Az ECDL rendszer érvényes díjtételei 2020. február 1-jétől

(Figyelem: A fizetendő díjak tárgyi adómentesek, áfát nem tartalmaznak!)

A vizsgázók által fizetendő díjak

Regisztrációs/vizsgakártya díjak

 • ECDL Standard (7 modulos):
  • felnőtteknek: 9000 Ft
  • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 7000 Ft
 • ECDL Base:
  • felnőtteknek: 8000 Ft
  • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 6000 Ft
 • ECDL Base utáni ECDL, Standard (7 modulos) regisztrációs díj-különbözet (hologram)
  • felnőtteknek: 4000 Ft
  • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 3000 Ft
 • Önálló modulok (kivéve: CAD és Advanced modulok):
  • modulonként egységesen mindenki számára 6000 Ft
 • CAD modul:
  • egységesen mindenki számára: 9000 Ft
 • Advanced modulok:
  • modulonként egységesen mindenki számára 10 000 Ft
 • Jeles érettségivel bizonyítványt igénylők számára:
  • 7000 Ft (akinek már van (e-)vizsgakártyája, annak nem kell regisztrációs díjat fizetnie)

A vizsgadíjak és a tanfolyamok ára

A vizsga- és tanfolyami díjak meghatározása minden vizsgaközpont saját hatáskörébe tartozik, azonban a diákok számára a vizsga díja egységesen maximum 2500 Ft/vizsga.

Papír alapú bizonyítvány díja

A vizsgázó a saját online vizsgázói fiókján keresztül igényelheti bizonyítványának keményfedeles, papír formában való kiállítását is. Az NJSZT ECDL Irodája a papír formájú bizonyítványt elkészíti, és a vizsgázónak az adminisztrációs rendszerben megadott lakcímére postázza.

 • Papír alapú bizonyítvány kiállítása (postaköltséggel együtt): 4500 Ft

Vizsgadokumentumok elvesztése esetén fizetendő díjak

A papír alapú, keményfedeles ECDL Base és Standard bizonyítvány elvesztése esetén a pótlás díja egységesen: 4500 Ft, postaköltséggel együtt. A 2020. február 1. előtt kiadott papír alapú vizsgakártyák pótlására nincs lehetőség.

A vizsgaközpontok által fizetendő díjak

Egy intézmény 1-3 telephelyének akkreditáltatása esetén

A szerződéskötéskor fizetendő, az első évre szóló ECDL alapcsomag díjtételei telephelyenként

 • akkreditációs eljárás díja: 200 000 Ft
 • vizsgáztatók képzése: 10 000 Ft/vizsgabiztos, vagy vizsgabiztos ÉS kapcsolattartó
 • kapcsolattartó képzése: 5000 Ft
 • az akkreditációkor előre megvásárolandó vizsgakártyák ára (az alábbi konstrukciók közül választhatóan):
  • 30 db felnőtt kártya (9000 x 30 = 270 000 Ft)
  • 40 db diák kártya (7000 x 40 = 280 000 Ft)
  • 15 db felnőtt és 20 db diák kártya (9000 Ft x 15 + 7000 Ft x 20 = 275 000 Ft)

Éves működési díj

 • 180 000 Ft/év
 • Az éves díj tartalmazza:
  • az ECDL Iroda minőségbiztosítási tevékenységét;
  • az európai rendszerbe való regisztráció költségét;
  • az ECDL működésével kapcsolatos egyéb adminisztrációs és oktatás-kiegészítő tevékenységet.

Egy intézmény 4-6 telephelyének egyidejű akkreditálása esetén

A szerződéskötéskor fizetendő, az első évre szóló ECDL alapcsomag díjtételei telephelyenként

 • akkreditációs eljárás díja: 200 000 Ft
 • vizsgáztatók képzése: 10 000 Ft/vizsgabiztos, vagy vizsgabiztos ÉS kapcsolattartó
 • kapcsolattartó képzése: 5000 Ft
 • az akkreditációkor előre megvásárolandó vizsgakártyák ára (az alábbi konstrukciók közül választhatóan):
  • 25 db felnőtt kártya (9000 x 25 = 225 000 Ft)
  • 30 db diák kártya (7000 x 30 = 210 000 Ft)
  • 15 db felnőtt és 10 db diák kártya (9000 Ft x 15 + 7000 Ft 10 = 205 000 Ft)

Éves működési díj

 • 150 000 Ft/év
 • Az éves díj tartalmazza:
  • az ECDL Iroda minőségbiztosítási tevékenységét;
  • az európai rendszerbe való regisztráció költségét;
  • az ECDL működésével kapcsolatos egyéb adminisztrációs és oktatás-kiegészítő tevékenységet.

