ECDL Advanced - vizsgaszabályzat

Bevezetés

Az ECDL Advanced vizsgán haladó, vagyis az ECDL alapmoduloknál magasabb szintű tudásról kell számot adni. Minden modul sikeres teljesítése után a vizsgázó önálló nemzetközi bizonyítványt kap. Vizsgázni kizárólag az erre kijelölt vizsgaközpontoknál lehet. A központok számára a vizsgáztatási jogosultság megszerzésének feltétele, hogy az adott vizsgaközpont egy vagy több vizsgáztatója teljesítse az ECDL Iroda által előírt követelményt, vagyis sikeresen vizsgázzon valamennyi Advanced modulból. A vizsgához az ECDL Irodával egyeztetett időpontra van szükség.

Az ECDL Advanced modulok vizsgakövetelményei

Advanced modulok:

Szövegszerkesztés
A jelölt olyan munkára használja a szövegszerkesztő alkalmazást, amelyeket hagyományosan haladó szintű szövegszerkesztői dokumentumoknak nevezünk. A jelöltnek képesnek kell lennie hatékonyan használni az alkalmazást az alapszintet meghaladó módon, és olyan dokumentumokat kell készítenie, amelyek tartalmaznak bonyolultabb tipográfiai, formázási és elrendezési megoldásokat, többek között táblázatokat, űrlapokat és grafikákat is. A jelöltnek képesnek kell lennie a szövegszerkesztő alkalmazás különféle eszközeit, például a makrókat használni, vagy a magasabb szintű körlevélfunkciókat kezelni.

Táblázatkezelés
A vizsgázónak tudnia kell hatékonyan használni a táblázatkezelő alkalmazást az alapszintet meghaladó módon. Tudjon numerikus, szöveges és grafikus adatokat szerkeszteni és javítani, továbbá adatokat rendezni, lekérdezni és csatolni. A vizsgázónak diagramokon, grafikonokon haladó szintű formázási és megjelenítési feladatokat kell elvégeznie; logikai, statisztikai és matematikai műveletek elvégzésére alkalmas függvényeket kell használnia, továbbá képesnek kell lennie az elérhető elemző és munkalap-vizsgálati eszközök használatára, valamint egyszerű makrók rögzítésére és futtatására.

Adatbázis-kezelés
A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy az alapszintet meghaladó módon képes dolgozni egy adatbázis-kezelővel. Ismernie kell különböző formátumú adatok importálásának és csatolásának módját, és tudnia kell létrehozni aggregáló, kereszttáblás és paraméterezett lekérdezéseket. Tudnia kell frissítő, táblakészítő és hozzáfűző lekérdezéseket létrehozni, illetve azokkal adatot módosítani, kinyerni, összetett űrlapokat létrehozni és módosítani, az űrlapon számításokat végezni, segédűrlapot alkalmazni. Képesnek kell lennie haladó jelentéseket készíteni, futóösszeget számolni, egyedi rekordok megjelenését előírni. A vizsgázónak tisztában kell lennie egyszerű automatizálási feladatok megoldásának módjával, makró készítéssel és annak űrlaphoz, jelentéshez, vezérlőelemhez való hozzárendelésével.

Prezentáció
A vizsgázó ismerjen néhány alapvető szempontot, amelyet a bemutatók tervezése előtt és közben figyelembe kell venni. A vizsgázónak ismernie kell az alkalmazásban rejlő lehetőségeket, haladó formázási és elrendezési technikákat és multimédiás effektusokat kell tudni alkalmaznia. Kidolgozott diagramokat, grafikonokat kell készítenie, rajz– és képszerkesztői eszközökkel kell módosítania rajzobjektumokat és képeket. Tudnia kell továbbá makrót rögzíteni és alkalmazni.

Technikai feltételek

Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció alapmodulok technikai feltételei

Személyi feltételek

ECDL vizsgáztatási jogosultság és sikeresen teljesített vizsga az ECDL Advanced modulokból.

A vizsga

 • A vizsgán egy vizsgafeladatot kell megoldani. A megoldandó vizsgafeladat számát az ADMINET automatikusan választ ki (generálja) a vizsga időpontja előtt legkorábban 24 órával. A program által kiválasztott vizsgafeladatot a vizsgáztató a vizsgázók létszámának függvényében sokszorosítja.
 • A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztatónak ellenőriznie kell a vizsgázók személyazonosságát, és az alábbi információkat kell közölnie:
  • A vizsga időtartama 60 perc.
  • A vizsgateremből a vizsgával kapcsolatos anyagok nem kerülhetnek ki, azokat a vizsga befejeztével a vizsgáztatónak át kell adni.
  • A vizsgán kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott papírra szabad dolgozni.
  • A vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható.
  • A vizsga alatt a vizsgázók sem egymással, sem a vizsgáztatóval nem beszélhetnek.
  • A vizsga alatt a vizsgázók felügyelet nélkül a termet nem hagyhatják el.
  • Szabálytalanság esetén a vizsgát fel kell függeszteni.
 • A vizsgázók vizsgafeladatait a vizsgaközpontnak nyilván kell tartania, a feladatlapokat archiválni kell oly módon, hogy az a titkossági előírásoknak megfeleljen.
 • Sikertelen vizsga esetén, a javítóvizsgán megoldandó feladatnak különbözőnek kell lennie az eredeti feladattól.
 • Az akkreditált vizsgáztatónak a vizsga teljes időtartama alatt jelen kell lennie.
 • A vizsga végeztével a vizsgáztatónak a vizsgával kapcsolatos valamennyi anyagot be kell szedni a vizsgázóktól.

Egyéb tudnivalók

ECDL Advanced vizsga csak önálló modulként tehető le. A vizsgázót az ECDL adminisztrációs rendszerbe a vizsga megkezdése előtt a vizsgaközpont regisztrálja. A vizsgázó a sikeres ECDL Advanced modulvizsgáról e-bizonyítványt kap.

Díjtételek

A vizsgázók által fizetendő díjak:

 • regisztrációs díj felnőttek és diákok számára egységesen: 10 000 Ft/modul
 • vizsgadíj egységesen: 4000 Ft/modul

Tájékoztató a vizsgázók számára

Általános tudnivalók

 • Sikeres Advanced vizsga esetén a vizsgázó modulonként a tudását igazoló nemzetközi bizonyítványt kap.
 • Regisztrálni és vizsgázni kizárólag az NJSZT által Advanced modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lehet. Ld.: Advanced vizsgaközpontok listája
 • A regisztráció díja felnőtteknek és diákoknak egységesen 10 000 Ft/modul, a vizsgadíj ugyancsak egységesen 4000 Ft/modul.

A vizsgafeladatok

 • A követelményrendszert a Syllabus aktuális verziója tartalmazza. Ld.: Követelmények
 • A vizsgafeladatokat a nemzetközi ECDL Alapítvány által kiadott hivatalos Question and Test Base (QTB) magyarra fordított, titkosított Vizsga-feladatbázisából választják ki.
 • A vizsga sikeres letételéhez 75%-os eredmény szükséges.
 • A vizsgához tanfolyamot végezni nem kötelező.