Az elnökség 2013. március 13-i ülése

Idő

Napirendi pontok

  1. 2012-es pénzügyi terv teljesítése, 2012-es közhasznú beszámoló előkészítése
  2. 2013-as pénzügyi terv elfogadása
  3. A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.) alapján szükséges szabályzatok aktualizálása
  4. Összefoglaló a szakmai közösségek vezetőinek megbeszéléséről
  5. Összefoglaló a területi szervezetek vezetőinek megbeszéléséről
  6. Az NJSZT PROGRAMJA 2013-2015 tervezet megvitatása
  7. Informatika-történeti Állandó Kiállítás aktuális kérdései
  8. Egyebek
Határozatok
3/2013 (03.13.)

Az Elnökség a beszámolót egyhangúan elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2012. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót. Elismerését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak a kiváló munkáért és az eredményes gazdálkodásért.

4/2013 (03.13.)

Az Elnökség a 2013. évi pénzügyi tervet egyhangúan elfogadja jelenlegi állapotában, felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a pénzügyi terv véglegesítéshez szükséges tárgyalásokat folytassa le és készítse el a végleges tervet, amelyet a közgyűlésnek elfogadásra javasol.

5/2013 (03.13.)

Az Elnökség a Felügyelő Bizottság támogató javaslatát is figyelembe véve a Számviteli politikát és annak mellékleteit jóváhagyólag, egyhangúan elfogadja.

6/2013 (03.13.)

Az Elnökség egyhangúan támogatja az „Üzleti szabályok kezelése az informatikában” nevű szakmai közösség megalapítását és felkéri Dobay Pétert, hogy vegyen részt az alakuló ülésen.