Egy intézmény 7 vagy több telephelyének egyidejű akkreditálása esetén

A szerződéskötéskor fizetendő, az első évre szóló ECDL alapcsomag díjtételei telephelyenként

 • akkreditációs eljárás díja: 200 000 Ft
 • vizsgáztatók képzése: 10 000 Ft/vizsgabiztos, vagy vizsgabiztos ÉS kapcsolattartó
 • kapcsolattartó képzése: 5000 Ft
 • az akkreditációkor előre megvásárolandó vizsgakártyák ára (az alábbi konstrukciók közül választhatóan):
  • 15 db felnőtt kártya (9000 x 15 = 135 000 Ft)
  • 20 db diák kártya (7000 x 20 = 140 000 Ft)
  • 10 db felnőtt és 5 db diák kártya (9000 Ft x 10 + 7000 Ft x 5 = 102 500 Ft)

Éves működési díj

 • 135 000 Ft/év
 • Az éves díj tartalmazza:
  • az ECDL Iroda minőségbiztosítási tevékenységét;
  • az európai rendszerbe való regisztráció költségét;
  • az ECDL működésével kapcsolatos egyéb adminisztrációs és oktatás-kiegészítő tevékenységet.

Vizsgakártyára vonatkozó mennyiségi kedvezmények

Az alábbi mennyiségek megrendelése és kifizetése esetén a felnőtt ECDL Standard vizsgakártyák kedvezményes ára a következő:

 • 101-500 db közötti kártya egy idejű vásárlása esetén 8500 Ft/db
 • 501-1000 db közötti kártya egy idejű vásárlása esetén: 8000 Ft/db
 • 1000-nél több kártya egy idejű vásárlása esetén: 7000 Ft/db

Az alábbi mennyiségek megrendelése esetén a felnőtt ECDL Base vizsgakártyák kedvezményes ára a következő:

 • 101-500 db közötti kártya egy idejű vásárlása esetén 7500 Ft/db
 • 501-1000 db közötti kártya egy idejű vásárlása esetén: 7000 Ft/db
 • 1000-nél több kártya egy idejű vásárlása esetén: 6000 Ft/db

Egyéb rendelkezések

 • Az egyes díjtételek a TEÁOR 8559 máshova nem sorolt (m.n.s.) egyéb oktatás kategóriába tartoznak.
 • Pótlólagos díjakat is előír időnként az NJSZT, amelyeket a Vizsgaközpont fizet, azzal az indoklással, hogy a Társaságnak további teendői vannak a Vizsgaközpont tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatban, amennyiben a Vizsgaközpont a szerződésben rögzített kötelezettségei közül bármelyiket megszegné.

Az ECDL akkreditációs alapcsomag díja, illetve az éves működési díj, amely az akkreditáció utáni években, az akkreditáció hónapjában esedékes, évenként egy összegben fizetendő az NJSZT bankszámla-számára:

OTP Bank Nyrt., 11705008-22537124-00000000

 • Az NJSZT fenntartja az akkreditációs, regisztrációs és az éves felülvizsgálati díj változtatásának jogát. A változások évente február 1-jei hatállyal lépnek életbe.
 • A regisztrációkor kiadandó e-vizsgakártyát az NJSZT bocsátja a vizsgaközpont rendelkezésére. Az Regisztrációs/vizsgakártya díjak c. felsorolásban meghatározott regisztrációs vizsgakártya díjat maximált árként kell tekinteni, attól felfelé eltérni tilos. A regisztrációs díj teljes egészében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot illeti.