ECDL CAD - vizsgaszabályzat

Bevezetés

Sikeres ECDL CAD vizsga esetén a vizsgázó kétdimenziós számítógépes tervezői tudását igazoló nemzetközi bizonyítványt kap. A vizsgafeladatokat a nemzetközi ECDL Alapítvány által kiadott hivatalos Question and Test Base (QTB) magyarra fordított, titkosított és páncélszekrényben tartandó Vizsga-feladatbázisából kell kiválasztani. Vizsgázni kizárólag az NJSZT által CAD modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lehet.

Akkreditált ECDL vizsgaközpontok listája

Technikai feltételek

 • Az NJSZT által már akkreditált vizsgatermen és vizsgafelszerelésen túl AutoCAD 2000, vagy annál magasabb verziószámú CAD programok, MS 2000 vagy ennél újabb verziójú, magyar nyelvű operációs rendszer.
 • Pentium 1 GHz vagy gyorsabb processzor, minimálisan 1 GB RAM memória, legalább 800x600-as felbontású VGA monitor, minimum 200 MB szabad merevlemez-terület, nyomtató vagy plotter.

Személyi feltételek

A CAD vizsgáztatási jogosultság elnyeréséhez alapfeltétel a felsőfokú (szakirányú) végzettség, oktatói gyakorlat, illetve a vizsgáztatóknak külön ECDL CAD vizsgát kell tenniük. A vizsgáztatói vizsgák szervezését az NJSZT ECDL Irodája végzi. Nem kell vizsgát tennie annak a vizsgáztatónak, aki már rendelkezik az Autodesk Magyarország által kiállított bizonyítvánnyal.

A CAD vizsgáztatási jogosultság nincs az ECDL-vizsgáztatói jogosultsághoz kötve.

A vizsga

 • A vizsgán egy vizsgafeladatot kell megoldani, amelyet a vizsgaközpont a titkos, páncélszekrényben tárolt feladatbázisból választ ki véletlenszerűen, a vizsga megkezdése napján.
 • A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztatónak ellenőriznie kell a vizsgázók személyazonosságát, és az alábbi információkat kell közölnie:
  • A vizsga időtartama 60 perc.
  • A vizsgateremből a vizsgával kapcsolatos anyagok nem kerülhetnek ki, azokat a vizsga befejeztével a vizsgáztatónak át kell adni.
  • A vizsgán kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott papírra szabad dolgozni.
  • A vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható.
  • A vizsga alatt a vizsgázók sem egymással, sem a vizsgáztatóval nem beszélhetnek.
  • A vizsga alatt a vizsgázók felügyelet nélkül a termet nem hagyhatják el.
  • Szabálytalanság esetén a vizsgát fel kell függeszteni.
 • A vizsgázók vizsgafeladatait a vizsgaközpontnak nyilván kell tartania, a feladatlapokat archiválni kell oly módon, hogy az a titkossági előírásoknak megfeleljen.
 • Sikertelen vizsga esetén, a javítóvizsgán megoldandó feladatnak különbözőnek kell lennie az eredeti feladattól.
 • Az akkreditált vizsgáztatónak a vizsga teljes időtartama alatt jelen kell lennie.
 • A vizsga végeztével a vizsgáztatónak a vizsgával kapcsolatos valamennyi anyagot be kell szedni a vizsgázóktól.

Egyéb tudnivalók

ECDL CAD vizsga csak önálló modulként tehető le. A vizsgázót az ECDL adminisztrációs rendszerbe a vizsga megkezdése előtt a vizsgaközpont regisztrálja. A vizsgázó a sikeres ECDL CAD modulvizsgáról e-bizonyítványt kap.

Díjtételek

A vizsgaközpont által fizetendő díjak:

 • egyszeri csatlakozási díj: 50 000 Ft, amely magában foglalja egy vizsgáztató vizsgadíját is. Minden további vizsgáztató vizsgadíja: 8000 Ft
 • éves üzemeltetési díj: 35 000 Ft

A vizsgázók által fizetendő díjak:

 • regisztrációs díj felnőtt és diákok számára egységesen: 9000 Ft

A vizsgadíjat a vizsgaközpontok határozzák meg.

A kezdőcsomag tartalma:

 • CD ROM, rajta:
  • Vizsgaszabályzat
  • Syllabus 1.5
  • Titkosított vizsgafeladat-bázis, útmutatóval
  • Munkafájlok
  • Értékelőlapok
  • Tájékoztató a vizsgázók számára

Tájékoztató a vizsgázók számára

Általános tudnivalók

 • Sikeres CAD vizsga esetén a vizsgázó kétdimenziós számítógépes tervezői tudását igazoló nemzetközi bizonyítványt kap.
 • Regisztrálni és vizsgázni kizárólag az NJSZT által a CAD modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lehet.
  Akkreditált ECDL vizsgaközpontok listája
 • A regisztráció díja felnőttek és diákok számára egységesen: 9000 Ft. A vizsgadíjat a vizsgaközpontok határozzák meg.

A vizsgafeladatok

 • Vizsgát AutoCAD 2000 vagy ennél magasabb verziószámú CAD környezetben lehet tenni
 • A követelményrendszert a Syllabus 1.5 tartalmazza
 • A vizsgafeladatokat a nemzetközi ECDL Alapítvány által kiadott hivatalos Question and Test Base (QTB) magyarra fordított, titkosított Vizsga-feladatbázisából választják ki.
 • Minden vizsga-feladatlap 20 részfeladatból áll, mindegyik 5-5 pontot ér, az egyes feladatokon belüli részfeladatok teljesítéséért külön részpontszám jár. Összesen 100 pontot lehet elérni, a vizsga sikeres letételéhez 75%-os eredmény, azaz min. 75 pont szükséges.

A vizsgához tanfolyamot végezni nem kötelező.