Az elnökség 2012. szeptember 20-i ülése

Idő

Napirendi pontok

  1. Az elnökség 3 éves beszámolójának előkészítése
  2. Beszámoló a tehetséggondozásról
  3. Az Informatika-történeti kiállítás szakmai tervezése
  4. A Jelölőbizottság előterjesztése
  5. Egyebek
Határozatok
13/2012 (09.20.)

Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy az FSZOE székhelyét a 1054 Báthori u. 16. címre bejegyezhesse.