Az elnökség 2010. március 4-i ülése

Idő

Napirendi pontok

1. Az éves közgyűlés előkészítése

a.) a 2009. évi pénzügyi terv értékelése (terv-tény adatok)
b.) a 2010. évi pénzügyi terv elfogadása
c.) a 2009. évi Közhasznú beszámoló előkészítése

2. Egyebek

Határozatok
1/2010 (03.04.)

Az Elnökség a beszámolót elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2009. évi mérleget és eredmény kimutatást. Elismerését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak a kiváló munkáért és az eredményes gazdálkodásért.

2/2010 (03.04.)

Az Elnökség a 2010. évi pénzügyi terv irányszámait elfogadja, és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.

3/2010 (03.04.)

Az Elnökség egyhangúlag határozott az eVITA Platform pályázat visszaadásáról a platform tagok előzetes értesítése mellett.