő díjak:

 • egyszeri csatlakozási díj: 50 000 Ft, amely magában foglalja egy vizsgáztató vizsgadíját is. Minden további vizsgáztató vizsgadíja: 8000 Ft
 • éves üzemeltetési díj: 35 000 Ft

A kezdőcsomag tartalma

Vizsgafeladat-bázis útmutatóval, munkafájlok, értékelőlapok.

 

ECDL/ICDL Advanced - vizsgaszabályzat

Vizsgázni kizárólag az NJSZT által az adott Advanced modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált ECDL/ICDL vizsgaközpontoknál lehet.

ECDL/ICDL Advanced modulok:

 • Advanced szövegszerkesztés
 • Advanced táblázatkezelés
 • Advanced adatbázis-kezelés
 • Advanced prezentáció

Technikai feltételek

Lásd Az akkreditáció feltételei, technikai feltételek c. pontban a Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció alapmodulok technikai feltételeit.

Személyi feltételek

ECDL/ICDL vizsgáztatási jogosultság és sikeresen teljesített vizsga az ECDL/ICDL Advanced modulokból.

Vizsga ECDL/ICDL vizsgázók számára: a vizsgáztatását az NJSZT ECDL/ICDL Irodája végzi, a vizsgaközpont vagy vizsgáztató jelentkezése alapján.

A vizsgáztatónak a jogosultság megszerzéséhez a vizsgafeladatokat 45 perc alatt és 100 %-os ereménnyel kell megoldania. A jogosultság az Advanced modulokból külön-külön is megszerezhető.

A vizsga

 • A vizsgán egy vizsgafeladatot kell megoldani. A megoldandó vizsgafeladatokat automatikus kiválasztással az NJSZT bocsátja a vizsgaközpont részére, a vizsga időpontja előtt legkorábban 24 órával. A kiválasztott vizsgafeladatot a vizsgáztató a vizsgázók létszámának függvényében sokszorosítja.
 • A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztatónak ellenőriznie kell a vizsgázók személyazonosságát, és az alábbi információkat kell közölnie:
  • A vizsga időtartama 60 perc.
  • A vizsgateremből a vizsgával kapcsolatos anyagok nem kerülhetnek ki, azokat a vizsga befejeztével a vizsgáztatónak át kell adni.
  • A vizsgán kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott papírra szabad dolgozni.
  • A vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható.
  • A vizsga alatt a vizsgázók sem egymással, sem a vizsgáztatóval nem beszélhetnek.
  • A vizsga alatt a vizsgázók felügyelet nélkül a termet nem hagyhatják el.
  • Szabálytalanság esetén a vizsgát fel kell függeszteni.
 • A vizsgázók vizsgafeladatait a vizsgaközpontnak nyilván kell tartania, a feladatlapokat archiválni kell oly módon, hogy az a titkossági előírásoknak megfeleljen.
 • Sikertelen vizsga esetén, a javítóvizsgán megoldandó feladatnak különbözőnek kell lennie az eredeti feladattól.
 • Az akkreditált vizsgáztatónak a vizsga teljes időtartama alatt jelen kell lennie.
 • A vizsga végeztével a vizsgáztatónak a vizsgával kapcsolatos valamennyi anyagot be kell szedni a vizsgázóktól.
 • Advanced modulokból csak manuális vizsga szervezhető.
 • Távoli vizsga esetén a távoli vizsgáztatásra vonatkozó szabályok a mérvadóak (Lásd: Az ECDL távoli (online) vizsgázás szabályai c. fejezet)

A vizsgafeladatok

 • A vizsgafeladat a nemzetközi ICDL Alapítvány által kiadott hivatalos Question and Test Base (QTB) magyarra fordított, titkosított vizsga-feladatbázisából kerül kiválasztásra.
 • A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatokat 75%-os eredménnyel oldotta meg.

 

Érzékszervi fogyatékos személyek vizsgáztatása

Az ECDL/ICDL bizonyítványt korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül bárki megszerezheti. Az esélyegyenlőség jegyében az ICDL Alapítvány és a nemzeti ECDL/ICDL Irodák különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy fogyatékos emberek is részt vehessenek a képzésen, illetve vizsgán. A számukra megállapított, speciális körülmények között történő vizsgával megszerzett bizonyítvány teljes értékű, minőségében semmiben nem különbözik a standard és szigorú minőségbiztosítási normák által szabályozott ECDL/ICDL bizonyítványtól.

