Sophia logóAz automatikus vizsgáztatás előnyeivel már számos országban élnek. 2020 decemberében hazánkban is bevezettük a Sophia elnevezésű felhőalapú, mesterséges intelligenciával támogatott ECDL automatikus vizsgaszoftvert

Az automatikus vizsgán a számítógép által véletlenszerűen generált vizsga-feladatsorokat kell megoldani, feleletválasztós teszteket, és gyakorlati feladatokat. A modulvizsgák követelményei nem változtak. Az ECDL vizsgapéldatár számos feladata továbbra is kiválóan alkalmas arra, hogy a vizsgázó felkészüljön az ECDL vizsgák sikeres teljesítésére.

A Sophia vizsgaszoftverrel jelenleg a következő modulok teljesíthetők: Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkelezés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, IT biztonság.

A VDSZ (Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége)  ECDL/ICDL programban való részvételi lehetőséget hirdetett meg a tagjai és egyéb társszervezetei számára, amely programot természetesen a Neumann Társaság közreműködésével kívánnak megvalósítani.

A VDSZ felhívására a vártnál nagyobb volt az érdeklődés, vélhetően egyre többen szembesülnek azzal, hogy a digitális készségek hiánya többszörös hátrányt okoz mind a munkaerőpiacon, mind pedig az élet minden más területén is.

Az International Computer Driving Licence (ICDL) európai vezetőinek áprilisi összejövetelén helyzetelemzés, az adatok, tendenciák áttekintése, tapasztalatok megosztása volt terítéken. Lássuk a tanulságokat!

Úgynevezett adaptív tréninggel, vagyis az ECDL/ICDL vizsgafeladatok gyakorlására alkalmas programmal gyarapodott a Sophia automatikus vizsgaszoftver.

​​​​​​​Adaptív tréningnek nevezett 3 lépcsős, szintfelmérővel egybekötött, az alapvető irodai informatikai készségeket gyakoroltató résszel bővült a rendszer.

Komplex 3D-s képzést indít az Apor Vilmos Katolikus Főiskola – jelentette be a 2022. március 24-én megtartott sajtótájékoztatón az intézmény rektora, Dr. Gloviczki Zoltán. Ez számunkra jó hír, mert ha a 3D-s nyomtatás is bekerül az ICDL programba, egyeztetések után készen állnak arra, hogy pilot vizsgaközpontként fogadják az ECDL/ICDL 3D-s nyomtatásból vizsgázni szándékozó jelentkezőket.

A folyamatos megújulás jegyében a munkatársak digitális képességeit fejlesztik a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. ECDL/ICDL vizsgaközpontjában

 

Nemrégiben új helyre költözött, és ezzel új lendületet is kapott a digitáliskompetencia-képzés a Külgazdasági és Külügyminisztérium oktatási intézményében, ahol már több éve ECDL/ICDL vizsgaközpont is működik.

Nemsokára megváltozik a ECDL IT biztonság modulvizsga elnevezése. A modul tartalma lényegében nem módosul, az ECDL/ICDL programban azonban már majd kiberbiztonság lesz a neve.

Ahogyan mondani szokták: csak a változás állandó. Így van ez az ECDL/ICDL program termékeivel is. A modulok száma egyrészt folyamatosan bővül, Magyarországon legutóbb a Kódolási alapismeretek és az Online együttműködés új vizsgamodulok kerültek bevezetésre, a nemzetközi ICDL-ben pedig Blockchain és az Industry 4.0 vizsgamodulok jelentik majd hamarosan az újdonságokat.

A nemzeti ECDL/ICDL Iroda reprezentatív felmérést készített arról, hogy az ECDL/ICDL és az érettségi vizsgákra való felkészítéshez milyen tananyagokat, segédanyagokat használnak az iskolákban.

A megkérdezett oktatási intézmények és egyben vizsgaközpontok tanárai egyértelműen kiemelték, hogy továbbra is az ECDL vizsgapéldatár feladataiból gyakorolnak a felkészítés során, de nemcsak akkor, hanem a tanításhoz az informatikaórán, és persze a nemrégiben új elnevezést kapott tantárgy, a digitális kultúra oktatásában is.

Az elmúlt két hónap eseményeit gyűjtöttük egybe, bemutatva az ICDL világ színes palettáját

Ma már egyre több munkáltató várja el a dolgozóktól a magasabb szintű felhasználói ismereteket. Az ECDL vizsgaközpontok tapasztalatai alapján ez főként a táblázatkezelésre vonatkozik. Ugyanakkor a munkáltatók többnyire nem igénylik, hogy a munkavállaló az elsajátított tudásáról bizonyítványt is szerezzen. Hanem csak azt, hogy egy-egy rövid tanfolyam elvégzésével a munkatárs egy adott munkahelyi feladatot el tudja végezni. 

A Next Step Magyarország Egyesület támogatást nyert az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától, az Outreach, Skills & Communities című projekt megvalósítására. A projekt keretében a jelentkezőket olyan informatikai alapismeretekre felkészítő oktatásban kell részesíteni, amely megfelel az ECDL/ICDL tematikának.