Az elnökség 2012. március 1-jei ülése

Idő

Napirendi pontok

  1. Az éves közgyűlés előkészítése
    • a 2011. évi pénzügyi terv értékelése (terv-tény adatok)
    • a 2012. évi pénzügyi terv elfogadása
    • a 2011. évi Közhasznú beszámoló előkészítése
  2. Az informatika-történeti kiállítás (AGÓRA) aktuális kérdései
  3. Egyebek
Határozatok
4/2012 (03.01.)

Az Elnökség a beszámolót elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2011. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót. Elismerését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak a kiváló munkáért és az eredményes gazdálkodásért.

5/2012 (03.01.)

Az Elnökség a 2012. évi pénzügyi terv irányszámait elfogadja, és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.

6/2012 (03.01.)

Az elnökség úgy határoz, hogy a 2012. január 1-jén életbe lépett civil törvényben foglaltak teljesítéséhez a 2012. és 2013. évek gazdálkodását veszi majd alapul. A 2011. évi közhasznúsági beszámoló még a hagyományos formában értékeli az elmúlt évet.