Elnök

Ügyvezető igazgató

Ügyvezető titkár

Alelnök

Előző elnök

Tiszteletbeli elnök

Felügyelő bizottság elnöke

Főszámvevő

Állandó tanácsadó