Az elnökség 2012. november 6-i ülése

Idő

Napirendi pontok

  1. A Díjbizottság javaslata
  2. Elnökség 3 éves beszámolójának előkészítése
  3. A Jelölőbizottság előterjesztése
  4. Az Informatika-történeti kiállítás szakmai tervezése
  5. Egyebek
Határozatok
14/2012 (11.06.)

Az elnökség felhatalmazza az ügyvezető igazgatót az Informatikai-történeti kiállítás megnyitásához szükséges befejező munkálatok szerződéskötésére és pénzügyi teljesítésére.

14/2012 (11.06.)

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Díjbizottság javaslatát az NJSZT 2012. évi kitüntetettjeire vonatkozóan. A Neumann-, Kalmár-, Tarján-, Kemény János díjak, valamint az életműdíjak átadására 2012. november 15-én, a 6. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor.