Az NJSZT ECDL Irodája által biztosított szolgáltatások és az ECDL vizsgaközpont jogai

Az NJSZT ECDL Irodája által biztosított szolgáltatások

 • A vizsgaközpontok ellenőrzése, ezáltal annak biztosítása, hogy az egyes intézmények az ECDL Program előírásainak megfelelően működjenek;
 • Az ECDL Program és a Termékek támogatása és fejlesztése;
 • Az ECDL Program és a Termékek megfelelő összehangolásának biztosítása;
 • Konzultációs szolgáltatások biztosítása;
 • Az ECDL projekt központi marketingjének részeként, az ECDL népszerűsítése az írott és elektronikus médiában. A vizsgaközpontok által az Irodának megküldött információk, tanfolyami tudnivalók megjelentetése az ECDL magyarországi honlapján, valamint a hivatalos tájékoztató és népszerűsítő anyagokban;
 • Vizsgakártya biztosítása;
 • Az ECDL bizonyítvány kiadása. Amikor a vizsgázó az ECDL vizsga minden követelményének eleget tett, a vizsgakártyán szereplő adatoknak a központi nyilvántartórendszer adataival való összevetése után erről hivatalos okmányt, tanúsítványt kap;
 • A regisztrációs díj várható éves változásáról a vizsgaközpontok tájékoztatása, annak esedékessége előtt 2 hónappal.

Az Európai Számítógép-használói Jogosítványt Magyarországon, és meghatározott határon túli intézményekben a nemzetközi ECDL Alapítvány képviselőjeként kizárólag a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság jogosult kibocsátani.

Az ECDL vizsgaközpont jogai

Az alapszerződés a vizsgaközpontot a következő ECDL modulok vizsgáztatásra jogosítja fel: Számítógépes alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Online alapismeretek, Képszerkesztés, Webszerkesztés, IT biztonság.

Az Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modul vizsgáztatási jogának elnyeréséhez az NJSZT által szervezett képzésen való részvételre és a képzés anyagából sikeres vizsga letételére van szükség. A Képernyőolvasás és karakterfelismerés (OCR és Screenreader), CAD, Advanced modulok (Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció) modulokból egy vizsgaközpont akkor tarthat vizsgát, ha az általa delegált ECDL vizsgáztató az NJSZT-nél a nevezett modulokból sikeresen vizsgázik. A vizsgáztatói jogosultságot minden esetben szerződés-kiegészítés igazolja.

Az NJSZT az ECDL vizsgáztatáshoz szükséges valamennyi információt és segédanyagot az akkreditált vizsgaközpontok rendelkezésére bocsátja.

Az alapszerződés megkötésekor a vizsgaközpont külön kérésre megkaphatja az európai ECDL Alapítvány által kiadott angol nyelvű MQTB (Manual Question and Test Base) mindenkor érvényes változatát.

A vizsgaközpont:

 • jogosult az ECDL-lel kapcsolatos minden új információra, amelyet az NJSZT postán vagy elektronikus formában küld meg, illetve az ECDL honlap vizsgaközpontok számára fenntartott, jelszóval védett üzenőfalán tesz közzé.
 • vizsgára felkészítő tanfolyamokat tarthat és vizsgáztathat. A tanfolyami és vizsgadíjakról elszámolással nem tartozik.
 • saját hatáskörében írhat ki vizsganapokat és a hivatalos ECDL vizsgapéldatárból az ADMINET rendszer által kisorsolt feladatokból vizsgáztathat.
 • ha a meghirdetett vizsganapra 4 főnél kevesebb jelentkezett, a vizsgát nem köteles megtartani.
 • használhatja az ECDL logót és az ECDL elnevezést a következő esetekben:
  • akkreditált ECDL vizsgaközpontként való azonosításhoz;
  • felhívásokban, promóciós anyagokban;
  • az NJSZT ECDL Iroda által bevizsgált tananyagokon.

A logó használatára Magyarországon az NJSZT ECDL Irodáján (vagy az általa feljogosított harmadik személyeken) és az akkreditált vizsgaközpontokon kívül más nem jogosult.