Az elnökség 2011. április 7-i ülése

Idő

Napirendi pontok

1. Az éves közgyűlés előkészítése, a 2010. évi közhasznúsági beszámoló elfogadása
2. eVITA
3. Az informatikai írástudás helyzete (a kormányzati stratégia fényében)
4. Egyebek

Határozatok
5/2011 (04.07.)

Az elnökség elfogadta és a közgyűlés számára is elfogadásra javasolta az NJSZT tevékenységéről szóló 2010. évi közhasznú beszámolót. 

6/2011 (04.07.)

Az elnökség elfogadta az NJSZT 2011. évi rendes közgyűlésének időpontját és napirendjét. A közgyűlési meghívót és a közhasznú beszámolót 2011. április 15-i határidővel kell a Társaság honlapján nyilvánossá tenni.

7/2011 (04.07.)

Az elnökség az érdemi szakmai tevékenységet nem folytató, vagy formai hiányosságokkal működő szakmai és területi szervezetek kapcsán felkéri a titkárságot az érintett szervetekkel való kapcsolatfelvételre és a működési keretek haladéktalan tisztázására. Amennyiben a formai hiányosságokat a számukra megadott határidőn belül nem pótolják és a továbbiakban sem folytatnak érdemi szakmai tevékenységet, úgy 2011. évben támogatásban nem részesülhetnek.

8/2011 (04.07.)

A Mobil informatika szakmai közösség vezetőségének kérésére az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a szakmai közösség megszűnését.