Az elnökség 2011. március 3-i ülése

Idő

Napirendi pontok

1. Tehetséggondozás, utánpótlás
2. Az éves közgyűlés előkészítése
    A. a 2010. évi pénzügyi terv értékelése (terv-tény adatok)
    B. a 2011. évi pénzügyi terv elfogadása
    C. a 2011. évi Közhasznú beszámoló előkészítése
5. eVITA 
4. Egyebek

Határozatok
2/2011 (03.03.)

Az Elnökség az NJSZT felvételét kéri a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségébe. Ezzel elfogadja a belépési feltételeket és a Szövetség, valamint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alapszabályát.

3/2011 (03.03.)

Az Elnökség a beszámolót elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2010. évi mérleget és eredmény kimutatást. Elismerését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak a kiváló munkáért és az eredményes gazdálkodásért.

4/2011 (03.03.)

Az Elnökség a 2011. évi pénzügyi terv irányszámait elfogadja, és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.