Az elnökség 2011. december 8-i ülése

Idő

Napirendi pontok

1. Az Elnökség 2012. évi üléseinek munkaterve
2. eVITA
3. Egyebek

Határozatok
12/2011 (12.08.)

Az elnökség egyhangúan elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által előterjesztett 2012. évi elnökségi munkatervet.