Az elnökség 2011. november 3-i ülése

Idő

Napirendi pontok

1. Az informatikai írástudás helyzete (a kormányzati stratégia fényében)
2. Informatikatörténeti Gyűjtemény szakmai tervezése
3. 5. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia
4. Egyebek