EDLRIS

European Driving License for Robots and Intelligent Systems

EU zászlóInterreg logóEDLRIS logó

A robotika és a mesterséges intelligencia (MI) egyre jelentősebb teret kap mindennapi életünkben. Ilyen környezetben a jól képzett, a szakterületek megalapozott ismeretével rendelkező személyek kulcsfontosságú szerepet játszanak, közreműködésükkel jólétünkhöz, életminőségünkhöz és innovatív termékek kifejlesztéséhez járulnak hozzá. Ezért rendkívül fontos, hogy a fiatalokat megismertessük a robotika és mesterséges intelligencia technológiai hátterével, alapvető fogalmaival, amivel lehetőséget biztosíthatunk a számukra a gazdasági és társadalmi életben való részvételre.

Az EDLRIS-projekt célja egységes, standardizált, nemzetközileg elismert szakmai képzési és minősítési rendszer kidolgozása és meghonosítása a robotika és a mesterséges intelligencia területén.
Célcsoportjainkat a képzők (pl. tanárok, klubok/egyesületek mentorai) és a tanulók (pl. diákok, fiatalok) alkotják. A széles körű elfogadás elősegítése érdekében a projekt indulásától a befejezéséig egy, az iparágat, oktatási intézményeket és köztestületeket képviselő tanácsadói testületre támaszkodunk.

Kínálatunk áttekintése

Szakmai képzés képzők (pl. tanárok) és tanulók (pl.: iskolások) számára az alábbi modulok szerint:

 • Robotika (kezdő)
 • Robotika (haladó)
 • Mesterséges intelligencia (kezdő)
 • Mesterséges intelligencia (haladó)
 • A robotika és mesterséges intelligencia szakterületére kifejlesztett tananyag és kész oktatási segédanyagok
 • A tanári és tanulói kompetenciák egységes, standardizált, széles körben elfogadott minősítése:
  • minden modul minősítéssel zárul
  • a minősítést az Osztrák Számítógép-tudományi Társaság (OCG) és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) végzi
 • Online tananyagok és tanfolyamok (tanári/tanulói), valamint online tanúsítványok

Robotika kezdő/haladó témakörök

 • Ismeri a robotika történetét, hátterét, terminológiáját és alkalmazási területeit, és ismeri a robotika társadalmi következményeit és társadalmi kontextusát.
 • Ismeri és képes alkalmazni az alapvető mérnöki megközelítést.
 • Képes modelleket tervezni, ismeri a mechanikai, elektronikai és informatikai fogalmakat
 • Ismeri az alapvető mechanikai, elektronikus és algoritmikus fogalmakat, és képes megfelelő eszközöket és módszereket alkalmazni a robotrendszer megvalósításához.

Mesterséges intelligencia (MI) kezdő/haladó témakörök

 • Képes meghatározni az -mi-t, felismerni az MI-rendszereket és megkülönböztetni az MI-rendszereket más fogalmaktól és rendszerektől
 • Ismeri az MI alkalmazási területeit, és tisztában van a technikai és társadalmi hatásokkal.
 • Elsajátítja a szükséges matematikai alapokat és képes megérteni és leírni az MI fogalmakat.
 • Képes leírni az MI-vel kapcsolatos megoldást igénylő problémákat megfelelő formai módon, továbbá megfelelő algoritmusok alkalmazásával képes hatékonyan megoldani ezeket a problémákat.
 • Ismeri a problémák, ábrázolások és algoritmusok alapvető tulajdonságait.
 • Képes tervezni és gyakorlatilban megvalósítani egy adott alkalmazásra vonatkozó MI rendszert.

Tervezett tanfolyami időpontok:

 • Robotika kezdő: 2019. május 9-10-11., május 24-25.
 • Robotika haladó: egyeztetés alatt
 • MI kezdő: 2019. május 30-31., június 1., június 7-8.
 • MI haladó: 2019. június 13-15., 21-22.

A tanfolyamok a jelentkezők létszámától függően indulnak.

Jelentkezni lehet a miltenyig@njszt.hu címen.

OCG logó PHB logó NJSZT logó Online Campus VPH logó TO Graz logó Széchenyi Egyetem logó