A speciális képzési és vizsgakövetelményeket igénylő fogyatékos személyek csoportjai az alábbiak:

 • siket és nagyothalló emberek
 • vak és gyengén látó emberek
 • mozgáskorlátozott emberek
 • értelmileg akadályozott emberek
 • beszédfogyatékos emberek
 • állandó orvosi kezelés alatt álló személyek
 • tanulási nehézségekkel küzdő emberek

A fogyatékos személyeket vizsgáztatni kívánó vizsgaközpontokat az NJSZT ECDL/ICDL Irodája akkreditálja, a központ ez irányú kérelmének jóváhagyásával.

A nemzeti ECDL/ICDL Iroda esetenként az alábbi speciális körülményekre vonatkozó igényeket hagyhatja jóvá:

 • A vizsga idejének (45 perc) legfeljebb 100%-kal való meghosszabbítása (azaz maximum 90 perc)
 • Külön vizsgaterem biztosítása (a vizsgáztató állandó jelenléte mellett)
 • Segédeszközök (pl. képernyőolvasó program, képernyőnagyító program, beszédszintetizátor stb.) használata
 • Speciálisan nagy formátumú vizsgalapok használata
 • Jelnyelvi tolmács igénybevétele hallássérült emberek számára. A jelnyelvi tolmács feladata az instrukciók, illetve a vizsgázók által feltett kérdések és az azokra adott válaszok lefordítása. A jelnyelvi tolmácsolás tényét dokumentálni kell. Felolvasó igénybevétele. Mozgássérült emberek, látássérült személyek, vagy speciális tanulási nehézségekkel küzdő vizsgázók esetében lehetőség van felolvasó személy igénybevételére. A felolvasó a vizsgafeladatot, illetve a vizsgázók által feltett kérdéseket ismertetheti hangosan. A felolvasó csak a leírt szöveget olvashatja fel, azt nem egészítheti ki semmivel, és nem is értelmezheti saját szavaival. Lehetőség van azonban arra, hogy a felolvasó a látássérült emberek számára verbálisan értelmezze a vizsgafeladatokban szereplő írásjeleket, illetve grafikai elemeket. A felolvasó nem adhat tanácsokat a feladatok megoldásával kapcsolatban, még a részfeladatok megoldásának sorrendjét illetően sem.
 • Személyi segítő a vizsga alatt. A személyi segítő a feladat megoldásában semmilyen körülmények között sem segíthet.
 • Vizsgaközponton kívüli vizsga a fogyatékos emberek speciális helyzetének megfelelő körülmények között.
 • Vizsga a fogyatékos személyek lakhelyén vagy iskolájában.
 • Szünet, vagy pihenő beiktatása vizsga közben. A pihenőidő alatt a vizsgázó a vizsgafeladattal nem foglalkozhat.

Amennyiben felolvasó vagy jelnyelvi tolmács segítségét kérik, az ilyen segítséggel vizsgázók számára külön vizsgatermet és vizsgáztatót kell biztosítani, hogy a többi vizsgázót ez ne zavarja.

Az eljárás menete

A speciális vizsgakörülményeket igénylők igényüket a vizsgaközponthoz nyújtják be (egy erre szolgáló Kérelem űrlapon, a vizsgaközpontok számára elérhető belő honlapról, Üzenőfal) https://njszt.hu/hu/ecdl). A vizsgaközpont a kérelmet továbbítja az NJSZT ECDL/ICDL Irodának jóváhagyás céljából. (Amennyiben a vizsgaközpont a kérelemben foglaltaknak nem tud eleget tenni, úgy az NJSZT ECDL/ICDL Iroda lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a megfelelő vizsgaközpont megtalálásában.) A kérelemhez csatolni kell egy pártatlan szakértői állásfoglalást (pl. orvosi, oktatói, pszichológusi igazolást) arról, hogy a kérelmezőt a kért speciális körülmények valóban megilletik.

