Összefoglaló az ECDL működési szabályzat 2020. február 1-től érvénybe lépő módosításairól

Tartalmi módosítások

Közösségi média modul bevezetése

A jelenleg érvényben lévő modulok a Közösségi média modullal egészülnek ki. A vizsgáztatásra bármelyik akkreditált vizsgaközpont jogosult. A vizsgafeladatok nem nyilvánosak. A vizsgára a feladatokat az ECDL adminisztrációs rendszere, az ADMINET véletlenszerűen adja ki.

A Közösségi média modul 2019 tavaszán került bevezetésre. A modulra való felkészülést az októberben elkészült tananyag, és a vizsgaközpontok számára szervezett egynapos tájékoztatók segítik.

Elektronikus dokumentáció bevezetése

Papír alapú vizsgadokumentumokat az elektronikus dokumentumok váltják fel, azaz a jelenlegi papír alapú vizsgakártyát az e-vizsgakártya, a papír alapú bizonyítványt az e-bizonyítvány váltja fel. Az elektronikus dokumentumok az ECDL online adminisztrációs rendszerből generálódnak.

E-vizsgakártya

A vizsgaközpontok az új vizsgázók regisztrációjához az eddigiekhez hasonlóan igényelhetnek vizsgakártyákat. Az ECDL Iroda a szokásos módon az ADMINET-en keresztül megküldi a regisztrációs számokat. Papír alapú vizsgakártyákat az Iroda a továbbiakban nem küld. Vizsgakártya nyomtatására nem kerül sor.

A vizsgaeredményeket a vizsgáztatók rögzítik az ADMINET-ben.

Az ADMINET-ből PDF digitálisan aláírt e-vizsgakártya letölthető PDF formátumban.

A jelenleg használatos vizsgakártyákat, vagyis azokat, amelyeken a további sikeres vizsgákat kellene még igazolni, 2020. február 1. után már nem kell elküldeni az ECDL Irodának, mert a fenti dátum után a vizsgázó az ADMINET-ben tudja majd nyomon követni saját eredményeit..

Adatlap

A regisztrációkor a vizsgaközpont egy adatlapot nyomtat ki (úgy, mint eddig), a vizsgázók adataival, az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulásra vonatkozó szöveggel, és ezen kerül feltüntetésre a vizsgázó regisztrációs száma, azaz az e-vizsgakártya szám. Az adatlapot két példányban kell kinyomtatni, egy példányt a vizsgaközpontnak, egyet a vizsgázónak kell megőriznie. 

Vizsgázók saját profilja

Minden regisztrált vizsgázó (kivéve azokat, akik már megszerezték a bizonyítványukat) saját ADMINET profillal rendelkezik, amelybe belépve láthatja, hogy milyen adatokat és milyen vizsgaeredményeket tart róla nyilván az ADMINET.

A vizsgázó a regisztrációkor automatikus e-mail-t kap, amely a regisztrációs számát (az e-vizsgakártyaszámát), és a saját ADMINET profilba való belépéshez szükséges adatokat tartalmazza.

A vizsgázó a profiljába belépve kinyomtathatja az aktuális állapotot tartalmazó, digitálisan aláírt e-vizsgakártyáját.

A vizsgázó a saját ADMINET profilján keresztül töltheti le a hitelesített e-bizonyítványát is.

E-bizonyítvány

Az e-bizonyítvány kiadását az ECDL Iroda engedélyezi.

A vizsgázó az e-bizonyítványának elkészüléséről e-mail-ben értesítést kap.

A vizsgázó a saját profiljába belépve töltheti le az e-bizonyítványát, amelyet igény szerint ki tud nyomtatni.

Az e-bizonyítvány a feltételek teljesülése esetén (megfelelő számú vizsga, regisztrációs határidőn belüli teljesítés) minden vizsgázó számára kiállításra kerül.

Papír alapú, keményfedeles bizonyítvány

A vizsgázók külön díj ellenében igényelhetik e-bizonyítványuk papír formátumban való kiadását is.

Ennek igénylése a vizsgázó saját profilján keresztül történik. Díja: 4500 Ft. A bizonyítványt az Iroda a profilban megadott címre postázza. A díjba a postaköltség is beleértendő.

 

A regisztrációs díjak változásai 2020. február 1-től

ECDL STANDARD (7 modulos) regisztrációs díj, felnőttek: 9000 Ft

ECDL BASE (4 modulos) regisztrációs díj, felnőtt: 8000 Ft

ECDL STANDARD (7 modulos) diák és érettségi alapján adható vizsgamentesség regisztrációs díj: 7000 Ft

ECDL BASE (4 modulos) regisztrációs díj, diák: 6000 Ft

FULL regisztrációs díj különbözet, felnőtt: 4000 Ft.

FULL regisztrációs díj különbözet, diák: 3000 Ft.

Önálló modulok: 6000 Ft

CAD: 9000 Ft

ADVANCED: 10 000 Ft

 

Mennyiségi kedvezmények (csak a felnőtt regsztráció esetén érvényes!):

ECDL Standard regisztráció -

101-500 db közötti egyidejű vásárlás esetén: 8500 Ft/db

501-1000 db közötti egyidejű vásárlás esetén: 8000 Ft/db

1000-nél több regisztráció egyidejű vásárlása esetén: 7000 Ft/db

ECDL Base regisztráció -

101-500 db közötti egyidejű vásárlás esetén: 7500 Ft/db

501-1000 db közötti egyidejű vásárlás esetén: 7000 Ft/db

1000-nél több regisztráció egyidejű vásárlása esetén: 6000 Ft/db

 

A diákok vizsgáztatási díja, amely továbbra is a vizsgaközpont bevétele, az 1800 forint maximált árról 2500 forintra emelkedik.