Az elnökség 2012. június 27-i ülése

Idő

Napirendi pontok

  1. Tisztújítás előkészítése, Jelölő Bizottság létrehozása
  2. Az informatikai írástudás helyzete
  3. Az Informatika-történeti kiállítás szakmai tervezése
  4. Egyebek
Határozatok
10/2012 (06.27.)

Az elnökség megismerte a szegedi Szent-Györgyi Albert AGÓRA és az NJSZT között az Informatika Történeti kiállítás tárgyában készített együttműködési megállapodást, és hozzájárul ahhoz, hogy az NJSZT nevében Alföldi István azt aláírja.

11/2012 (06.27.)

Az elnökség jóváhagyta az elnökből és a 4 tagból álló Jelölő Bizottságot azzal, hogy a tisztújítás előkészítése során a fiatalság bevonása érdekében egy 6. tagot is választhat a Bizottságba, akinek a személyét emailben egyezteti. A Tisztújításra a Bizottságnak a Közgyűlést megelőző elnökségi ülésen kell javaslatot tennie. (2012. november 8.)

12/2012 (06.27.)

Az elnökség a 2. félév munkatervét elfogadta.