ECDL érzékszervi fogyatékos személyek vizsgáztatása

Rendelkezések speciális vizsgakörülményekről

Az ECDL bizonyítványt korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül bárki megszerezheti. Az esélyegyenlőség jegyében az ECDL Alapítvány és a nemzeti ECDL Irodák különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy fogyatékos emberek is részt vehessenek a képzésen, illetve vizsgán. A számukra megállapított, speciális körülmények között történő (képzéssel és) vizsgával megszerzett bizonyítvány teljes értékű, minőségében semmiben nem különbözik a standard és szigorú minőségbiztosítási normák által szabályozott ECDL-bizonyítványtól.

A speciális képzési és vizsgakövetelményeket igénylő fogyatékos személyek csoportjai az alábbiak:

 • siket és nagyothalló emberek
 • vak és gyengén látó emberek
 • mozgáskorlátozott emberek
 • értelmileg akadályozott emberek
 • beszédfogyatékos emberek
 • állandó orvosi kezelés alatt álló személyek
 • tanulási nehézségekkel küzdő emberek

A fogyatékos személyeket vizsgáztatni kívánó vizsgaközpontokat az NJSZT Országos ECDL Irodája akkreditálja, a központ ez irányú kérelmének jóváhagyásával.

A nemzeti ECDL Iroda esetenként az alábbi speciális körülményekre vonatkozó igényeket hagyhatja jóvá:

 • A vizsga idejének (45 perc) legfeljebb 100%-kal való meghosszabbítása (azaz maximum 90 perc)
 • Külön vizsgaterem biztosítása (a vizsgáztató állandó jelenléte mellett)
 • Segédeszközök (pl. képernyőolvasó program, képernyőnagyító program, beszédszintetizátor stb.) használata
 • Speciálisan nagy formátumú vizsgalapok használata
 • Jelnyelvi tolmács igénybe vétele hallássérült emberek számára. A jelnyelvi tolmács feladata az instrukciók illetve a vizsgázók által feltett kérdések és az azokra adott válaszok lefordítása. A jelnyelvi tolmácsolás tényét dokumentálni kell - a tolmács nevét az archivált teszt-feladatok mellé fel kell jegyezni.
 • Felolvasó igénybe vétele. Mozgássérült emberek, látássérült személyek, vagy speciális tanulási nehézségekkel küzdő vizsgázók esetében lehetőség van felolvasó személy igénybe vételére. A felolvasó a vizsgafeladatot, illetve a vizsgázók által feltett kérdéseket ismertetheti hangosan. A felolvasó csak a leírt szöveget olvashatja fel, azt nem egészítheti ki semmivel, és nem is értelmezheti saját szavaival. Lehetőség van azonban arra, hogy a felolvasó a látássérült emberek számára verbálisan értelmezze a vizsgafeladatokban szereplő írásjeleket, illetve grafikai elemeket. A felolvasó nem adhat tanácsokat a feladatok megoldásával kapcsolatban, még a részfeladatok megoldásának sorrendjét illetően sem.
 • Személyi segítő a vizsga alatt. A személyi segítő a feladat megoldásában semmilyen körülmények között sem segíthet.
 • Vizsgaközponton kívüli vizsga a fogyatékos emberek speciális helyzetének megfelelő körülmények között.
 • Vizsga a fogyatékos személyek lakhelyén vagy iskolájában.
 • Szünet, vagy pihenő beiktatása vizsga közben. A pihenőidő alatt a vizsgázó a vizsgafeladattal nem foglalkozhat.

Amennyiben felolvasó vagy jelnyelvi tolmács segítségét kérik, az ilyen segítséggel vizsgázók számára külön vizsgatermet és vizsgáztatót kell biztosítani, hogy a többi vizsgázót ez ne zavarja.

Az eljárás menete

A speciális vizsgakörülményeket igénylők igényüket a vizsgaközponthoz nyújtják be (egy erre szolgáló Kérelem űrlapon). A vizsgaközpont a kérelmet továbbítja az Országos ECDL Irodának jóváhagyás céljából. (Amennyiben a vizsgaközpont a kérelemben foglaltaknak nem tud eleget tenni, úgy az Országos ECDL Iroda lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a megfelelő vizsgaközpont megtalálásában.) A kérelemhez csatolni kell egy pártatlan szakértői állásfoglalást (pl. orvosi, oktatói, pszichológusi igazolást) arról, hogy a kérelmezőt a kért speciális körülmények valóban megilletik.

Az ECDL Iroda azon kérelmeket fogja jóváhagyni, amelyek valós igényeket tükröznek.

Néhány kivételes esetben maga a vizsgaközpont (pl. vakok intézete) dönthet a benyújtott kérelmekről. Ebben az esetben a vizsgaközpont erről külön megállapodást köt az Országos ECDL Irodával.

A vizsgaközpontnak minden speciális körülmények közt lezajlott vizsga részleteit archiválnia kell, és ezekbe betekintést kell nyújtania az Országos ECDL Iroda, illetve a nemzetközi ECDL Alapítvány munkatársai számára.

A vizsga menete

A vizsga megkezdése előtt valamennyi speciális körülményt (eszközt, segítőket stb.) biztosítani kell. A vizsgáztatónak tudnia kell arról, hogy a vizsgázók között vannak speciális körülményeket igénylő fogyatékos emberek is, és tisztában kell lennie a velük kapcsolatos teendőkkel:

 • Rendelkezésre álló idő jelzése - látássérült vizsgázók számára, akik a teremben elhelyezett órát nem látják, jelezni kell a rendelkezésre álló időt. Ezt azonban csak olyan gyakorisággal szabad tenni, hogy ne okozzon fokozott vizsgadrukkot.
 • A fogyatékos vizsgázók kérhetnek több (vagy speciálisan kiképzett) helyet vakvezető kutya, kerekesszék vagy egyéb segédeszköz számára.
 • Bizonyos esetekben (pl. jelnyelvi tolmács vagy felolvasó igénybe vétele esetén) szükség lehet külön vizsgaterem biztosítására a vizsga zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
 • Személyi segítők
  • Előfordulhat, hogy a vizsga során személyi segítőre van szükség. Ebben az esetben mind a vizsgázónak, mind a személyi segítőnek tisztában kell lennie jelen szabályzatban foglaltakkal.
  • A vizsgázó és a személyi segítő lehetnek egymás ismerősei, és ugyanaz a segítő vehet részt valamennyi modulvizsgán.
  • A személyi segítőnek aláírásával kell tanúsítania, hogy segítőként részt vett a vizsgán, azonban a segítés ténye a vizsgakártyára nem kerül fel.
  • A személyi segítő a vizsga alatt a vizsgafeladat megoldásával kapcsolatban semmit nem mondhat, ill. semmiféle segítséget nem nyújthat.

A vizsgaközpontok

A fogyatékos embereket is vizsgáztató akkreditált ECDL-vizsgaközpontoknak az érintett célcsoport számára biztosítaniuk kell az akadálymentesített hozzáférést, és a zavartalan vizsga-körülményeket. Bizonyos esetekben szükség lehet speciális infrastruktúrára is (WC a mozgáskorlátozottaknak, erősebb világítás, több hely személyi segítő vagy vakvezető kutya részére, stb.). A vizsga részleteit (pl. jelnyelvi tolmács, felolvasó, személyi segítő neve) dokumentálni és archiválni kell.

Minden egyéb, e dokumentumban nem szabályozott kérdésben a mindenkori ECDL-vizsgaszabályzat rendelkezései az irányadók.