Az ECDL/ICDL Iroda azon kérelmeket fogja jóváhagyni, amelyek valós igényeket tükröznek.

Néhány kivételes esetben maga a vizsgaközpont (pl. vakok intézete) dönthet a benyújtott kérelmekről. Ebben az esetben a vizsgaközpont erről külön megállapodást köt az NJSZT ECDL/ICDL Irodával.

A vizsgaközpontnak minden speciális körülmények közt lezajlott vizsga részleteit archiválnia kell, és ezekbe betekintést kell nyújtania az NJSZT ECDL/ICDL Iroda, illetve a nemzetközi ICDL Alapítvány munkatársai számára.

A vizsga menete

A vizsga megkezdése előtt valamennyi speciális körülményt (eszközt, segítőket stb.) biztosítani kell. A vizsgáztatónak tudnia kell arról, hogy a vizsgázók között vannak speciális körülményeket igénylő fogyatékos emberek is, és tisztában kell lennie a velük kapcsolatos teendőkkel:

 • Rendelkezésre álló idő jelzése - látássérült vizsgázók számára, akik a teremben elhelyezett órát nem látják, jelezni kell a rendelkezésre álló időt.
 • A fogyatékos vizsgázók kérhetnek több (vagy speciálisan kiképzett) helyet vakvezető kutya, kerekesszék vagy egyéb segédeszköz számára.
 • Bizonyos esetekben (pl. jelnyelvi tolmács vagy felolvasó igénybe vétele esetén) szükség lehet külön vizsgaterem biztosítására a vizsga zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
 • Személyi segítők
  • Előfordulhat, hogy a vizsga során személyi segítőre van szükség. Ebben az esetben mind a vizsgázónak, mind a személyi segítőnek tisztában kell lennie jelen szabályzatban foglaltakkal.
  • A vizsgázó és a személyi segítő lehetnek egymás ismerősei, és ugyanaz a segítő vehet részt valamennyi modulvizsgán.
  • A személyi segítőnek aláírásával kell tanúsítania, hogy segítőként részt vett a vizsgán, azonban a segítés ténye a vizsgakártyára nem kerül fel.
  • A személyi segítő a vizsga alatt a vizsgafeladat megoldásával kapcsolatban semmit nem mondhat, ill. semmiféle segítséget nem nyújthat.

A vizsgaközpontok

A fogyatékos embereket is vizsgáztató akkreditált ECDL/ICDL vizsgaközpontoknak az érintett célcsoport számára biztosítaniuk kell az akadálymentesített hozzáférést, és a zavartalan vizsga-körülményeket. Bizonyos esetekben szükség lehet speciális infrastruktúrára is (WC a mozgáskorlátozottaknak, erősebb világítás, több hely személyi segítő vagy vakvezető kutya részére, stb.). A vizsga részleteit (pl. jelnyelvi tolmács, felolvasó, személyi segítő neve) dokumentálni és archiválni kell.

Minden egyéb, e dokumentumban nem szabályozott kérdésben a mindenkori ECDL/ICDL vizsgaszabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Az ECDL/ICDL logó a nemzetközi ICDL Alapítvány tulajdona. Nem használható domain névként, és nem jegyeztethetők be védjegyként az ECDL - Európai Számítógép-használói Jogosítvány (European Computer Driving Licence) illetve az ECDL és ICDL elnevezés, betűszavak és logók.

2023- február 1-től az ECDL (European Computer Driving Licence – magyarul: Európai Számítógép-használói Jogosítvány) program elnevezése és logója ICDL – the digital skills standard – magyarul: a digitális kompetenciák tanúsítványa elnevezésre változik. Az ECDL logó helyett az ICDL logót kell használni.

Az ECDL logó használata 2023. február 1-ig lehetséges. Az átmeneti időszakban, azaz 2022. február 1-től 2023. február 1-ig az ECDL és az ICDL logó használata is megengedett, az egy éves időszakban fokozatosan kell áttérni az új elnevezésre és logóra.

ECDL logó

Az ECDL logók használatára az alábbi szabályok vonatkoznak, amelyektől eltérni semmilyen körülmények között nem szabad.

