Az elnökség 2013. június 12-i ülése

Idő

Napirendi pontok

  1. Informatika-történeti Kiállítás első félévének értékelése
  2. Marina von Neumann Whitman magyarországi látogatása
  3. CEPIS e-Benchmark projekt
  4. Egyebek
Határozatok
8/2013 (06.12.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2013. év második félévének munkatervét.

9/2013 (06.12.)

Az Elnökség egyhangúlag megszűntnek nyilvánította a Békés megyei területi szervezetet.