Akkreditált vizsgaközpont logó:

Az akkreditált ECDL vizsgaközpont ezt a logót önmaga jelölésére használja

ECDL Foundation Accredited Test Centre logó

ECDL logó (Standard és Base):

Az ECDL logót a belső honlapról elérhető ECDL/ICDL Üzenőfalról letölthető formátumokban szabad használni.

ECDL logó

Színek:

Az ECDL logót az alábbi színekben lehet használni:

a.) ECDL logó (Standard és Base)

Pantone:    Pantone 302    Pantone Process Cyan
CMYK:    C:100 M:25 Y:0 K:50    C:100 M:0 Y:0 K:0
RGB:    R:0 G:65 B:101    R:0 G:159 B:218

b.) ECDL Advanced logó

Pantone:    Pantone 302    Pantone Process 152
CMYK:    C:100 M:25 Y:0 K:50    C:0 M:51 Y:100 K:1
RGB:    R:0 G:65 B:101    R:255 G:112 B:0

c.) Fekete-fehérben az alábbihoz hasonlóan használható a logó

ECDL fekete-fehér logó

d.) Egyszínű háttérrel fehérben, az alábbihoz hasonlóan ugyancsak használható a logó

ECDL inverz fekete-fehér logó

Elhelyezés:

az ECDL logótól minden irányban legalább annyi helyet szabadon kell hagyni, mint a mindenkori földgömb szimbólum átmérőjének a fele.

ECDL logó elhelyezése 2

Legkisebb méret:

a jól ábrázolhatóság érdekében az ECDL logó legkisebb mérete 6 mm átmérőjű lehet.

ECDL logó min méret

ICDL logó:

Az ICDL logók használatára az alábbi szabályok vonatkoznak, amelyektől eltérni semmilyen körülmények között nem szabad.

Színek:

 • ICDL Cyan: C100 M0 Y0 K0
  PANTONE Process Cyan: R0 G159 B223
  HEX: 009FDF
 • ICDL Fehér: C0 M0 Y0 K0
  R255 G255 B255
  HEX: FFFFFF
 • ICDL Fekete: C0 M0 Y0 K100
  PANTONE Process Black: R0 G0 B0
  HEX: 000000

Akkreditált vizsgaközpont logó:

Az akkreditált ICDL vizsgaközpont ezt a logót önmaga jelölésére használja

ICDL vizsgaközponti logó

Fekete-fehérben a fentiekhez hasonlóan használható a logó, abban az esetben, ha színes nyomtatás nem lehetséges.

ICDL logó:

Az ICDL logót az ECDL/ICDL belső honalpjáról elérhető Üzenőfalról letölthető formátumokban szabad használni.

ICDL felirat nélkül

 

ICDL felirattal

Fekete-fehérben a fentiekhez hasonlóan használhatóak a logó variációk, abban az esetben, ha színes nyomtatás nem lehetséges.

Elhelyezés és méretek:

Az ECDL logótól minden irányban legalább annyi helyet szabadon kell hagyni, mint a stilizált kurzor szimbólum mindenkori nagyságával megegyező méret.

ICDL logó elhelyezése

A logó legkisebb mérete 15 mm lehet. Abban az esetben, ha a logó mérete 15mm, körülötte a stilizált kurzor szimbólum nagyságának kétszeresét kell szabadon hagyni.

ICDL minimális méret és elhelyezés

Amennyiben a jelmondattal kívánjuk használni a logót a legkisebb méret min. 24 mm kell legyen, ha ennél kisebb hely áll rendelkezésre, úgy a jelmondat nélküli verzió használható.

Az ICDL logó használatának helytelen módjai: átszínezés, torzítás, csak a sarok használata, a szöveg módosítása, vagy mozgatása, körvonalazás, további szöveg hozzáírása, forgatás, alacsony minőség, az ICDL szöveg rövidítése.

ICDL logó helytelen példák

Az ICDL keret:

A keret használatakor az üres részek mérete nem módosítható szabadon, kizárólag a keret méretének növelésével, vagy csökkentésével arányosan.

A keret legkisebb vastagsága a gyakori papírméreteken:
A5 = 2mm
A4 = 3mm
A3 = 4mm

ICDL keret

Példák a helyes használatra:

ICDL keret példák